Vad betyder Bitcoins kommande halvering?

Bitcoins blockbelöning halveras ungefär med fyra års mellanrum. Därmed sjunker mängden nya bitcoins till hälften från nuvarande. Nästa halveringen kommer att ske i maj om några månader. Vad betyder halveringen och hur kan den påverka bitcoin-marknaderna?

Först är det bra att repetera hur nya bitcoins föds till världen med en process som kallas brytning (eng. mining). Brytning kan som term vara lite missledande, eftersom det i verkligheten är fråga om att uppehålla Bitcoin-nätverket. Brytning betyder ett matematiskt gissningsspel där datorer runt världen använder sin beräkningskapacitet runt världen för att lösa en gåta så snabbt som möjligt. Vinnaren får rätten att bryta ett nytt block i Bitcoins blockkedja samt en blockbelöning.

Då Bitcoin föddes var blockbelöningen 50 bitcoins, varefter den har halverats två gånger under åren 2012 och 2016. Just nu föds det 12,5 stycken bitcoins med ungefär 10 minuters mellanrum. Efter kommande halveringen kommer takten att vara 6,25 stycken i samma tid. Brytare kommer alltså därefter att få hälften av nuvarande belöningen beräknat i bitcoins.

Brytare binder också nya Bitcoin-transaktioner till blockkedjan och får vid sidan av blockeblöningen en liten del av sin inkomst som transaktionsavgifter. Samtidigt försäkrar brytare med sin beräkningskapacitet att blockkedjans data inte förfalskas. Ju mer nätverket har brytningskapacitet desto säkrare och effektivare är det. Bitcoin är just nu världens överlägset största projekt på decentraliserad beräkning, och därmed också säkraste och effektivaste.

Bitcoins blockkedja är världens säkraste och skapar tillit även bland okända.

Varför halveringen?

Halveringen är en egenskap som programmerats i Bitcoins protokoll och vars avsikt är att hålla mängden bitcoins stabil och motstå inflation. Inflation är en slags gömd beskattning där nya pengar som skapas minskar värdet på existerande pengar. Inflation föds eftersom centraliserade parter såsom centralbanker ansvarar för valutareserver och kan konstant printa nya pengar med ifrågasättbara grunder. Centralbanker är alltså aldrig utan pengar, eftersom de kan skapa nya pengar from tomma intet. Pengar är ändå inte samma sak som värde.

Bitcoins pseudonyma utvecklare Satoshi Nakamoto såg inflation som ett skadligt fenomen. För att en valuta skulle vara immun för politisk maktbruk är det nödvändigt att ingen kan skapa det oändligt. Därför föds det bara en begränsad mängd bitcoins i världen och födelsetakten saktar ner tills den når noll och nya bitcoins inte längre föds. Det uppskattas hända kring året 2140, så det kommer att ta ett tag tills det.

Brytare hjälper skapa nya bitcoins och uppehåller nätverket.

Halveringen håller mängden bitcoins begränsad

Halveringen händer ungefär vart fjärde år. Tekniskt händer den mellan 210 000 block, och eftersom blockens födelsetakt varierar kan man inte i förhand veta exakta tiden för nästa halveringen. Första halveringen skedde i november 2012, då mängden nya bitcoins sjönk från 50 till 25 bitcoins. Andra halveringen inträffade i juli 2016, då mängden sjönk till 12,5 bitcoins. Kommande halveringen sker uppskattningsvis i mitten av maj och fäller mängden till 6,25 bitcoins.

Denna säkerheten och hållbarheten bakom bitcoins utbud är en av de mest framstående orsaker som gjort bitcoin så populär bland investerare och ekonomer. Bitcoins utbud är även knappare än gulds, varmed det fungerar som ett utmärkt redskap att förvara värde. Bitcoin är väldigt motståndskraftig för inflation, precis som Satoshi Nakamoto tänkte.

Bitcoins halvering skyddar systemet mot inflation.

Bitcoins stock-to-flow jämfört med guld

Bitcoin har redan sen begynnelsen kallats för digitalt guld. Vissa anser detta även vara en undervärdering, eftersom bitcoin har överlägsna egenskaper jämfört med guld. Bitcoin är exempelvis betydligt lättare att flytta och lagra säkert än fysiskt guld. Dessutom kan existerande guldets värde sjunka ifall nya stora guldavlagringar hittas under jorden eller i rymden. Mängden bitcoins däremot är strikt begränsad till 21 miljoner, och ingen underjordisk gömma eller asteroid från rymden kan hämta mera bitcoins till världen.

Stock-to-flow däremot hänvisar till relationen mellan existerande fonder och nya fonder som kommer på marknaderna. Guld bryts årligen bara lite jämfört med guld som redan finns, vilket hjälper guld att bevara värde. Bitcoins stock-to-flow relation har varit konstant sjunkande på grund av skapningstakten som sjunker med fyra års mellanrum. Efter nästa halveringen kommer bitcoins inflation att falla till 1,8 procent och dess stock-to-flow relation är redan väldigt nära guld. Enligt prognoser kommer den att nå guld under fyråriga perioden som börjar i maj.

Bitcoin och blockkedjebranschens pionjär Nick Szabo har presenterat statistik varmed bitcoins riskanpassade avkastning efter året 2013 har beständigt varit bättre än guld, aktier, lägenheter och andra allmänna investeringsinstrument. Ifall en växande mängd investerare börjar se mer potential i bitcoin än guld, kan det ha långtgående följder på marknaderna.

Bitcoin är digitalt guld – och mycket mera.

Halveringens effekt på marknaderna

Halveringens betydelse för bitcoins kurs har spekulerats mycket. Det verkar naturligt att då bitcoins efterfrågan växer med häftig takt betyder utbudets halvering kraftig stegring för bitcoins värde. Det hände också tidigare gångerna då blockbelöningen halverades.

Det finns också risker bakom blockeblöningens halvering. ifall blockbelöningen halveras men bitcoins kurs inte stegrar kan brytning bli olönsamt och mängden brytare minska. Ifall en stor mängd brytare försvinner från nätverket, kan det negativt påverka Bitcoins säkerhet. Å andra sidan har Bitcoin-nätverket nuförtiden så mycket beräkningskapacitet att den skulle bevaras säker även vid ett större brytarbortfall. Brytare har också fortsatt sin verksamhet även under förlustsituationer med tro på kommande kursuppgång – och hittills har de alltid blivit belönade.

Efter första halveringen sköt bitcoins kurs upp som en raket. Vid halveringen i november 2012 var bitcoins kurs ungefär 12,25 dollar. Mot slutet av året 2013 hade priset däremot stegrat ovanför 1000 dollar, vilket betyder tillväxt på över 9000 procent.

En liknande händelsekedja förverkligades efter halveringen i juli 2016, då bitcoin också växte tusentals procent. Bitcoins kurs mångdubblades under året 2017 och nådde en topp på nästan 20 000 dollar i december 2017 före marknaderna korrigerade.

Senaste par åren har vi sett en björnmarknad eller nedgångsperiod på kryptomarknaderna som påminner om åren 2014 och 2015. Därför tror experter att också åren 2020 och 2021 kommer att påminna om åren 2017 och 2017. Början har åtminstone varit lovande, eftersom bitcoin vuxit tiotals procent under en månad.

Det är ändå svårt att jämföra tidigare år med nuvarande situationen. Bitcoins användning har vuxit radikalt och dess kurs har genomgått en vild bergochdalbana och turvis raketerat och rasat. Bitcoin omtalas av mainstream och institutionella investerare och dess blockkedja har blivit finansvärldens ögonsten. Det är omöjligt att säga vad som händer, men det finns potential i luften. Ifall historien upprepar sig själv kan bitcoin ha framför sig enorm tillväxt under kommande åren – både med tanke på teknologin och prisutvecklingen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *