Veckogranskning 11/2019: Finlands beskattning driver blockkedjeverksamhet utomlands

Bitcoins och andra kryptovalutors kurser har igen sågat fram och tillbaka utan större skutt högre eller lägre. Investerare kanske är uttråkade, men åtminstone ger en stabil tidsperiod möjlighet att fokusera på vardagsliv, när man inte behöver konstant stirra på kryptokurserna.

Den här veckan berättar vi om finsk kryptobeskattning och dess påverkan på kryptobranschens innovationer. Som man kan gissa verkar effekten inte vara åtminstone särskilt positiv.

I andra nyheter har vi skurkarna bakom OneCoin, som nu blivit stämda, samt Blixtnätverkets hittills populäraste applikation. Dessutom berättar vi om EU:s nya blockkedjerapport samt hur centralbanker är rädda för krypto.

Förra veckans granskning hittar du här.


Finlands innovationspolitik  är bristande vad beträffar blockkedjebranschen.

Experter: Finlands beskattning skadar blockkedjornas utveckling

Enligt Taneli Tikka, vd för utvecklingsföretaget Vake som administrerar statens investeringsegendom, har Finland redan förlorat tiotals miljoner euro värt investeringar, eftersom beskattning av blockkedjeteknologi är för sträng. Enligt Tikka leder stränga beskattningspraktiken företag till andra länder och har också hindrat investeringar i finska blockkedjeteknologibranschens företaget.

Enligt Skatteförvaltningens ledande expert Sami Varonen har kryptovalutornas beskattning en osymmetrisk linje. Kryptovalutavinster beskattas, men förluster godtas inte som avdrag i beskattning.

”Ifall oklarheten inte rättas till med rättspraktik, bör lagstiftare fundera på lagstiftningen,” kommenterar Varonen åt Kauppalehti.

Enligt Tikka kunde beslutsfattande klargöras genom att t.ex. skilja åt olika blockkedjetokens från varandra. Enligt honom borde t.ex. smartkontrakt och kryptovalutor behandlas olika i lagstiftningen. Just nu tolkas alla tokens som om de var kryptovalutor.


Finlands stränga och oklara beskattning har redan drivit miljoner utomlands.

OneCoins ledare hamnat framför rätten

OneCoin-digivalutabluffens grundare och ledare åklagas för ett pyramidspel värt miljarder dollar. Förra veckan arresterade USA:s myndigheter Konstantin Ignatov, som misstänks vara OneCoin-bluffens huvudperson, efter att han försökt lämna Los Angeles med flygplan. Också Konstantins syster, Ruja Ingnatov, misstänks för brott men har inte ännu gripits.

OneCoin var en bedrägeri som påstod sig vara en kryptovaluta och ”ny Bitcoin”. Bedragarna sålde så kallade ”träningspaket” och ”förmåner” att köpa OneCoins. I verkligheten fanns ändå ingen verklig kryptovaluta, utan det var bara en bluff som red med kryptovalutornas rykte.

OneCoin-bluffen började år 2014, varefter den fungerade flera år och dök upp gång efter gång i olika länder. Enligt åklargarna lyckades OneCoin-bedragarna förskringa upp till 3,4 miljarder dollar värt kundernas fonder. Myndigheterna har fått tag på en del av OneCoins fonder, men det är osannolikt att alla offer skulle få sina pengar tillbaka.


OneCoin stank illa från första början.

Facebooks nya kryptovaluta kan ge företaget  miljarder

Facebooks kommande kryptovaluta kunde skapa företaget en vinst på miljarder, uppskattar Barclays-bankens analytiker Ross Sandler. Enligt Sandlers uppskattningar kunde kryptovalutaprojektet skapa Facebook 3-19 miljarder dollar tills året 2021.

”Slutliga vinsten kommer att bero på om Facebook lyckas återuppliva sin gamla mikrobetalstrategi för digitalt innehåll,” skriver Sandler.

Facebooks egna kryptovaluta har inte ännu bekräftats officiellt, men företaget har berättat om det till vissa investerare. Också olika medier som fått tag på läckt material har bekräftat att Facebooks avsikt är att prova en egen kryptovaluta.

Hittills har det inte framkommit mycket information om denna kryptovaluta. Myntet kommer troligen att basera sig på en blockkedja och vara en sk. ”stablecoin”, alltså en kryptovaluta vars värde bundits till fiat-valutor. Facebooks egna kryptovaluta förväntas bli publicerad för konsumenter mot slutet av året eller början av 2020.


Facebook har en så bred användarbas att ett lyckat kryptovalutaprojekt kunde ge företaget en avkastning på miljarder.

Rapport: EU bör utveckla eniga standarder för blockkedjor

Enligt en färsk rapport borde Europeiska unionen sträva att utveckla standarder, som kan försäkra olika blockkedjeapplikationers förenlighet samt en tillräcklig skalbarhet. Rapporten skapades av Europeiska unionens blockkedjeforum.

”Med tiden kan vi förvänta att olika blockkedjors växelverkan blir lättare och lättare. Det kommer att förbättra hela blockkedjeekosystemet,” berättar rapporten.

Enligt rapporten borde lagstiftare och politiker fokusera på att skapa enade standarder, så att utvecklare har någon gemensam officiell grund att syfta till. Dessutom uppmanar rapporten Europeiska unionen att satsa mer på blockkedjebaserade projekt.

”Nuförtiden är EU på många sätt aktiv i blockkedjeteknologins utveckling. Trots att EU:s nuvarande handling kan uppskattas, borde det göras mera. Både USA och Kina har visat betydligt stöd åt sin egen blockkedjeindustri. USA har även dedikerat en viss del av sin försvarsbudget särskilt för blockkedjeforskning,” beskriver rapporten.


EU:s blockkedjeforum har fokuserat på funderingar över hur blockkedjan kunde utnyttjas på en överstatlig nivå.

Centralbanksförbund: Krypto hotar banker

Internationella banktillsynsmyndigheten Baselkommitén har gett en varning om kryptovalutor. Enligt Baselkommitén kan kryptovalutor hota ekonomisk stabilitet och öka rsker för banker. Enligt kommitén kan kryptovalutor hota banker även om deras användning skulle bli småskalig.

Baselkommitén som består av ledande finansländernas centralbankschefer berättar också att kryptovalutor är ”otrygga” för användning i transaktioner. Kommitén betonar också att redan termen ”kryptovaluta” är missledande, eftersom valutorna inte har någon stats eller centralbanks officiella godkännande. Enligt baselkommitén medför kryptovalutor också stora risker, såsom finansiering av terrorism, penningtvätt, bedrägerier och hack.

Kommiténs anklagelser är i den mån rätta att kryptovalutor verkligen utmanar centralbanker. Blockkedjebaserade kryptovalutor behöver inte centralbanker eller betalförmedlare för att fungera, varmed de har potential att ta en betydlig del av bankernas vinster. I ett nötskal kan kryptovalutor göra varje människa sin egen bank.

Anklagelserna för kriminalitet är däremot väldigt överdrivna. Undersökningar har under senaste åren visat att kryptovalutornas använding för kriminalitet minskat betydligt i relation till laglig verksamhet. Samtidigt formar kontantpengar och traditionella fiat-valutor fortfarande en enorm majoritet av pengar som används till olaglig verksamhet.


Enligt Basel kan centralbanker lida av kryptovalutor även om de inte når omfattande användning.

Tippin.me får hundratals nya användare dagligen

Twitters nya Tippin.me –appen som möjiggör mikrodonationer med Blixtnätverket (Lightning Network) verkar ha gjort ett genombrott. Tippin.me publicerades 3 månader sedan, men redan nu verkar den ha bivit ett av Blixtnätverkets mest använda appar. Sedan början av mars har tjänsten fått över 14 100 användare.  

Tippin.me möjliggör små, t.ex. några cent värda bitcoin-donationer. Med hjälp av Blixtnätverket är donationernas transaktionskostnader nära noll, vartill transaktionerna sker näsran omedelbart.

Tippin.me:s bästa innovationer för en vanlig användare är att donationernas mottagning inte kräver någon teknisk kunskap. Användaren bör bara logga in på tjänsten med sitt eget Twitter-konto, varmed hen kan motta donationer utan problem.

Blixtnätverket är en andragrads skalningslösning som byggts på Bitcoin, som i teorin kan göra Bitcoin-transaktionernas hastighet och antal tusentals gånger bättre. Blixtnätverkets utveckling är i ett bra skede, men slutliga framgången avgörs av nätverkets användnng. Ju mer kompatibla appar det finns för Bitcoin-användare, desto sannolikare kommer Blixtnätverket att slå igenom.

Nyckeln bakom Tippin.me:s framgång verkar vara dess simplicitet och lättanvändbarhet. För att Blixtnätverket – och kryptovalutar vidare – kan bli allmänt använda, borde utvecklare göra appar enklare att använda.


Tippin.me verkar åtminstone tills vidare ha framgång som en av de mest använda LN-applikationer.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *