Bitcoin-standardi opettaa, mitä raha on

Konsensus Network ry on julkaissut suomenkielisen version Saifedean Ammousin klassikkoteoksesta “Bitcoin Standard”. Suomeksi kirja kulkee nimellä Bitcoin-standardi: Kohti avointa rahajärjestelmää. Suomennosprojektin pääorganisaattorina on toiminut joukko kryptovaluuttaskenessä pitkään vaikuttaneita henkilöitä. Projektin pääorganisaattorina on Niko Laamanen ja sen pääkääntäjänä Laura Oinonen.

Bitcoin-standardi on melkoinen paketti teoriaa ja argumentteja. Kirjassa on yli 400 sivua. Pidempään alaa harrastaneille sisältö on monilta paikoin tuttua, mutta jopa asiantuntijat saanevat tästä vähintään uutta ruokaa ajatuksille.

Kirja on suurimmaksi osaksi hyvin lähteistetty, etenkin objektiivisempien asioiden kuvauksen suhteen. Lukijan kannattaa kuitenkin huomioida, että vaikka kirjailija Ammous on taloustieteiden tohtori, ei itse kirja kuitenkaan ole varsinainen akateeminen tutkielma. Kirja pitää sisällään vahvoja mielipiteitä, eikä sitä ole akateemisen kirjallisuuden tapaan vertaisarvioitu. Tämä ei kuitenkaan ole kirjalle heikkous, sillä akateemisista säännöistä poikkeaminen antaa kirjailijalle mahdollisuuden käsitellä asioita tavoilla, jotka eivät olisi akateemisessa kirjallisuudessa olleet mahdollisia.

Suomenkielinen versio kirjasta tarjoaa myös yhden luvun, jota ei alkuperäisessä teoksessa ole. Kirjan viimeinen luku, “Bitcoin-standardi skaalausratkaisuna”, on kokonaan uutta materiaalia. Luvussa käsitellään nimensä mukaisesti erilaisia tapoja skaalata Bitcoinia vastaamaan jatkuvasti kasvavaa kysyntää ja käyttöä.

Bitcoin-standardi on paksu ja tiukka paketti laadukasta tietoa

Matka rahan historiasta digitaaliseen kultaan

Bitcoin-standardi voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan. Kirjan ensimmäinen osio käsittelee rahan historiaa. Tämä on melko tavanomainen tapa lähteä käsittelemään Bitcoinia ja sen merkitystä. Mikäli olette koskaan kuulleet jonkin Bitcoinia koskevan perusesitelmän tai lukeneet modernia rahajärjestelmää koskevaa kritiikkiä, pystytte todennäköisesti suurin piirtein arvaamaan, mitä odottaa. Mukana on niin kulta, mikronesialaiset Rai-kivet sekä renessanssiajan taloudelliset innovaatiot, kuten seteliraha ja modernin pankkijärjestelmän synty. Mikäli lukija ei ole aikaisemmin perehtynyt rahan historiaan, tarjoaa tämä osio hyvän perusoppimäärän siitä, miten päädyimme nykyiseen järjestelmään ja mitä raha oikeastaan on.

Toisessa osiossa puolestaan käsitellään nykyisen rahajärjestelmän aiheuttamia ongelmia taloustieteen itävaltalaisen koulukunnan näkökulmasta. Itävaltalainen koulukunta on varsin monipuolinen joukko erilaisia taloustieteellisiä ajatuksia, joilla kaikilla on kuitenkin tiettyjä selkeitä yhteneviä lähtökohtia. Itävaltalainen koulukunta muun muassa korostaa yksilöiden merkitystä ekonomisessa valinnassa, hintasignaalin merkitystä sekä kriittisyyttä inflaatiota kohtaan. Vaikka monet valtavirtataloustieteen edustajat eivät jaakaan kaikkia itävaltalaisen koulukunnan teesejä, on itävaltalaisella koulukunnalla ollut merkittävä vaikutus moderniin taloustieteeseen.

Kolmas osio keskittyy ensisijaisesti Bitcoiniin, kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuun. Bitcoin-standardi ei jää ylimalkaiseksi kuvaukseksi, vaan siinä käsitellään perustavanlaatuisesti muun muassa Bitcoiniin liittyvää matematiikkaa sekä teknologiaa. Osiota ei ole suunnattu aloittelijoille, vaan selkeästi edistyneemmille käyttäjille, jotka ovat jo jonkin verran perehtyneet itse teknologiaan Bitcoinin taustalla. Osiossa myös käydään kriittisesti läpi niin sanottuja “altcoineja”, eli muita kryptovaluuttoja kuin Bitcoinia.

Tämä on myös kirjan selkeästi vahvin alue. Siinä missä ensimmäinen osio on todennäköisesti jokaiselle nykyrahajärjestelmää kriittisesti tutkineelle varsin tuttua ja toisessa osiossa lähdetään usein enemmän mielipiteeseen kuin faktaan, kirjan kolmas osa tarjoaa uutta tietoa myös niille, jotka ovat perehtyneet syvällisemmin moottoriin Bitcoinin konepellin alla. Pelkästään tämän osion vuoksi Bitcoin-standardi kuuluu jokaisen vakavasti kryptoja harrastavan kirjahyllyyn.

Erittäin hyvä, mutta ei täydellinen

Jotta tämä arvostelu ei menisi pelkäksi ylistämiseksi, on syytä nostaa kirjasta esille myös muutamia kriittisiä huomioita. Kirja on erittäin hyvä, mutta ei täydellinen.

Ensimmäisenä ja koko suomenkielisen laitoksen läpi kulkevana ongelmana on kirjan viimeistelemätön ja huolimaton kielioppi. Kirjassa on pilkkuvirheitä, yhdyssanavirheitä ja lauserakenteita, jotka vaikuttavat siltä, että ne on käännetty suoraan sellaisenaan englanninkielisestä alkuteoksesta. Etenkin kielten ja kirjoittamisen parissa enemmän puuhailevalle yksilölle tällaiset seikat vaikeuttavat helposti kirjan lukemista, kun huomio osuu asian sijasta kieliopillisiin virheisiin. Kirja olisi selkeästi tarvinnut enemmän oikolukua.

Kieliopillinen tilanne selittynee sillä, että Konsensus Network pyrki saamaan kirjan julkaisuun samoihin aikoihin kuin Saifedean Ammous oli käymässä Suomessa. Mikäli Konsensus Networkilla ja kääntäjillä olisi ollut käytössään enemmän aikaa, olisi teksti todennäköisesti hiotumpaa ja sujuvampaa. Tämä ongelma kuitenkin korjautunee kirjan tulevissa laitoksissa.

Toinen pääkritiikki kirjassa kohdistuu teoksen toiseen osioon. Kuten jo mainittua, toinen osio on vähemmän objektiivinen ja enemmän mielipiteellinen kuin ensimmäinen ja kolmas osio. Tässä osiossa melkein kaikki ongelmat sodasta taiteiden heikentymiseen nähdään liittyvän nykyisen talousjärjestelmämme pulmiin. Ammous on selkeästi päässyt tykittelemään ja oikein kunnolla. Vaikka arvostelija itse onkin monista pointeista hyvin samaa mieltä ja ymmärtää Ammousin logiikan, on objektiivisuuden nimissä mainittava, että kaikki eivät näitä väitteitä varmasti purematta niele. Tässä osiossa on myös selkeästi vähemmän lähteitä kuin ensimmäisessä ja viimeisessä.

Saifedean Ammousin henkilökohtaiset näkemykset välittyvät vahvasti kirjan toisessa osiossa.

Bitcoin-standardi on lukemisen arvoinen kaikille

Kirjaan kohdistuva kritiikki on silti suuremmassa mittakaavassa varsin mitätöntä. Suurin osa kirjasta on solidia faktaa, jonka lukeminen antaa pohdittavaa jopa pitkän linjan kryptomaakarille. Myös subjektiivisemmat osiot ovat ajattelemisen arvoisia ja niissä käsitellyt seikat sekä argumentit ovat sellaisia, joihin jokainen Bitcoin-harrastaja tulee törmäämään varmasti ennemmin tai myöhemmin keskustellessaan muiden harrastajien kanssa.

Saifedean Ammous, Konsensus Network ja kirjan kääntäjät ovat tehneet erinomaisen kulttuuriteon julkaisemalla tämän suomenkielisen laitoksen. Suosittelenkin Bitcoin-standardia jokaiselle, joka on kiinnostunut Bitcoinista, taloudesta tai kryptoanarkistisesta filosofiasta. Kirja kannattaa lukea riippumatta siitä, oletko Bitcoin-maksimalisti vai -kriitikko. Opit varmasti jotain hyödyllistä.

Kirjaa voit tilata esimerkiksi Bittiraha.fi:n verkkokaupasta.

2 thoughts on “Bitcoin-standardi opettaa, mitä raha on

  1. Tiuskea rakki says:

    Arvasin että kieli on huonoa kun jo kirjan nimi on kökkö käännös. Oikemmin hyvä termi olisi “Bitcoin-kanta”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *