Deflaatio: Syy, ongelma ja ratkaisu

Yksi Bitcoinin vastustajien pääargumenteista
on, että Bitcoin ei ole käyttökelpoinen valuuttana, koska valuutan arvo kasvaa jatkuvasti, mikä puolestaan pysäyttää kulutuksen. Käytäntö ja teoria eivät kuitenkaan tue tätä oletusta. “Todellisuudessa asia on tismalleen päinvastoin” kirjoittaa Cato-instituutin tutkija ja tiedetoimittaja Timothy B. Lee talousjulkaisu Forbesin blogissaan.

Käytännössä deflaatio ei pysäytä kulutusta. Tästä hyvänä arkisena esimerkkinä käytetään usein tietokone- ja viihde-elektroniikkamarkkinoita. Tietotekniikan teho nousee jatkuvasti samalla, kun tietotekniikan hinta laskee. Tästä huolimatta tietotekniikkaa ja viihde-elektroniikkaa ostetaan enemmän kuin koskaan ja niiden kulutus on vuodesta toiseen kasvussa.

Ennen kaikkea deflaation vastainen argumentti on väärä, koska se ei loogisesti pidä paikkaansa. “On matemaattisesti mahdotonta kaikkien lisätä varojaan yhtäaikaisesti kuluttamalla vähemmän. Yhden kulutus on toisen tienesti. Joten kun kaikki yhtäaikaisesti vähentävät kulutustaan tarkoituksenaan säästää rahaa, huomaavat he, että heidän tulonsa laskevat täsmälleen samalla tahdilla” Lee sanoo.

Deflaatio johtuu hamstraamisesta

Niin sanotuilla kitkattomilla markkinoilla ongelma ratkeaa laskevilla hinnoilla. Kun taloudessa käytetään vähemmän rahaa, yritykset laskevat hintojaan vastaamaan rahan tarjontaa. Säästäminen ei lisää olemassaolevan rahan määrää, mutta hintojen laskeminen kasvattaa valuutan ostovoimaa. Jos valuutan määrä pysyy vakiona yrityksien laskiessa hintoja puolella, valuutan arvo kasvaa kaksinkertaiseksi.

“Kun ihmiset tahtovat omistaa suurempia valuuttamääriä, he vähentävät kulutustaan, ja firmat vastaavat tähän leikkaamalla hintoja. Päinvastainen malli, jonka mukaan ihmiset vähentävät kulutustaan odottaessaan laskevia hintoja, ei käy järkeen.” Lee pohtii. Hamstraaminen siis luo deflaatiota, mutta deflaatio ei aiheuta hamstraamista.

Taantumia ei tapahtuisi, mikäli yhteisöt leikkaisivat hintoja, palkkoja ja velkoja suhteessa kysynnän kasvuun. Taloudessa hinnat ovat kuitenkin yleensä “jumissa”. Jos yrityksen tarjoamien palvelujen kysyntä laskee, firma vähentää työntekijöitä sen sijaan, että se leikkaisi palkkoja. Vaikka rahan arvo kasvaisi, kuluttajien on hyvin hankala saada esimerkiksi pankit leikkaamaan lainoja samassa suhteessa. “Taantumat johtuvat siitä, että hinnat eivät laske riittävän nopeasti suhteessa valuutan kysyntään” toteaa Lee.

Inflaatiolla voidellaan talouden rattaita – silmät kiinni

Keskuspankkivetoisessa taloudessa säästämisestä ja hintojen jumittuneisuudesta johtuvaa kulutuksen vähentymistä pyritään ehkäisemään luomalla lisää rahaa. Inflaatio on pankkien ja poliittisten päättäjien tapa houkutella ihmisiä kuluttamaan esittämällä, että kuluttajilla olisi käytössään enemmän varallisuutta. Koska talouteen ei synny lisää arvoa vain rahaa tulostamalla, inflaatio on lähinnä jämähtäneiden hintojen jumittaman talouden rattaiden voitelua.

Ongelma inflaatiossa on, että uuden rahan määrän tulee olla oikeassa suhteessa rahan kysynnän kasvuun. Mikäli rahaa luodaan liian vähän, inflaatio ei pysty vastaamaan rahan kysynnän kasvuun ja alkuperäinen ongelma jää jäljelle. Jos taas rahaa luodaan liian paljon, menettää sekä uusi luotu raha että jo olemassaoleva raha arvoaan. Pulma on merkittävä, sillä poliitikkojen, pankkiirien ja virkamiesten on hyvin hankala arvioida, paljonko uutta rahaa tarvitaan. Rahan painaminen on riskialtista hapuilua pimeässä.

Bitcoin-taloudessa hinnat reagoivat välittömästi

Kitkattomilla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan laki lopulta laskee hinnat vastaamaan rahan arvoa. Historiallisesti tähän on mennyt aikaa poliittisista, maantieteellisistä ja muista syistä. Bitcoin-taloudessa teknologia pienentää maantieteelliset etäisyydet olemattomiin ja yksinkertaisesti ohittaa poliittiset rajat. Internetin avulla raha ja ennen kaikkea tieto siirtyy silmänräpäyksessä kaikkialle maailmaan. 

“Jos suurin osa Bitcoin-kauppiaista automaattisesti säätää hintansa bitcoinin kurssin mukaan, Bitcoin-talous toimii oppikirjaesimerkkinä kitkattomista markkinoista. Onneksi tämä on juuri, miten Bitcoin-kauppiaat todellisessa maailmassa toimivat. Tämä tarkoittaa, että bitcoinin arvonvaihteluilla ei ole vastaavia vahingollisia makrotaloudellisia seurauksia kuin dollarilla” Lee kirjoittaa. Bitcoin-taloudessa deflaatio ei ole ongelma.

Internet, Bitcoin sekä niiden ympärille kasvaneet sovellukset ja palvelut ovat tuoneet kitkattomat markkinat lähemmäksi todellisuutta kuin koskaan aikaisemmin. Rahavarannon määrä Bitcoin-markkinoilla on vakio ja kaikkien markkinoille osallistuvien tiedossa. Informaatio hinnoista ja valuutan arvosta kulkee automaattisesti tietoverkkojen nopeudella maiden rajoista, politiikasta tai ihmisten asenteista riippumatta kaikkialle. Perinteisissä talousmalleissa deflaatio voi olla ongelma, mutta Bitcoin-taloudessa se on teknologian ja innovaation ansiosta mahdollisuus.

Lähde: Timothy B. Lee – “Hoarding” Causes Deflation, Not The Other Way Around