Virtuaalivaluutat vahvasti esillä Yhdysvaltain kongressin vuosiraportissa

Virtuaalivaluutat ja lohkoketjuteknologia ovat nousseet ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain kongressin vuosittaisen talouskatsauksen aiheisiin. Niille on omistettu kokonainen osio vuosiraportissa. Raportissa vuotta 2017 kuvataan “kryptovaluuttojen vuodeksi”. Bitcoin nousi Googlen hakuaiheissa globaalisti kakkossijalle jääden vain hurrikaani-Irman taakse. Mediahuomio sekä ihmisten kiinnostus oppia, että mistä ilmiössä on kyse kasvoi etenkin loppuvuonna huimasti. 

Tunnettavuuden lisääntymisestä ja arvonnoususta huolimatta bitcoinia kuvaillaan raportissa hyvin spekulatiiviseksi omaisuuslajiksi, jonka arvonkehitystä ja tulevaisuutta on hyvin vaikea ennakoida. Kehuja bitcoin saa puolestaan turvallisuudestaan. Raportissa kehutaan sen osoittaneen kestävyyttä hakkerointiyrityksiä vastaan ja todistaneen näin hyvin järjestelmän turvallisuuden. Myös lohkoketjuteknologia kerää kehuja ja sen todetaan omaavan paljon potentiaalisia käyttösovelluksia.

Bitcoin oli maailmanlaajuisesti toiseksi googlatuin aihe vuonna 2017. Yhdysvalloissa hakumäärät räjähtivät loppuvuodesta. (Kuva: The Joint Economic Report.)

Kryptovaluutat ja lohkoketju nähdään tulevaisuuden ilmiöinä

Kryptovaluuttojen tulevaisuuden maksuvälinekäytön kannalta toivottavana kehityskulkuna nähdään volatiliteetin väheneminen. Raportissa arvioidaan, että pienemmällä volatiliteetilla kryptovaluuttojen käytöstä hinnoittelussa ja maksamisessa tulisi helpompaa ja houkuttelevampaa kuluttajien kannalta.

Myös lohkoketjuteknologian monissa käyttömahdollisuuksissa nähdään potentiaalia. Raportissa toivotaan, että eri viranomaiset, lakien ja asetusten säätäjät sekä alan yrittäjät tekisivät yhteistyötä alan kehityksen edistämisessä. Viranomaisia patistetaan edistämään teknologiayhtiöiden mahdollisuuksia hyödyntää uusia teknologioita ja kehittämään alan valvontaa ja säätelyä ajan tasalle.

Raportin laatimiseen osallistuneet talous- ja teknologia-asiantuntiijat suosittelevat valtion instituutioita perehtymään uusien teknologioiden hyödyntämiseen kaikille toiminnan tasoilla. Asiantuntijat näkevät potentiaalia etenkin lohkoketjun hyödyntämisessä virastojen tietoliikenteen tehostamisessa sekä kyberturvallisuuden parantamisessa.

Raportin yhteenvedossa todetaan, että valtion virastot eivät voi jättää lohkoketjun mahdollisuuksia huomiotta. Lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää terveydenhuollon, energiainfrastruktuurin ja talouden välttämättömien prosessien turvaamisessa ja näiden mahdollisuuksien hyödyntämistä tulisi tutkia, yhteenvedossa todetaan.

Kongressin käyttämät asiantuntijat näkevät lohkoketjun hyödyntämisessä etuja, joita valtion ei kannata ylenkatsoa.

Voit lukea raportin kokonaisuudessaan täältä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *