Bitcoin och Prasos representeras på Tammerfors’ Investeringsmässa

En av finska investeringsvärldens mest intressanta och förväntade händelserna i år organiseras denna vecka i Tammerforshuset. Det är fråga om 20. året och 21. gången för Investeringsmässan, så det är ett verkligt festår för händelsen. Det finns med investeringsvärldens experter från olika branscher, som presenterar investeringsmöjligheter och berättar om aktuella teman.

Prasos Ab:s team deltar också Investeringsmässan som kryptobranschens representant. Sampo Hyvärinen, Aleksi Koskinen och Herman Mäenalanen är alla på plats och presenterar företagets tjänster samt svarar och hjälper med kryptovalutarelaterade teman. Framme är också bl.a. ett fysiskt Denarium-mynt, som erbjuder ett elegant alternativ för kryptovalutaförvaring.

Sampo Hyvärinens presentation om kryptovalutor i Finanssalen

Prasos’ datachef Sampo Hyvärinen representerar på mässan också som talare. Temat är “Bitcoin och kryptovalutor – investering i framtiden?”, som säkert erbjuder intressant innehåll också åt dem som mindre bekantat sig med kryptovalutor. Vi rekommenderar att delta i presentationen som börjar 17.50 i Finanssalen.

Investeringsmässan organiseras 9.5.2019 i Tammerforshuset klo 11-19. Händelsen är gratis och öppen för alla, så det erbjuds en utmärkt möjlighet att bekanta sig med investering. Man bör ändå registrera sig i förväg för att underlätta inträdet.

Mer information, registreringsanvisningar och närmare tidtabeller hittar du på adressen https://sijoitusmessut.fi/.

På investeringsmässan berättar bl.a. Prasos’ datachef Sampo Hyvärinen tankar om kryptovalutamarknadens utveckling.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *