Veckogranskning 1/2019: Året 2018 var svårt för Bitcoin, men 2019 ser lovande ut

Hejsan svejsan, kära läsare, och välkomna till ett nytt och nyktert Bitcoin-år 2019! Det är svårt att tro att Bitcoin funnits redan ett årtionde, men så flyger tiden när man har spännande skoj – och få saker får hjärtat att bulta så mycket som Bitcoins och andra kryptovalutornas medryckande och jämt utvecklande värld. Vetare vet.

I årets första veckogranskning tar vi en koll på vad allt det riktigt hände förra året. Det var nämligen ett historiskt år, åtminstone om man ser på kursutvecklingen. Ett sådant kraschår har vi aldrig sett förr, men nu fick vi se det. För investerare är det förstås inte så illa som medierna påstår, eftersom en sjunkande kurs och sprickande bubblor är normalt marknadsekonomins beteende, där man ser vem som klarar sig och vem som inte. Vi kan med säkerhet konstatera att största delen av hajpen har nu skurits bort från Bitcoins kurs och nästa uppgångsperioden kommer troligen att bestå mer av infrastrukturens, användingens och ekonomins verkliga tillväxt.

Dessutom kollar vi några andra intressanta grejer, såsom Satoshi Nakamotos mysteriska meddelande som skrevs 10 år sedan i Bitcoins första block. Om du däremot använder Ledgers fysiska plånböcker så har den här granskningen viktig information för din säkerhet.

Vi ger också ett nyårslöfte åt er, ärade läsare. Det här året kommer vi att producera ännu mer och bättre information, vartill vi också erbjuder nya nyttiga tjänster. Helt enkelt för att vi gillar er lika mycket som vi gillar decentraliserade finanssystem, som skyddas av matematik och teknologi i stället för politik. Gott nytt år åt alla!

Efter årets 2018 kaos verkar det som att Bitcoin är tillbaka på spåret. Nu är det bra stund att hoppa med när tåget tankar på stationen!

Krypto brann ner till aska 2018, men stiger som Fenix 2019  

Året 2018 var ett betydande år på kryptomarknaderna, fastän inte bästa möjliga för investerare ute efter snabba vinster. Kurserna lutade neråt i praktiken hela året och svaga händer föll från marknaderna som flugor efter Raid-förgiftning.

Största orsaken bakom kursnedgången anses vara bubblan som formades 2017, då många investerade i krypto bara för hajpen utan att ta själv reda på saken. Nu när svaga händerna har raderats verkar marknadssituationen betydigt friskare än ett år sedan, och en möjlig kursuppgång kommer att vara på stadigare grund än 2017.

Bitcoin stiger gång efter gång från askan som mytiska Fenix-fågeln.

Blixtnätverk slår ner

Trots att kursnedgången naturligtvis får största uppmärksamheten särskilt i stora medierna, så hände det också en väldig mängd annan utveckling. T.ex. lösningen till Bitcoins skalbarhetsproblem tog enorma framsteg under året då Blixtnätverket (Lightning Network) utvecklades och förallmänligades snabbare än flera optimister hoppats. Blixtnätverket är en andra grads lösning som byggts på Bitcoin, varmed nätverkets transaktionshastighet kan försnabbas tusenfaldigt utan övrig belastning.

Blixtnätverket blev inte bara tal och teori, utan lyckades få fotfäste via nya appar och tjänster på marknaderna. Ifall gångna året ger referens, verkar det sannolikt att året 2019 kommer att vara ett verkligt genombrottsår för Blixtnätverket.

Bitcoins adaption växte

Sjunkande kursen verkar inte heller ha märkbart påverkat Bitcoins adaption. Trots att kursnedgången var historiskt betydande såg vi också massiv ny adaption. T.ex. i Ohio kan man nu betala vissa skatter med bitcoins och andra kryptovalutor, vilket kan i framtiden uppmuntra andra delstaters motsvarande projekt.

Institutionella pengar närmade sig kryptomarknaderna 2018, trots att det ännu finns betydliga hinder. Flera företag annonserade olika investeringsplattformar och –instrument, såsom Fidelity Investments Fidelity Digital Asset Services, som tar hand om sina kunders kryptovalutor och dess utbyte. Också exempelvis New York Stock Exchanges Intercontinental Exchange meddelade att de utvecklar Bakkt-kryptofuturtjänsten. Båda av dessa tjänster förväntas komma under början av året.

Securities and Exchange Commission som övervakar USA:s värdepappersmarknader fick under året flera ansökan gällande Bitcoin-investeringsinstrument. SEC nekade dock dessa nästan automatiskt och under året fick vi 9 beslut där SEC nekade rätten för företag och andra parter att publicera egna kryptovalutarelaterade ETF-instrument. 2019 försöker åtminstone en del av dessa projekt på nytt. Stora pengar är alltså intresserade av krypto, men konkreta förverkligandet har ännu problem.

Trots Bitcoins sjunkande kurs steg adaptionen och acceptansen under året.

Nya hot och hackare

Året 2018 framförde också nya hot. Hackare lyckades under året hacka flera utländska börser och bytestjänster, som förlorade miljoner dollar värt kunders kryptovalutor. Flera bytestjänster hade inte förberett sig på dessa attacker, varmed hacken orsakade stora ekonomiska svårigheter som fortfarande drabbar dem. På sätt och vis filtrerade hackförsöken bort aktörer med svagare säkerhet, eftersom nästan alla betydande tjänster blev attackerade. Tjänsterna som klarade sig, såsom inhemska Coinmotion, lyckades bevisa sin styrka.

Vid sidan om direkta hack framförde året 2018 också ett nytt fenomen, nämligen omfattande kryptokapningar. Med kryptokrapning (eng. cryptojacking) menas attacker där hackaren lyckas smitta användarens dator med kod som smygbryter kryptovalutor åt hackaren utan att offret nödvändigtvis märker det. Hackare lyckades också smitta flera webbsidor med denna kod, varmed redan en vistelse på sidan fick smygbrytningen i gång. Enligt olika estimat växte kryptokapning hundratals eller även tusentals procent under året, men värderingarna är inte exakta.

Kreativ förstörelse ger grund för framtiden

Trots att flera nyheter verkade ytligt och på kort sikt negativa, ser investerare och analytiker också positiva sidor. Spruckna bubblan raderade bort hajpen och kvar blev långsiktiga investerare som förstår Bitcoin och blockkedjan som teknologi och inte bara verktyg för snabba vinster.

Också hackar, misslyckade ICO-projekt och motsvarande fungerade på samma sätt. Fastän dessa fenomen naturligt orsakade ekonomisk skada och obehag för deras offer, så handlar det bara om marknadens växtvärk. En enorm mängd olika parter föll bort från marknaderna. Många var sådana som överhuvudtaget inte hörde hemma på marknaderna och vars handlande var mer än oaktsamt.

Allt som allt verkar framtiden år 2019 mycket ljusare än i början av 2018. Teknologin har utvecklats enormt och börjar småningom vara färdig för massadaption. Dessutom är marknadssituationen mycket friskare än tidigare  årets bubbla. Man kan säga att 2018 var för Bitcoin en slags dotcom-bubbla: trots att dotcom-bubblan en gång sprack blev Internet och dess företag världsomfattande fenomen. Från och med 2019 är det också möjligt för kryptovalutor.

Kursen sjönk hela året, vilket visst tog ont men beredde väg för ny tillväxt.

Tio år från första Bitcoin-blocket

Tio år sedan 3.1.2009 bröt Satoshi Nakamoto, Bitcoins pseudonyma utvecklare, hela Bitcoin-nätverkets första block. Det här så kallade ”Genesis-blocket” är ett exceptionellt block jämfört med alla andra efter det. Genesis-blocket baserar sig inte på tidigare blockkedjan och dess 50 bitcoins är fullständigt oåtkomliga. Nuförtiden är Genesis-blocket kodat direkt till de flesta Bitcoin-appar.

Genesis-blocket är också på många sätt ett speciellt fall och speglar hur outvecklat Bitcoin var i början. I genomsnitt bryts ett nytt block i Bitcoins blockkedja var tionde minut. Följande blocket efter Genesis tog dock t.o.m. 6 dagar. Det här beror antagligen på att Bitcoin ännu då var i test- och utvecklingsskede.

Annat intressant i Genesis-blocket är dess meddelande: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”, vilket var en slags krigsförklaring mot korrupterade finanssystemet. År 2008 skakades världen av en stor finanskris, varmed flera stater räddade banker med skattebetalares pengar, vilket bröt mot alla egendomsskyddets och fria marknadernas grunder. Med meddelandets “chancellor” menades dåvarande finansministern i Tony Blairs regering, Alistair Darling, som ville flytta ännu mer pengar åt bankerna.

Nu tio år senare är vi i en väldigt motsvarande situation som 2009. Världsekonomin verkar väldigt osäker, vartill stater, övernationella institutioner och motsvarande parter har finansierat olika räddningspaket och återupplivningsprogram med skattebetalares pengar som en normal del av sin verksamhet. Ifall världsekonomin inte blir rättvisare kan det hända att allt fler frustrerade medborgare tar Nakamotos väg och byter statskontrollerade fiat-pengar till bitcoin och andra självständiga valutor.

Genesis-blocket syns grönt på förenklade bilden. Det är första blocket varpå alla andra block har brutits.

Bitcoin-automaternas mängd dubblades förra året

Bitcoin-automaternas mängd mer än dubblades under året 2018. Enligt DataLight-företaget som analyserar kryptovalutor fanns det år 2017 2 025 stycken Bitcoin-automater. Året 2018 växte automaternas mängd till 4 051. Dessutom verkar automaternas mängd fortfarande växa.

Bitcoins och andra kryptovalutors sjunkande kurser verkar inte ha påverkat automaternas mängd särskilt mycket. Enligt Coin ATM Radar som kartlägger Bitcoin-automater stängdes det totalt 68 automater i november, men samtidigt installerades det 209 stycken nya automater.

Bitcoin-automater omfattar också en betydligt större del av världen än tidigare. Det finns nu BTC-automater i 79 länder i världens alla hörn. Mest automater finns det i Nordamerikas och Europas utvecklade länder, men också Afrika och Asien håller på att stiga.

Automaterna blev också i genomsnitt mer mångsidiga. Medan största delen automater förr var enkelriktade, alltså kunde man bara köpa bitcoins via dem, är allt fler automater nu dubbelriktade. Automaterna erbjuder nuförtiden också andra kryptovalutor än bitcoin. Exempelvis Finlands största Bitcoin-automaternas nätverk Bittimaatti erbjuder vid sidan om bitcoin också litecoin och ethereum.

Bittimaatti bjuder på sedlar och flera kryptomynt. Nätverket växer också konstant.

Ethereum är igen näst störst

Mot förra årets slut föll Ethereum-blockkedjeprojektet och dess ether-pollett från silverplats till tredje då Ripple-betalsystemet tog platsen som näst största kryptomyntet. Nu i början av året har Ethereum igen stigit betydligt, medan Ripple har haft lindriga svårigheter. Ethereum är nu igen näst största kryptovalutan med sitt sammanlagda marknadsvärde.

Ethereum steg över 8% på ett dygn, medan Ripple bara steg 2,3 procent. Ethereum var också den framgångsrikaste kryptovalutan i början av veckan, medan Ripple däremot inte lyckades få lika mycket vind i seglen trots kryptomarknadernas uppsving.

Största orsaken bakom detta anses vara diskussionen kring Ripple och om den egentligen ens är en kryptovaluta på samma sätt som ether eller bitcoin. Det ser ut som att Ripple-företaget kan centraliserat göra beslut för hela ripple-polletten och –systemet.

Kryptovalutornas styrka anses vara deras självständighet från institut och företag. I Ripples fall finns det bra grunder att tvivla om självständigheten överhuvudtaget finns, eller åtminstone är den betydligt svagare än egentliga kryptovalutors. Ripple kan i framtiden ha sin plats t.ex. i företagens ömsesidiga verksamhet, men ifall oklarheterna gällande dess decentralisering och självständighet inte utreds, kan vanliga användare överge den och gå tillbaka till decentraliserade krypton.

Ethereum är igen näst största kryptovalutan. Ethereum kan köpas lätt via exempelvis Coinmotion-tjänsten.

Säkerhetsproblem i Ledger-apparater

En grupp cybersäkerhetsforskare har hittat svagheter i populära fysiska Ledger-bitcoin-plånböcker, som hackare i teorin kunde använda för att få tag på plånbokens fonder. Forskarna följde inte heller vanlig säkerhetspraktik där svagheterna berättas åt företaget före de avslöjas åt publiken. Forskarna avslöjade nyheten i Tysklands Chaos Communication Congress -händelse, då både hackare och plånboksproducenter hörde om det samtidigt.

”Ingen berättade om problemen via vårt program för ansvarsfulla avslöjningar, utan vi fick höra om det då forskarna redan var på scenen. Ifall säkerhetsforskarna hade berättat oss om problemen först, kunde vi ha börjat fixa dem tidigare och minska riskerna för användare. Vi kommer att behöva lite tid att rätta till bristerna, men publicerar i slutet av januari nya program som korrigerar dessa problem,” kommenterar Ledger.

Fastän cybersäkerhetsforskarna tydligen handlade oetiskt, så medför Ledgers problem troligen ingen skada för användare. För att hackare kunde utnyttja svagheterna borde de få fysiskt tag på en Ledger-plånbok. Tills vidare har det inte framkommit ett enda fall där dessa svagheter skulle ha utnyttjats.

Ledger-användare rekommenderas att i januari vara extra försiktiga med sina plånböcker och använda sunt förnuft. När nya programmen publiceras i slutet av januari är det bra för all användare att uppdatera dem så snabbt som möjligt.

Ledgers plånböcker är bland de populäraste sätten att lagra bitcoins och andra kryptovalutor fysiskt. (BILD: Coindesk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *