Vad är HODLing

Om du någonsin följt med internationella Bitcoin-diskussionskanaler eller kryptovalutanyheter på internet, har du troligen stött på termerna “HODL” och “HODLING”. Trots att termen kommer från felstavade ordet ”hold” är det inte fråga om ett typo.

I grund och botten handlar hodling om att hålla och bevara sina bitcoins utan trejding och oro över dagliga marknadsrörelser. De som utövar hodling tror att Bitcoins pris kommer att stegra på lång sikt oavsett kortsiktiga kursrörelser.

Ordets ursprung

Hodl-termens ursprung har sina rötter i ett känsloladdat inlägg på Bitcoin Talk forumet från 13. december 2013. Användarnamnet GameKyuubi publicerade en uppenbart berusad och typofylld harang med rubriken “I AM HODLING”. GameKyuubi hade strax innan druckit whiskey och förlorat en hel del pengar efter dåliga trejdingsbeslut.

 “I type d that tyitle twice because I knew it was wrong the first time. Still wrong. w/e. GF’s out at a lesbian bar, BTC crashing WHY AM I HOLDING? I’LL TELL YOU WHY. It’s because I’m a bad trader and I KNOW I’M A BAD TRADER. Yeah you good traders can spot the highs and the lows pit pat piffy wing wong wang just like that and make a millino bucks sure no problem bro,” skrev GameKyuubi.

Och så hade en ny mem omdelbart fötts. Människor började skapa bilder på spartanska krigare, Game of Thrones karaktärer och motsvarande med ordet “HODL”. Ordet fann också sin väg till Bitcoin-användarnas ordbok, där hodling definieras som att behålla bitcoins som investeringsstrategi oberoende av marknadssvängar.

HODL post
Ursprungliga postet där uttrycket ”HODL” föddes.

Både en strategi och filosofi

Fastän själva ordet har en lustig bakgrund, kan hodling vara en väldigt allvarlig investeringsstrategi särskilt för dem som inte har tid eller förståelse att följa dagliga marknaderna. En novis kan lätt förlora mycket pengar genom att paniksälja eller köpa för högt pris med rädsla att missa vidare uppgång.

Hodlare bara köper bitcoins och håller dem sedan i förvar en längre tid. Det medför många nyttor, såsom att undvika rädsla, osäkerhet och andra psykologiska fällor. Hodlare kan strunta i alla kortsiktiga händelser på marknaderna och bara se på större bilden. I större skala har hodling varit en extremt framgångsrik strategi. Hodling har varit vinstgivande ungefär 99% av Bitcoins existens.

Hodlaing är ett av de lättaste, säkraste och lönsammaste strategier för alla, som inte är intresserade av daglig trejding, kortsäljning eller andra strategier som kräver ett aktivare grepp.

Hodl pyörä kuoppainen matka
Hodling handlar om att vänta på prisuppgång oavsett marknadsrörelser och motgångar.

Hodling och Bitcoin-maximalism

Hodling är också relaterad till filosofin av Bitcoin-maximalister. Vissa tror att Bitcoin eller andra kryptovalutor kan någon dag ersätta fiat-valutor som allmännaste formen av pengar. Andra tror de kan bli globala reservalutor eller allmänt accepterade värdelagrare liksom guld. Eller kanske blir kryptovalutor vanligaste sättet att flytta pengar via internet.

Om man tror på en sådan kryptoframtid är hodling naturligtvis förnuftigt. Om man betraktar fiat-valutor eller nuvarande monetära systemet som sämre än Bitcoin och kryptovalutor, skulle det vara ganska dumt att sälja sina bitcoins för fiat-pengar. Hodlare vill bara samla mer och mer bitcoins, eftersom de någon inte behöver sälja dem.

Det är lätt och säkert

Allt som allt är hodling ett sunt val, särskilt för dem som vill ha en enkel och relativt säker strategi. Historiskt har hodling varit extremt lönsamt, och kommer troligen att vara det också i framtiden. Om du inte vet vad du gör, så HODLa, HODLa och HODLa lite mera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *