Beslutet av Mt.Gox ersättningar förväntas i nära framtiden

Året 2014 mötte bitcoin-samhället en oförutsedd katastrof, när världens då största bitcoin-bytestjänst Mt.Gox annonserade att deras kundfonder blivit rövade av tjuvar. I denna historiens största bitcoin-stöld förlorade börsen t.o.m. 850 000 bitcoins. Senare har en del av förlorade fonderna återfåtts och deras återbetalning till kunder har länge diskuterats och förväntats bland Mt.Gox fallets offer. Nu verkar restitutionen vara närmare än någonsin.

Kundernas krav angående återbetalning har behandlats

19. dagen i mars meddelade Nobuaki Kobayashi, ansvarig för återbetalningsprocessen, att alla krav har behandlats och alla vederbörliga kommer att få information om behandlingens resultat närmaste dagarna. Kobayashi specifierade dock inte ett exakt datum, så osäkerhet råder fortfarande bland de de som förlorat fonder. Offren antas vara sammanlagt 24 000 och förlorade summan med dåvarande kursen ungefär 460 miljoner dollar. Offren förväntas få ersättningar enligt dåvarande kursen, så senare kursuppgången kompenseras troligen inte.   

På hösten 2018 berättade Kobayashi att han likvideras återfunna varor för 230 miljoner dollar under början av 2018. Dessa omfattande likvidationer sänkte bitcoins kurs och Kobayashi fick därpå smeknamnet Tokyos Bitcoin-val inom bitcoin-samhället.

Mt.Gox’ grundare Mark Karpeles dömd för missbruk

Tidigare i mars fick Mt.Gox-börsens grundare Mark Karpeles en dom på två och ett halvt år för missbruk av sin position och förfalskad bokföring. Domstolen konstaterade att Karpeles försökt dölja förlorade kundfonder genom att blande dem med sina egna pengar. Karpeles frikändes dock förskingringsåtal och behöver inte sitta sin dom i fängelse, med villkoret  att han inte begår andra brott inom fyra år.


Mark Karpeles hamnar inte tillbaka i finkan, så länge som han lyder lagen följande fyra år.

Brock Pierce vill återställa Mt.Gox

På sistone har soppan blivit saltad av omtvistade bitcoin-figuren Brock Pierce med sitt Gox-Rising projekt, vars avsikt är att återställa Mt.Gox tillbaka i ordning. Projektets förverkligande har ändå varit ganska osannolikt, eftersom Pierce inte har haft någon del i Mt.Gox’ verksamhet och har, enligt Karpeles, inte någon rätt att återinföra börsens verksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *