Det stormar på kryptovalutamarknaderna

Kryptovalutamarknadernas långa tystnad avbröts på onsdag med en kraftig kursrörelse. Bitcoins rekordlåga månadsvolatilitet kom till ett slut när kursen föll under tio procent under en dag. Också andra kryptovalutors kurser föll i ganska samma relation och bitcoins starka marknadsdominans bevarades. När det här skrivs är bitcoins andel av hela kryptovalutamarknadernasvärde enligt coinmarketcap-sajten  52,8 procent.

Som orsak bakom nedgången har flera medier presenterat striden gällande Bitcoin Cash myntets grening. Det har kunnat ha inverkan på kursen. Jag ser dock marknadernas långvariga osäkerhet som en mer sannolik förklaring till kurskraschen. Då köpvolymer är små har investerarnas tro på nära framtidens positiva kursutveckling prövats. Efter onsdagen och torsdagens ras har kurserna igen vänt uppåt en aning och köpvolymerna börjat växa.

Förra dagarna har bitcoins kurs varit lägst på året. Framtidsutsikterna är ändå fortfarande positiva.

Bitcoin Cash greningens gräl orsakar förvirring

Bitcoin Cash kopiamyntet som förra året splittrades från Bitcoin fick sin egen splittring på torsdag i lika kontroversiella omständigheter. Systemets utvecklare har delats i två lägrer som grälar om hur myntet borde utvecklas. Bitcoin Cash SV grenens kändaste stödjare är Craig Wright, som fortfarande falskt påstår sig vara Bitcoins skapare Satoshi Nakamoto. Bitcoin Cash ABC lägret i sin tur leds av bitcoin.com-sajtens administratör Roger Ver samt Bitmain brytningsföretaget, som leds av Jihan Wu.

Bitcoin Cash ABC förespråkar bara små förändringar till nuvarande Bitcoin Cash protokollet. Bitcoin SV:s stödjare däremot vill göra radikala förändringar och höja nuvarande 32 megabytes blockstorleken till 128 megabyte för att förbättra skalbarheten. Bitcoin Cash SV grenen marknadsförs med frasen ”miner’s choice, miners first” och löften om ett system som favoriserar brytare. Såvis försöker de få största delen brytare på sin sida. Bitcoin Cash SV:s stödjare däremot har gjort det klart att de försöker göra Bitcoin SV den ända rätta Bitcoin Cash och förstöra Bitcoin Cash ABC. Inte så förvånande har Craig Wright och Roger Ver haft upphetsad ordväxling.

Största delen börser som växlar Bitcoin Cash stoppade utbytet av myntet timmar före förgreningsstunden och har berättat att de återställer Bitcoin Cashs byte senare efter förgreningen. T.ex. största börsen Binance berättade i sin annons inte ännu hur Bitcoin Cashs byte kommer att fortsätta efter förgreningen.

Det är sannolikt att börser kommer att ta båda mynten i byte med förkortningarna BCHABC och BCHSV och alla Bitcoin Cash ägare får en motsvarande mängd båda mynten. Som följd kommer Bitcoin Cash som byts med namnet BCC att lämna börsens listor.

Just nu säljs BCHABC myntet enligt Coinmarketcap spekulativt med 290 dollars pris.BCHSV myntets pris däremot rör sig kring 110 dollar. För prisnoteringens del har alltså BCHABC uppskattats vara starkare myntet.

Bitcoin Cashs förgrening har orsakat tvivel och förvirring på marknaderna.

Förväntade uppgångsperioden låter vänta på sig

Under låga volatiliteten har bitcoins och hela kryptovalutamarknadernas bytesvolymer sjunkit på lägsta nivån på över ett år. En ny uppgångsperiod skulle förutsätta köpvolymernas tillväxt och nya pengars flöde på marknaderna.

Förra uppgångsperioden inträffade efter senaste bitcoin-halveringsdagen drygt två år sedan. Nästa halveringsdagen är 22. maj 2020. Vart fjärde år halveras nya bitcoins skapelsetakt, vilket ger brytare hälften mindre bitcoins som belöning och minskar utbudet på marknaderna. Halveringsdagarna är betydande moment för marknaderna, som kan klart påverka prisutvecklingen. Efter att förra uppgångsperioden följde halveringsdagen är det väldigt möjligt att nästa halveringsdagen och spekulationen kring det får kursen att stiga redan före ödesdagen.

Det stormar på marknaderna, men en glimt ljus syns redan.

Experter spår att 2019 blir bra för bitcoin

I förra veckogranskningen berättade vi om experts uttalanden där bitcoin spås få ett kraftigt kommande år. I uttalanden spåddes dock att osäkra perioden fortsätter genom slutåret 2018. Osäkerhet finns faktiskt i luften efter förra dagarnas kraftiga kursnedgång.

Som följd av nedgången har volymerna nu stigit klart och bitcoin har igen varit i nyheterna, fastän i mindre positivt ljus. T.ex. MTV3 tog bitcoins årets kursbotten som tema i dagens huvudnyheter. Trots att nyheten inte var så positiv så är det ändå ett bra tecken att bitcoin blivit så mainstream att dess kursrörelser noteras i märkbara medier.

Mediernas expertuttalanden kommer ofta från bankvärldens representanter och deras fakta har varit upprepade gånger fel, så det lönar sig inte att lita på dem. Exempelvis en expert som använts av Kauppalehti framförde att myntens förgrening kan leda till förlorade pengar. Det är förtstås inte sant, eftersom investerare efter förgreningen äger mynt från båda förgrenade kedjorna.

Flera experter spår att en ny uppgångsperiod är på kommande år 2019. Kursens rörelser nära årets 2018 botten ger bra köpstunder för investerare som litar på uppgången.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *