ICO-investeringars löften och risker

Ett av årets största fenomen bland blockkedjeapplikationer är olika ICO-polletter. Under året har företag samlat nästan 2,5 miljarder dollar värt investeringar genom att erbjuda ICO-polletter. ICO-manin har lockat både miljardörinvesterare så som Mark Cuban från Leijonan luola –TV-serien  samt boxaren Floyd Mayweather och rap-artisten Ghostface Killah.

Med en ICO-pollett eller Initial Coin Offering –pollett menas en bitcoin-liknande pollett byggd på blockkedjan, som olika företag och projekt utvecklar och säljer för att finansiera sina investeringar. ICO kunde beskrivas som en kombination av traditionell investering, gruppfinansiering och mikrodonationer.

Ifall företagets investeringar och projekt lyckas och företaget blir framgångsrikt, antar man att deras ICO-polletters värde stiger. De som köpt polletter i tidigt skede kan sedan sälja polletterna på marknaderna högre än inköpspriset och göra vinst. I det här syftet påminner ICO-polletter traditionella aktier: investerare köper aktier och hoppas att företaget lyckas, varefter de kan sälja aktierna dyrare och bli rika.

Flera företag skapar värde åt sina ICO-polletter genom att de mot dem erbjuder egna produkter och tjänster. Alternativt kan företaget göra sin ICO-pollett direkt kompatibel med någon existerande tjänst eller app som utvecklas. T.ex. kunde ett snabbmatsföretag sälja ICO-polletter för att grunda sina första restauranger, varefter man med dessa polletter kan köpa mat direkt från restaurangen. Om företaget däremot håller på att utveckla en blockkedjeapp, t.ex. ett sätt att hyra tomt körfält, kan företaget göra ICO-polletterna direkt kompatibla med sitt system då man kan hyra körfält med dem. Det här i sin tur skiljer flera blockkedjans appar från aktier; blockkedjepolletters värde grundar sig delvis också på konkret vardaglig användbarhet.

ICO-investeringars popularitet har vuxit exponentiellt. I början talade man om några miljoner per år, men år 2017 bröt investeringarna 2,5 miljard dollars gränsen. (BILD: Coindesk ICOtracker)

ICO är ett lätt sätt att samla varor

Det finns en enorm mängd olika ICO-polletter och nya skapas hela tiden. Deras exakta antal är svårt att uppskatta redan p.g.a. detta. Å andra sidan får vissa ICO-polletter en att tänka på när ICO-polletten är ett investeringsinstrument och när det är fråga om en helt ny kryptovaluta. ICO-investering är en mångsidig, jämt utvecklande bransch som varje dag ser nya produkter, nya företagare och nya deltagare.

Före ICO-investeringen brukar företaget bakom det formulera en offentlig plan om projektet och hur de tänker använda investeringarna, hur polletterna delas och hur projektet går framåt. Efter det börjar företaget samla varor genom att sälja sina polletter i förhand (initially) åt frivilliga investerare. Ifall företaget lyckas samla önskade mängden varor, påbörjas projektet. Annars (åtminstone i ärliga fall) returnerar företaget investerade pengarna och återvänder till skrivbordet.

Kanske det mest lyckade exemplet på ICO-investering är Ethereum-blockkedjeappen. För att finansiera sitt projekt sålde Ethereums utvecklare år 2014 i förhand 18 miljoner dollar värt blockkedjans ether-polletter till priset 0,4 dollar per ether. Senare blev Ethereum offentligt. På sommaren 2017 gick ether-polletternas pris redan vid 400 dollar, men har sedan sjunkit en aning. De som investerade i ursprungliga Ethereums ICO har fått tusentals procent vinst. Ethereums pollettutbud och dess tillväxt är förstås exceptionell bland blockkedjans historia, men det är ett bra exempel på varför flera investerare tror på ICO:s potential.

En stor del av nuvarande ICO-polletter byggs på redan existerande blockkedjor. Sålunda kan ICO-polletter dra nytta av ursprungliga blockkedjans beräkningskapacitet och algoritm, och företaget behöver inte investera betydligt kapital eller kapacitet för själva blockkedjans utveckling. Flera ICO-polletter använder som bas t.ex. Ethereums blockkedja som själv finansierats med ICO. Inget hindrar ett företag att bygga en egen blockkedja, men ofta är färdiga blockkedjor en bättre lösning för företag.

Ethereum är bland de första och mest lyckade ICO-projekt. Ironiskt har Ethereums möjlighet att skapa nya blockkedjeappar inte just alls använts till decentraliserad beräkning eller smartkontrakt, utan främst nya ICO-projekt. (BILD: Ethereum Foundation)

Blockkedjepolletter underlättar investering

En fördel jämfört med traditionella investeringar är att ICO-investeringar är enkla och direkta. Traditionella investeringar som aktiers och gulds köp kräver ofta preliminära åtgärder, så som diskussioner med banken och skapande av investeringskonton. Det kan finnas minimikrav på investeringssumman, eller så kan investeringsändamålet bara säljas begränsat osv.

ICO-investering skiljer sig fundamentalt från det. ICO-tokens utbyts främst på fria marknader på samma sätt som bitcoins, och huvudsakligen också i samma börser. Som minst kräver ICO-tokens skaffande inte mer än ett eget kundprogram och polletters inköp från marknaderna. Tack vare olika decentraliserade köptjänster behöver en potentiell investerare inte nödvändigtvis skapa konton någonstans, be lov eller arkivera köpet. Investeraren kan för skojs skull satsa 2 euro på ett projekt, 3 euro på ett annat och 5 euro till ett tredje samtidigt som man värmer upp bastun på kvällen.

På grund av liten efterfråga öppnar ICOn investeringsvärlden också för arbetslösa, studerande, unga och andra lägre inkomsters medborgare. En mikorinvesterare behöver inte nödvändigtvis köpa en enda “aktie”, utan hen kan investera väldigt små mängder t.ex. genom att byta bitcoins till ICO-polletter i en kryptovalutabörs. Ifall ICO-mikrodonationers potential skulle blomstra fullt kunde de öppna investeringar för allt flera investerare, för att inte tala om utvecklande ekonomiers medborgare.

Bitcoin och andra kryptovalutor är lättare investeringsändamål än traditionella aktier. ICO-polletter kan som bäst sänka tröskeln vidare. (BILD: Tulane Public Relations)

Blockkedjan knäcker traditionella investeringsmarknaderna

ICO-projekt ger investeringar också flera samma fördelar som bitcoin ger valutan. Med traditionella aktier måste man lita på tredje parter som företag och börser; att det finns just den mängden aktier som påstås och att man verkligen äger dem. I sluthand är aktier bara papper och löften. Däremot kan blockkedjebaserade polletters mängd, ägande och rörelser granskas från blockkedjan, som är öppen för alla och oföränderlig.

Också företag gynnas av blockkedjan och enkelt skapade ICO-polletter. Listning i börsen, olika finansieringsprogram och beroende på jurisdiktionen kan verksamhetens licenser och kostnader betyda att särskilt nya, mindre företag inte har realistiska möjligheter att använda dessa rutter.

ICO-finansiering i sin tur är väldigt enkelt. Företaget behöver bara skapa en egen pollett och börja sälja den. Polletters skapande kräver inte särskilda teknologiska kunskaper eller insats, eftersom flera öppna källkods baser finns hur många som helst. Via Internet kan polletter säljas enkelt och snabbt runt världen utan större besvär. För företag är ICO-finansiering ett väldigt lovande sätt att skaffa pengar.

T.ex. små startup-företag kan med ICO-investeringar få betydligt större summor än på traditionella investeringsmarknaderna. (BILD: StartupDepot)

ICO-investering kan vara hasardspel

ICO-investering erbjuder flera fördelar jämfört med traditionell finansiering och ICO-polletter har efter Bitcoin vuxit till en av de mest använda blockkedjans applikationer. Den här utvecklingen har ändå sin aviga, skuggiga sida. ICO-investeringars popularitet har p.g.a. tvivelaktiga handlare fått negativ publicitet och har tillsvidare inte någon etablerad politisk ställning.

ICO-polletters explosiva popularitet betyder att allt flera företag börjat använda dem. Flera företag är ute med ärliga avsikter att använda nya ICO-innovationer för att finansiera verksamheten och betala investerarna vinster. Andra däremot vill bara ha snabba pengar oärligt och försvinner sedan i mörkret.  

ICO-investeringar har fått flera bluffare i gång. Sådana företag lovar himlen och rymden med sina kommande produkter och tjänster, men när man kollar korten har dessa löften ingen verklighet bakom sig. Företag kan marknadsföra sina polletter flera månader, byta första polletterna åt ivriga investerare och sedan bara försvinna. En låg tröskel och obefintlig övervakning betyder att ICO-polletter vid sidan om ärliga företag också lockar svindlare.

Juridiska ställningen med ICO-tokens och investeringar är också väldigt oklar. Trots att Bitcoin snart fyller 10 år, vet flera stater och jurisdiktioner inte ännu heller exakt hur man borde förhålla sig till det. Med ICO-investeringar är problemet mångfaldigt. Medan det omkring Bitcoin har vuxit en internationellt stark politisk, juridisk och social infrastruktur, är reglerna gällande ICO-projekt bristande. Det är ännu väldigt oklart hur stater kommer att förhålla sig till ICO-investering.

Kanske bästa exemplen på denna osäkerhet har getts av Kinas och Sydkoreas stater. ICO-investering hade i båda länderna en stark ställning och ICO-polletter växlades allt mer. Samtidigt började myndigheterna misstänka allt mer missbruk kring fenomenet. Det här fick båda staternas myndigheter att dra mattan under och förbjuda alla ICO-investeringar. Eftersom ICO-polletter direkt erbjuds av företag är det lättare att förbjuda dem än Bitcoin, och det är ännu osäkert hur stora politiska krafter till slut betraktar ICO-investeringar.

Kina har tills vidare förbjudit alla ICO-polletters handel. ICO-projekt granskas i flera länder p.g.a. deras popularitet och oklarheter.

Decentraliserad investering är framtiden

ICO-tokens är en del av naturliga utveckligen då blockkedjeteknologin blir mer allmän. När blockkedjans möjligheter började öppnas för stora massor och teknologiska innovatorer var det bara en fråga om tid när den skulle bli tillämpad i investeringar. På samma sätt som Bitcoin decentraliserar och söndrar gamla pengarnas makt, kan blockkedjan som bäst omvandla allt som har att göra med traditionella finansbranschen, både tekniskt och socialt.

ICO-investeringar kan som bäst vara första stegen mot helt decentraliserade investeringsmarknader, där centraliserade börser och banker inte längre kan bestämma om saker. Decentraliserad investering kan flytta ägande från stora investerare till en decentraliserad grupp mindre investerare, vilket söndrar olika elfenbenstorn och gör allt flera ägare.

Blockkedjans överlägsna effekt jämfört med tidigare teknologier kan lyfta t.ex. grupp- och mikrodonationer till en helt ny nivå. Det här i sin tur skulle gynna särskilt mindre aktörer och innovatorer, som i nuvarande systemet har svårigheter att få finansiering.

Decentraliserad investering skulle som bäst betyda allt mer modiga innovationer samt investeringars bättre delning till mindre aktörer. En förallmänligad blockkedja kunde öka mikrodonationer åt u-länders företagare, uppmuntra vanliga medborgare att spara och äga samt ge mindre aktörer ett starkt fotfäste i tävlingen mot större. ICO-polletters popularitet kan öka investeringar och förbättra företagens produkter och tjänster, och dessutom kan de fungera som en början till allt bättre och moderna investeringssätt.

Samtidigt är ICO-investering en viss sorts vilda västern. När investering är enkelt med låg tröskel och stor popularitet skapar det också förutsättningar för luriga och lata aktörer, som stjäl investerarnas pengar och förstör samtidigt ärliga företags och kommande blockkedjeinnovationers rykte. ICO-polletter är tillsvidare ett så nytt fenomen att det är omöjligt att säga om de revolutionerar investeringsvärlden eller blir en tillfällig trend i blockkedjans historia.

2011 krävde tusentals amerikaner offentlig plats åt sig på Wall Street. Ifall investering verkligen decentraliseras, flyttas pengarnas makt allt mer åt vanliga människor. (BILD: John Shankbone)

Skriven av Jiri Keronen, översatt till svenska av Robin Nyberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *