Tjäna ränta på kryptovalutor med Coinmotions räntekonto

Vi har påbörjat samarbete med finska Tesseract Investmenf för att erbjuda ränta på kryptovalutainvesteringar som bevaras i Coinmotion. I och med samarbetet har Tesseracts tjänst integrerats i Coinmotion, varmed du niu kan tjäna ränta på dina investeringar genom att låna dem vidare.

”Kryptovalutornas lånemarknader har utvecklats snabbt under senaste två åren. Vi vill också erbjuda Coinmotions kunder möjligheten att tjäna ränta på sina investeringar via nya samarbetet. Kunder bör dock också beakta risker i relation till vinstpotential, eftersom lånebaserade räntetjänster alltid innehåller motpartskreditrisker,” kommenterar Prasos’ vd Heidi Hurskainen.

Coinmotions spartjänster utvidgas också i samband med räntekontona. Du kan nu enkelt deponera kryptovalutor på låpnemarknaderna i Coinmotion-tjänsten. Räntekontotjänsten stöder alla kryptovalutor i vårt urval förutom stellar. Med tjänsten kan du tjäna daglig ränta på fonder du deponerat på räntekontot. Fonderna och tjänade räntan flyttas till din Coinmotion-plånbok då du vill lyfta dem från räntekontot.

“Vi har följt med enorma internationella tillväxten av kryptovalutalånemarknader och det är fantastiskt att få Finlands marknadsledare Coinmotion som samarbetspartner,” kommenterar Tesseract Investments vd Yichen Wu

Börja tjäna ränta genom att deponera kryptovalutor

Du kan börja använda tjänsten genom att gå till Coinmotions sektion Savings – Interest Account. Du bör flytta fonder från din Coinmotion-plånbok till räntekontot för att tjäna ränta på dem. Efter transaktionen syns flyttade fonderna inte längre i normala plånbokens balans utan bara på räntekontots saldo. Före deponeringen bör du ännu acceptera räntekontots användarvillkor.

Före du börjar använda tjänsten bör du läsa användarvillkoren noggrant.

Räntenivåerna uppdateras i realtid

Du hittar räntekontona från tjänsten genom att gå till ”Savings” sidan. Räntekonton hittas mellan tidigare spartjänsterna i fliken ”Interest Account”. På sidan ser du årliga räntenivån som erbjuds för bitcoin, ethereum, litecoin och xrp. Räntenivåerna varierar kraftigt särskilt med andra kryptovalutor än bitcoin.

Räntenivåerna varierar kraftigt. Räntorna är ofta betydligt högre än traditionella spartjänster.
savings-page
I tjänsten ser du dina räntekontons saldon samt räntan i realtid.

Uttag från räntekontot tar högst 30 dagar

Låneprodukter har en maximal lånetid på 30 dagar, varmed uttag från räntekontot kan ta högst 30 dagar. Du kan lyfta pengar från räntekontot när som helst, men förflyttningen kan ta nämnda 30 dagar. Ofta är fördröjningen ändå betydligt mindre.

Tjänstens centrala egenskaper

  • Du ser alltid räntenivåer i realtid på Interest Account -sidan
  • Du kan välja deponerade summan och kryptovalutan som du vill tjäna ränta på
  • Räntekontots saldo och vinstsyns också på sidan
  • Du kan lyfta ut pengarna när som helst inom 30 dagar

Hur fungerar kryptovalutautlåning i praktiken?

Det har utvecklats tjänster kring kryptovalutahandel som erbjuder möjligheten att låna kryptovalutor vidare till andra investerare. Det finns också alternativa tjänstmodeller: lån kan göras på traditionella kryptovalutabörsers lånemarknader eller via så kallade bilaterala OTC (Over The Counter) marknader. Då en investerare lånar ut sina kryptovalutor överger hen ägandet för lånetiden och får ränta på lånet.

I Coinmotion lånas kryptovalutor via vår partner Tesseract till utvalda marknadsplatser. Lånen är typiskt kortvariga och räknas i dagar. Tesseract gör nya lånekontrakt med kundfonder tills kunden vill lyfta ut pengarna från räntekontot. Lånade kryptovalutorna och tjänade räntan returneras till kundens Coinmotion-plånbok efter att senaste lånet förfallit.

Risker relaterade till utlåning

Det finns risker med kryptovalutautlåning som lånaren bör beakta före ett lånebeslut. Centrala risken är motpartkreditrisken, alltså risken att lånetagaren inte kan återbetala lånet på förfallodagen. En annan risk är att låneplattformen eller teknologin sviker, och plattformen inte av en orsak eller annan kan returnera fonderna. I sådana situationer kan långivaren förlora lånade kryptovalutorna delvis eller helt och hållet.

Kryptovalutatjänster är allmänt inte regulerade, så motpartskreditrisker är högre jämfört med traditionella finansmarknader där riskkontroll typiskt har flyttats till en tredje part.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *