Ryktet om min död är starkt överdrivet

Medierna brukar av någon anledning gärna göra nyhet när det går sämre för Bitcoin. Ibland känns det som om medierna även har bakom sig någon agenda att hindra bitcoins framgång. En mer sannolik orsak lär dock vara en bristande förståelse av bitcoins grunder.

Det är sant att bitcoins utbredning under första åren fick mycket flytkraft från droghandeln på sk. dark webben. Efter det har Bitcoin blivit ett ideologiskt investeringsändamål, när människor från Peru till Palestina har förstått verkliga betydelsen av en decentraliserad, förfalsknings- och manipuleringsresistent värdelagrare.

Bitcoin är en revolutionär sak i vårt samhälle, eftersom det gör det möjligt för privatpersoner att vara sina egna banker – vara själv fria och ansvariga för sina egna pengars kontroll. Aldrig tidigare har sådant varit möjligt. Det är omöjligt att ens förutspå vad en sådan samhällegripande förändring kan leda till när revolutionen omfamnar mainstream-publiken. Det är ett av bitcoins bästa och mest intressanta aspekter. Bitcoin håller på att leda mänskligheten mot en sådan riktning som vi inte kan förutspå. Det om något är en futuristisk och medryckande idé.

Också 2017 slutårets bitcoin-mani var en sorts fläck och smutsade ner bitcoins rykte. Nu blev bitcoin plötsligt ett sätt att bli väldigt rik väldigt snabbt. Inte så smutskastande som ett droghandels instrument, men kanske ändå ett litet steg åt bättre håll. Konservativa investerare som varit för försiktiga och blivit på stranden och gråta efter att bitcoin-båten seglat har blivit bittra klagare och hoppas på bitcoins förödelse. En ganska barnslig princip: om jag inte har roligt så har andra för fan inte heller. En sådan högmodig attityd leder förstås inte till något bra för samhället eller andra heller.

Ändå kommer de som blivit insatta i Bitcoin att märka i diskussioner med konservativa att de förutnämnda inte kan förneka bitcoins nyttighet och avancerad teknologi. Deras motstånds sista droppar blir liknelser till wincapita  eller andra finansbluffar, eller så hänvisar de till allt olagligt som man kan köpa med fria pengar. Public announcement: man kan också köpa olagliga saker med euron.

Ett allmänt bitcoin-kritiskt argument är att varför behöver jag friheten att kontrollera mina egna pengar? Varför kan jag inte tillåta en pålitlig tredje part (bank) kontrollera dem? Sådana argument kan låta lockande för vissa som bor i bomull som nutida Finland – inte har ju bankerna förr heller svikit. (Förutom förstås senaste gången 2007-2009 då bankernas ansvarslösa lånepolitik ledde till en global finanskris, men man kan ju glömma det gamla, bankerna är ändå nyttiga och balanserande institut). Javisst, ja.

Låt oss tänka på en hypotetisk situation, där personen lever i ett allt mer tyranniskt samhälle, som sträcker sina tentaklar djupare och djupare i hens privatliv i namn av säkerhet, terrorism och andra klichén. I ett sådant samhälle är en person som förstår systemets orättvisa i pisset, ifall hen inte självständigt kontrollerar sina pengar. Eftersom hens pengar inte är i hens egna händer kan de frysas genast om hen tar fel steg och  ifrågasätter systemet. Delta i fel protest. Uttryck fel åsikter med träffande retorik. Bang, ditt konto är fryset. Och varför var det viktigt att vi själv har friheten och ansvaret att kontrollera vår egen egendom?

Och så har vi ett annat allmänt argument mot bitcoin – varför behöver jag bestämma över mina pengar, inte har jag ju revolutionära planer eller onda tankar som borde döljas? Vi kan granska saken genom en berättelse.

Det är en medeltida dag i en fantasivärld. Vår huvudperson tillbringar lugna dagar i ett paradis, tills det en dag anländer en grym och mäktig tyrann. Tyrannen vill nedtrycka och kontrollera. Vår protagonist har haft så lugna och naiva dagar att hen inte har tänkt på att någon någonsin skulle vilja tyrannisera hens paradis. Ändå har tyranner en sådan egenskap att de inte bryr sig alls om andras känslor och skrattar åt deras rättigheter. Sådant är ondskan. Tyrannen vill ta vår protagonist i sitt grepp och kuva henne för sina egna syften.

I det här skedet kan vi rita två tidslinjer för vår protagonist, och de fiffigaste fattar redan hur det här anknyter till bitcoin.

Tidslinje 1)

Huvudpersonen har varit naiv, ofarlig och har inga vapen mot ondskan. Hen har inte smidit ett svärd åt sig, eftersom hen inte förstår behovet till sådant. Hen tror att hela världen är lika oskyldig och uppriktig som hen. Nu strider vår protagonist mot ondskan helt utan vapen och med naiva utgångspunkter. Man kan föreställa sig hur det går.

Tidslinje 2)

Huvudpersonen har varit vis och uppfattat att världen kan när som helst ändras från paradis till helvete. Trots att protagonisten inte i början hade hot i synfältet, har hen ändå smidit ett kraftigt svärd åt sig och lärt sig att använda det. Hen har kunnat leva i paradiset utan oro, eftersom hen är färdig att skydda sig mot ormar ifall de uppenbarar sig. Nu när hoten verkligen kommer har han ett vapen som han kan använda.

Son, when dis mothafucka comes to visit, ya better be prepared!

Förstås är bitcoin detta svärd. Trots att en vanlig människa inte har något att dölja eller hot i synfältet, måste hen också förbereda sig för ondskans möjliga anfall. Vi människor måste vara goda och ha en förmåga att modigt skydda oss mot orättvisa. Naiv godhet utan vapen har ingen betydelse mot en hänsynslös tyrann.

I verkliga världen kunde tidigare berättelsen betyda t.ex. en politisk eller social katastrof, där samhället tyranniseras och människors rättigheter begränsas. Det kan också vara en finanskris som förstör tillitet på traditionella fiat-valutor, finansaktörer, aktiemarknader eller något annat som vi ännu inte kan spå. Det finns orsak att förstå att världens ordning kan när som helst ändras till kaos. Då gäller det att vara förberedd.

Bitcoin är mer än ett instrument för att köpa farliga saker. Bitcoin är mer än ett sätt att bli rik. Bitcoin är även mer än ett investeringsmål. Bitcoin är ett verktyg och vapen, unik i mänsklighetens historia. Ett vapen som vem helst fri människa kan hålla, ett vapen för att skydda vårt paradis. Bitcoin garanterar vår frihet också i framtiden. Bitcoin är vårt kollektiva svärd mot ondskans kuvande krafter. Bitcoin. Is. Not. Dead.

Kåseri skriven av Reima Lahdenpää, översatt till svenska av Robin Nyberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *