Altcoins, tokens och hur man värderar deras potential

Då man talar om kryptovalutor innebär det bitcoin, altcoins och tokens. Termen kryptovaluta kan dock ses som föråldrad, eftersom alla nuvarande kryptovalutor inte nära heller fyller valutans kriterier, och polletter är inte avsedda för betalning överhuvudtaget. Coinmarketcap.com –sajten listar just nu mer än 1500 olika virtual- och kryptovalutor. Bitcoin är sannolikt redan bekant för dig, så till en början kollar vi kort några alternativ. De kan delas i altcoins och polletter.

Altcoins

Med altcoin-begreppet hänvisas till alla kryptovalutor som är alternativ till Bitcoin och har sin egen blockkedja. Största delen av altcoins är bitcoins varianter, som byggts genom att använda Bitcoins öppna källkods ursprungliga protokoll med vissa förändringar. Så har man skapat en ny kryptovaluta med olika egenskaper och möjligheter. Litecoin, kryptovalutan med största marknadsvärde som baserar sig på bitcoins kod, försöker slå sin storebror med snabbare transaktioner genom fyra gånger snabbare blocktid, och de skapas i circulation fyra gånger mer än bitcoin.

En del av altcoins baserar sig på en helt egen blockkedja, vars egenskaper kan variera betydligt från bitcoin. Vissa altcoins har konstruerats för att likt bitcoin fungera som digital valuta, andra bara inom sin egen blockkedja. Altcoins fungerar ändå alltid självständigt i sin egen blockkedja. Det största s.k. plattformsmyntet Ether i i Ethereum-blockkedjan fungerar både som användbar valuta samt indirekt användningskraft (Gas) i applikationer och smartkontrakt som gjorts i blockkedjan.

Alla kryptovalutor har ändå inte sin egen blockkedja. T.ex. i Ethereum-blockkedjan kan man skapa polletter, som vi berättar mer om näst.

Ethereum har största marknadsvärde och kännedom bland altcoins.

Polletter eller tokens

Med ICO eller Initial Coin Offering –polletter menas polletter som påminner om bitcoin och byggts på en befintlig blockkedja. ICO-polletter skapas av företag och projekt med avsikt att sälja dem för att finansiera sina investeringar. ICO kunde beskrivas som en kombination av traditionell investering, gruppfinansiering och mikrodonationer. Dess närmaste motstycke i aktievärlden är Initial Public Offering (IPO).

Det är väldigt lätt att skapa polletter eftersom de skapas i en färdig blockkedja med färdiga baser, så som Ethereum och Waves. Vem som helst kan alltså skapa sin egen pollett genom att utnyttja en färdig blockkedja.

En mer omfattande introduktion till ICO-världen kan du hitta i Jiri Keronens bloggartikel.

Kryptovalutornas grundanalys

Eftersom kryptovalutamarknaderna är minst sagt färgrika, är det nödvändigt att bli bekant med kryptovalutans grunder före man kan göra ett civiliserat investeringsbeslut. Vissa kryptovalutor är nästan kopior på bitcoin, medan andra erbjuder alla möjliga användningssyften.

Exempel på kryptovalutors olika användningssyften är smartkontrakt, reklam, program, kommunikation, innehållskontroll, namntjänster, gruppfinansiering, sociala medier, dejting, decentraliserade marknadsplatser, börser och beräkning, hasardspel, identitetskontroll, IOT, hälsovård, brytning, musik och fastigheter.  Vid sidan om ärliga projekt finns det också rikligt med bluffare som bara vill försvinna med dina pengar efter att de samlat tillräckligt.

Hur skiljer du alltså en potentiell investering från en bluff?

Värdera potentialen

Kryptovalutor är vanligen inte företag som gör vinst, utan deras värde grundar sig snarast på deras samhälles (användare, nätets upprätthållare, utvecklare) funktionalitet. Största delen av kryptovalutor är råa projekt utan fungerande praktisk nytta, så att värdera deras potential är till största del spekulation. Kryptovalutors tekniska jargon kan vara förvirrande, men deras grunder kan förklaras utan djupare teknisk kunskap.

Kryptovalutan borde alltid ha en avsikt. En klar mission hjälper särskilt i början, i synnerhet om den erbjuder användaren något nytt. Myntet borde lösa något verkligt problem. Skalan på lösbara problemet däremot hjälper värdera förutsättningarna för myntets tillväxt.

Användbarhet ökar myntets värde. Ifall myntet exempelvis redan fungerar som betalningsmedel har den ett försprång till flera konkurrenter. I fråga om flera mynt är användbarheten bara spekulation, då man endast kan värdera ett löfte om det kommande. Ifall myntets vitbok (white paper) inte innehåller mer än marknadstext och hajp utan något konkret, lönar det sig kanske att ta avstånd.

Bakom de största altcoins hittar man ofta mer utvecklare och användbar teknologi jämfört med mindre.

Operativ analys

Tack vare konsensusmekanismen fungerar blockkedjan fullt decentraliserad utan central kontroll. Vid sidan om Bitcoins proof of work –algoritmen finns det bl.a. proof of stake, proof of space, proof of authority samt dessa mekanismers kombinationer. T.ex. proof of work –algoritmen har blivit kritiserad för dess elbruk.

Om kryptovalutan har en trovärdig långsiktig utvecklingsplan t.ex. fem år framåt, är dess utveckling på övertygande grund. Även de mest ambitiösa planerna kan ändå inte förverkligas utan tillräckliga resurser. Projektet kan meddela hur mycket pengar de har samlat och vad de använts till. Genom att undersöka siffror kan det bli klart hur mycket projektet verkligen satsar t.ex. på utvecklingsarbete.

Fastän en av bitcoins grundpelare är dess decentraliserade natur, har vissa kryptovalutor en annorlunda utgångspunkt. Kryptovalutans styrelse kan vara helt centralstyrd, då det lönar sig att vara ännu mer skeptisk mot operatören bakom projektet.

Marknaderna

Om myntet är det första som löser något problem, har det ett försprång på marknaderna. Det är lätt att vara först på obefintliga marknader, så målgruppens betalningsförmåga är värt att ta i beaktande. Orsaken till att marknaderna fattas kan också vara lagtekniska utmaningar. T.ex. har ett projekt som utför kortbetalningar inga förutsättningar att fungera om den inte fyller PCI DSS -standarder.

Ifall myntet endast erbjuder en marginell förbättring jämfört med sin medtävlare, kan dess konkurrenskraft ändras snabbt efter t.ex. en betydlig uppdatering eller negativ publicitet.

Utvecklingsteamet bakom projektet

Ta reda på vem som har grundat projektet och hurdan deras kompetens är. Om projektets personal inte publiceras, så bär det sig att vara försiktig. Det är bra för grundarna att även ha meriter från andra ärliga kryptovalutaprojekt. Utvecklarna borde också vara  aktiva i diskussionen kring myntet. Om utvecklarna inte aktivt presenterar framtidsutsikter, kan projektet snabbt bli begravet.

Projektets utgångspunkt är mer trovärdig om det redan i början stöds och finansieras av betydliga investerare eller branschens utvecklare. Ifall projektet har rådgivare borde de också verkligt bidra till projektet. Rådgivarna kan också ha egna ekonomiska motiv att marknadsföra projektet. I de fräckaste fallen påstås projektet ha berömda rådgivare utan lov.

Här är ett exempel på en utvecklingsgrupps presentation, som gör det svårt att ta reda på deras bakgrund. I bilden har vi teamet bakom Litecoin Cash, som forkats från Litecoin.

Altcoins och tokens tillgänglighet

I början skapas det olika mängd mynt och deras maximala antal är ofta begränsat. Bitcoins kommer aldrig att överskrida 21 miljoners gränsen, medan Ether uppenbarligen kommer att skapas obegränsat. Det här påverkar särskilt utsikten för inflation.

Om myntets skapare reserverar en betydlig mängd färdigt brutna mynt, ökar risken för inkassering. Myntens ojämna fördelning till utomstående parter kan i sin tur skapa stor volatilitet och i värsta fall möjliggöra en kapning av decentraliserade styrelsen.

Om man jämför myntens enhetspriser sinsemellan får man ingen användbar information, utan deras hela beräknade marknadsvärde. Det går lätt att kolla från t.ex. Coinmarketcap. Värdet grundar sig på kryptovalutans enhetspris i relation till bitcoin, som multipliceras med existerande myntens antal.

Om det är fråga om en ICO-finansiering kan det också finnas ett tak som gräns varefter rundan stängs. Flera ICO:s tak är ändå astronomiskt och berättar inget om verkliga finansieringsbehovet.

ICO-finansieringar har blivit populära och det finns flera anvisningar om temat. Många ICO-projekt har förverkligats snarast med avsikt att göra snabba pengar.   

Känneteckna bluffar

Kryptovalutan borde basera sig på blockkedjan, inte en pyramid eller ponzi. Om mynten säljs vid sidan om skolningspaket är det tecken på en bluff. Ekonomin måste också få pengar annanstans än nya medlemmars startavgifter.

Om myntet kan köpas och säljas bara i väldigt begränsade tjänster, är dess likviditet svag. I pyramidbluffar försöker man ofta begränsa eller hindra försäljningar.

En ärlig expert kan inte lova säker vinst till kryptovalutan. Kryptovalutans framtida värde kan vara väldigt svårt att förutse. I synnerhet nya mynt har ingen kurshistoria, som man kunde dra slutsatser från och spegla framtiden. Om kryptovalutan eller vilket som helst annat instrument lovas en garanterad 500% årsvinst, så kan man misstänka att personen antingen bluffar eller har bristande förståelse.

Googla varningar om projektet. Speciellt diskussionsforumer ger aktuell information om bedrägerier och deras försök. Också sakliga kryptovalutor används allt mer till lömska ändamål. Mer om temat i Reimas artikel.

Bluffar följer ofta samma mönster. Kontaktens eller innehållets googlande kan lyfta fram tidigare offer och avslöja bluffen.

Dessa källor ger dig bäst information om kryptovalutor

Vitbok (White paper)

Det publiceras vanligen en officiell vitbok angående kryptovalutan, som klargör myntets avsikt och funktionsmekanism. Dokumentets tekniska del kan vara svår att begripa, men grundprinciperna blir ofta klara. Att bekanta dig med vitboken är det minsta du kan göra före ett investeringsbeslut. Vissa altcoins som härletts från Bitcoin, så som Litecoin, har ingen egen vitbok eftersom den skulle vara nästan identisk med Bitcoins vitbok.

Utvecklarens blogg

Utvecklarnas officiella informationskanal och blogg är bra källor för att värdera utvecklingen bakom altcoins eller tokens. Om utvecklarna inte har publicerat något på flera månader, kan man ifrågasätta om någon verkligen jobbar för projektet.

Diskussionsforumer (Reddit, Bitcointalk, Steemit)

Diskussionsforumer är en bra källa för att uppskatta samhällets funktionalitet och ger en klar bild på altcoinens aktuella händelser. Diskussionens flera synvinklar hjälper ofta förstå bättre projektets principer.

I vitboken presenteras typiskt vid sidan om tekniska detaljer samlade kapitalets olika ändamål. I bilden har vi ett diagram på vitboken av Venezuelas statliga kryptovaluta Petro.

Bra stund att köpa

Kryptovalutans grundanalys kan svara på frågan vad man borde investera i, medan man för att hitta rätt stund för köp- och försäljningar använder teknisk analys. Det rekommenderas att åtminstone  bekanta sig med tekniska analysens grunder, eftersom även dåliga investeringsändamål kan skapa vinst om man köper på rätt stund, medan en bra investering köpt på fel stund orsakar tillfälliga förluster.

Om du vill bli bekant med teknisk analys så är Toni Kosonens tekniska analys –blogg på Bittirahas sidor en bra plats att börja. Bloggen analyserar bitcoins prisutveckling, men samma metoder tillämpas också med andra kryptovalutor.

Altcoins prisutveckling kan analyseras i relation till bitcoin eller fiat-valuta. Om du använder bitcoin för att köpa litecoin, vars värde i relation till dollar stiger 30% under en period medan bitcoin samtidigt stiger 70%, så är köpet inte lyckat trots en duglig tillväxt i dollar.

Handel med andra kryptovalutor

Handel med altcoins och polletter kräver att man registrerar sig till någon kryptovalutabörs. Trots att altcoins anländer till Coinmotion först senare i år, är det redan nu möjligt för kunder att handla med altcoins genom vår private crypto banking –service. Då tar vi hand om anskaffningen och trygga förvaringen av kundernas altcoin-varor. Om du är intresserad att investera i altcoins eller polletter, var god och ta kontakt med vår kundservice [email protected]. Minimumkapitalet för att påbörja private crypto banking –servicen  är 10 000 euro.

Via vår private crypto banking –service kan du investera i hundratals olika altcoins och tokens utan att öppna skilda börskonton.

Skriven av Aleksi Koskinen, översatt till svenska av Robin Nyberg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *