Tekninen analyysi 31.3.2017: Uusia oivalluksia

Sain pienen oivalluksen viimeisen parin viikon aikana koskien pinkkiä Elliott Wave -vaihtoehtoa, missä olisimme silti bear marketissa ja siihen liittyen muutamia mielenkiintoisia johdannaisia. Katsotaanpa mitä tarkoitan. Artikkelin lopussa jälleen teknisen analyysin termit ja vinkit.

1.png

Lähdetään liikkeelle tästä kaaviosta, jonka perusteella jo pelkästään arvioin viime kerralla että suurempi lasku on tulossa, ja niin tapahtuikin. Nyt kuitenkin kimposimme kaaviossa näkyvästä valkoisesta trendiviivasta. Trendiviiva on piirretty siten, että viikkopalkkien viiksiä ei ole otettu huomioon, joten trendiviivan oikeanlainen rikkoutuminen on kun viikkopalkki sulkeutuu sen alla. Viikkopalkki sulkeutuu aina kun uusi viikko alkaa Lontoon aikaa (UTC).

Voimme kuitenkin olla nyt korrektiossa ylöspäin ja jatkaa alaspäin tulevina viikkoina jos näemme tällaisen viikkopalkin sulkeutumisen trendiviivan alle. Jos rikomme, edes viiksellä, ylemmän horisontaalisen resistanssin 1139.89 dollarissa niin nostaa se todennäköisyyksiä sille, että lähdemme kohti uusia huippulukemia.

Alapuolella tärkeä support on SMA50 (keltainen MA). Jos viikkopalkki sulkeutuu tämän alle niin on se erittäin negatiivista pidemmällä aikavälillä. 700-800 dollaria saattaa olla hyvä ostoalue seuraavaa mahdollista positiivista harppausta ajatellen.

2.png

Tässä kaavio, mistä tämä suuri ja mahtava oivallus ilmenee… pidemmän aikavälin Elliott Wave -laskennat tulisi laskea käyttäen market cappia eikä perinteistä USD/BTC kaaviota, koska bitcoineja on nykyään huomattavasti enemmän markkinoilla, mitä vuoden 2013 huipun aikaan.

Tämän jälkeen hylkäsin analyyseissa kauan esillä olleen pinkin ABC bear market vaihtoehdon liian epätodennäköisenä. 2017 vuoden huipulla market cap oli 1.5 kertaa suurempi, mitä vuoden 2013 huipun aikaan. Vaikka B-aallot voivatkin tehdä uuden huipun niin 1.5 kertaa suurempi market cap kuulostaa jo liian suurelta erolta, jotta voisin pitää vaihtoehtoa riittävän todennäköisenä.

Löysin myös uuden tavan laskea positiivinen keltainen vaihtoehto. EWOssa (Elliott Wave oskillaattori) näkyy korkea piikki nykyisen ATHn (all time high) kohdalla, ja se voisi olla 200 dollarin alueelta lähteneen impulssin III-aalto, tässä tapauksessa IV-aalto voisi olla jo pohjalukemissa. 4-aallot useasti tekevät 38% pullbackin 3-aallon Fibonacci-tasoista. Kuten http://www.tradingfives.com/articles/elliott-wave-guide.htm kertoo.

Edellä mainittu tapa laskea keltainen vaihtoehto johtaisi siihen, että seuraavaksi luvassa olisi 200 dollarin alueelta lähteneen impulssin V-aalto, joka päättäisi 3-aallon. 3-aallot ovat voimakkaita ja 260-300% 1-aallon suuruudesta on usein hyvä target, kuten edellä mainittu linkki myös kertoo. 300% on noin 39 miljardin market cap, joten uutta rahaa tulisi virrata melkoisesti tähän vaihtoehtoon. Näyttää kuitenkin, että teknisesti tämä olisi mahdollista.

Ja sitten päästään punaiseen vaihtoehtoon, joka on täysin uusi. Jättimäinen impulssi 0 dollarista on mahdollista laskea siten, että nykyinen ATH on ison 1-aallon huippu. EWO tukee tätä bearish divergenssilla punaisen III-aallon huipun kanssa. Tällainen divergenssi impulssin sisällä on erittäin yleinen.

Jos olemme tässä vaihtoehdossa niin edessä olisi todella pitkä 2-aalto. 2-aallot yleensä ovat ajallisesti ainakin 50% 1-aallosta, mikä tarkoittaisi yli kolmea vuotta, 1-aallon ollessa 16.8.2010-27.2.2017. Monet bitcoinistit varmasti pitävät tällaista korrektiota epätodennäköisenä. Minusta se on teknisesti täysin mahdollinen ja usein tekniset rajat määrittävät markkinoiden kasvuvauhdin, vaikka minkälaisia fundamentaalisia läpimurtoja tulisi.

Pidän kuitenkin keltaista vaihtoehtoa todennäköisempänä, mutta IV-aalto sallisi laskun 700-800 dollarin alueelle ennen nousun jatkumista, kunhan viikkopalkki ei sulkeudu SMA50n alapuolelle. Jos rikomme 1140 dollarin horisontaalisen resistanssin niin 700-800 dollaria saattaa jäädä karhujen haaveeksi. Tällä hetkellä ensimmäisen kaavion valkoinen trendiviiva tukee kurssia hyvin. Mielenkiintoisia aikoja elämme!

 


 

Teknisen analyysin termejä ja vinkkejä

Ichimoku-pilvi, on suunniteltu näyttämään tiettyjen keskiarvokäyrien avulla muodostetun pilven avulla support ja resistanssi -alueita, muun ohessa, kuten momentin. Päiväkaavion ja viikkokaavion pilvi on sen verran käytetty, varsinkin resistanssina ja supporttina, treidaajien keskuudessa, että nämä alueet ovat hyvä ottaa huomioon. Lisätietoa: http://www.investopedia.com/terms/i/ichimoku-cloud.asp

Konsolidaatio, englanniksi consolidation. Termi kuvaa tilannetta, jossa kurssi pysyy kohtuullisen tarkasti rajatulla vaihteluvälillä, kuten artikkelin triangle. Konsolidoitumista leimaa treidaajien päättämättömyys (englanniksi indecision). Konsolidaatio loppuu, kun kurssi rikkoo jommankumman rajan, mutta ei ole harvinaista nähdä false breakouttia.

Tällöin kurssi vain käy nopeasti toisen rajan ulkopuolella ja tämän jälkeen suuntaakin toiselle rajalle, jonka rikottuaan tulee oikea breakout. Tällainen false breakout tapahtuma voi olla stoppien metsästystä, missä suuren pääoman treidaajat aiheuttavat rajan rikkoutumisen, jotta muut treidaajat rajan rikkouduttua ostavat näiden suuren pääoman treidaajien tarjouksia. Rajat eivät usein ole täysin tarkkoja, johtuen siitä että bitcoinia treidataan monessa saman suuruusluokan pörssissä. Konsolidoitumista voi tapahtua kaikilla aikakehyksillä, mutta pidemmän aikavälin konsolidaatiot ovat luotettavampia. Lisätietoa: http://www.investopedia.com/terms/c/consolidation.asp

Mitä resistanssi ja support tarkoittavat. Resistanssi on alue, joka vastustaa kurssin nousua. Treidaamisessa onkin tärkeää määrittää resistanssi-alueet hyvin, koska usein kun kurssi nousee vauhdilla niin voi olla järkevää mieluummin myydä resistanssi-alueella, kuin ottaa riski, että trendi kääntyykin alueen kohdatessaan voimakkaaseen laskuun. Mikäli resistanssi-alue onnistuneesti murretaan niin tulee siitä usein support-alue, koska he jotka myivät, haluavat ostaa takaisin. Support-alue siis päinvastoin vastustaa kurssin laskua. Support-alueella taas voi olla järkevää ostaa ja myydä mikäli alue murretaan. Tämän jälkeen ongelmaksi muodostuukin se, että missä hyvät resistanssi- ja support-alueet ovat. Lisätietoa: http://www.investopedia.com/articles/technical/061801.asp

Bullish divergenssi – indikaattori tekee ylemmän pohjalukeman, kun kurssi tekee alemman pohjalukeman. Tämän saa aikaiseksi pienen volyymin myynnit ohueeseen orderbookkiin. Tämä on ominaista viimeisille 5:lle aalloille, koska myyjät ovat lopettamaisillaan ja ostajat haluavat vieläkin halvempia hintoja. Kurssi liikkuu helpommin, pienemmällä volyymillä ja saa aikaa divergenssin.

Hidden bullish divergenssi – indikaattori tekee alemman pohjalukeman, kun kurssi tekee ylemmän pohjalukeman. Tällä kertaa volyymi on suuri, mutta support on myös ja kurssi ei suuresta volyymista huolimatta laske.

Bearish divergenssi – päinvastainen ensiksi mainitulle. Indikaattori tekee alemman huippulukeman, kun kurssi tekee ylemmän huippulukeman. Tämänkaltaista divergenssiä odotamme artikkelin viidensissä aalloissa. Tällä kertaa ostajat ovat läkähdyksissä ja myyjät haluavat vieläkin suurempia hintoja.

Hidden bearish divergenssi – indikaattori tekee ylemmän huippulukeman, kun kurssi tekee alemman huippulukeman. Suuren volyymin market ostot kohtaavat vieläkin suurempaa resistanssia, joka aikaansaa kurssin kääntymisen laskuun.

Tässä vielä havainnoiva kuva aiheesta:

Lisätietoa: http://www.investopedia.com/terms/d/pergence.asp

Yleistä teknisestä analyysista

Ihminen, treidaaja on jossain määrin tapojensa ja tunteidensa orja. Treidaajat tekevät yleensä massana samankaltaisia päätöksiä samankaltaisissa tilanteissa. Tästä seuraa, että kurssikäyrästä tulee tietyssä määrin itseään toistava fraktaaleista koostuva jatkumo. Tämä korostuu mitä spekulatiivisempi sijoituskohde on kyseessä. Bitcoin on alkutaipaleellaan hyvin spekulatiivinen. Teknisen analyysin tarkoitus on paikantaa missä kohdassa treidaajien massan keskimääräistä mielialojen vaihtelua kulloinkin olemme ja sen perusteella ennustaa mitä tapahtuu seuraavaksi. Lisätietoa: https://en.wikibooks.org/wiki/Technical_Analysis/Psychology_And_Markets

Elliott Wave -teorian perusaaltorakennetta. Teoria perustuu behavioristisen psykologian olettamukseen, että ihminen käyttäytyy samankaltaisissa tilanteissa kohtuullisen samalla tavalla. Eli kun kurssille tapahtuu jotain niin keskimääräinen treidaaja tekee tämän seurauksena samankaltaisia päätöksiä aina uudestaan ja uudestaan. Keskimääräisen treidaajan päätökset aikaansaavat kurssivaihtelua, joka taas synnyttää uusia päätöksiä jne. Kurssikäyrään muodostuu tämän seurauksena tietyn mallisia aaltokokonaisuuksia, jotka ovat myös itseään toistavia fraktaaleita.

Basic EW picture.gif

Tässä on yksinkertaistettu kuva aaltorakenteesta. Tämä kokonaisuus muodostaa suuremman impulssin 1. ja 2. aallon. Impulssissa on aina viisi aaltoa. Tämä perusrakenne ulottuu aina pienimmän aikavälin kaavioista monivuotisiin kaavioihin. Vähän kuin rantaviiva, joka pitenee, mitä lähempää sitä katsotaan.

Mitä spekulatiivisempi treidauskohde on kyseessä sitä paremmin EW-teoria toimii. Olen kirjoittanut aiheesta aiemmin. Kuten myös aaltojen psykologisemmasta puolesta. Artikkeleiden loppupuolilta löytyy nämä yleisemmän tason kirjoitukset.

Lisätietoa: http://www.forexhit.com/learn-forex/elliott-wave-principle.html & http://www.tradingfives.com/articles/elliott-wave-guide.htm

Riskienhallinnasta

Annan esimerkin, jonka avulla riskiä voi kontrolloida isommasta mittakaavasta pienempään, bitcoinista puhuttaessa, sijoittajan/treidaajan näkökulmasta.

  • Bitcoinin kokonaisriskiä hallitaan %-osuudella, joka on sijoitettuna bitcoiniin. Sijoittamisen voi tehdä myös vaiheittain, mutta tällöin tulisi tarkkailla kokonaismäärää, jonka on sijoittanut suhteessa kokonaisvarallisuuteensa.

  • Tästä osuudesta tietty osuus voi olla monen vuoden sijoitus, johon ei kosketa pitkään aikaan ja tietty osuus varattu treidaamiseen. Tällä hallitaan treidauksen kokonaisriskiä.

  • Treidauksen sisällä voidaan tehdä pitkän ja lyhyen aikavälin kauppoja. Esimerkiksi pitkällä aikavälillä siten, että jos näyttää siltä, että pidemmän nousukauden huippu on tullut niin vaihdetaan treidauskassa kokonaan dollareiksi.

  • Tämän pidemmän aikavälin kaupan sisällä voidaan tehdä vielä pienemmän aikavälin kauppoja, eli ns. scalping-kauppoja. Tällöin on hyvä muistaa, että nämä kaupat tulisi olla lyhytkestoisia pidempään kauppaan nähden, jotta ei ajauduta tekemään pientä kauppaa joka pilaa isomman.

Suhdetta näiden tasojen välillä, varsinkin kun mennään treidauksen puolelle, on hyvä hallita stop-lossien avulla. Ajatellaan, että olet tehnyt pidemmän aikavälin kaupan ja myynyt 800 dollarissa, nyt yrität metsästää pientä korrektiota ja ostat osan tai kaikki takaisin lyhyttä aikaväliä silmällä pitäen. Ennen kuin tekee kaupan niin kannattaa miettiä stop loss, mitäs jos kurssi ei lähdekään ylöspäin? Koska myyn tappiolla takaisin, jotta isompi kauppa ei mene pilalle? Treidauksen riskiä on helpompi hallita, mitä harvemmin kauppoja tekee.

Suhteuta stop-loss tappion suuruus koko treidauskassasi kokoon siinä valuutassa missä isompi kauppa on. Eli jos olet myynyt 800 dollarissa ja sinulla siis on treidauskassa dollareina niin jos lyhyen aikavälin oston tappio kasvaa dollareissa esimerkiksi yli 5%:n treidauskassasta niin osta takaisin ja keskity metsästämään uutta lyhyen aikavälin kauppaa.

Myös pidemmän aikavälin kauppoja voi hallita stop-loss -menetelmällä. Stop-loss voi olla myös “pehmeä” siten, että jos esimerkiksi 5%:n tappioehto täytyy niin ei sillä sekunnilla vaihdeta vaan aloitetaan katsomaan hyvää paikkaa vaihtaa. Tässä tapauksessa tappio voi helposti kasvaa reilusti suuremmaksikin, joten tuo 5% tappioehto tässä tapauksessa voi olla liian suuri. Mitä taitavampi treidaaja olet, sitä isompia riskejä voit ottaa. Ei kuitenkaan kannata luottaa perstuntumaan tässä, parempi tapa on seurata oman kassan kehitystä.

Tässä oli aika pintaraapaisu riskienhallinnan monitasoisesta maailmasta, toivottavasti ei liian epäselvä. Kommenteissa voi esittää kysymyksiä.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *