Teknisk analys 02.01: Lugnare period i kursutvecklingen

Senaste veckorna har varit ganska ohändelsefulla på bitcoin-marknaderna. Support/resistans-nivåerna är ändå relativt klara, så vi kollar dem närmare. Då nivåerna bryts börjar större rörelser troligen hända.

Veckografen med gula 50 veckors medelvärdesgrafen, RSI-indikatorn vid nedre kanten, samt längre och kortare intervallers horisontala S/R-nivåer.

Kortare intervallens S/R-nivåer formar ett område, vars brott upp eller ner tar kursen till längre intervallens S/R-nivåer. Längre intervallens medelvärdeskurvor fungerar också bra som S/R-nivåer.

Kursen studsade uppåt från röda 200 veckors medelvärdesgrafen, men stannade vid gröna kortare intervallens resistansnivå, som grafen visar.

Ifall veckobalken stängs ovanför gröna linjen, så kommer uppgången troligen att fortsätta mot övre längre intervallens resistans-nivåer. Ifall veckobalken däremot stängs nedom röda linjen, så fortsätter nedgången troligen mot nedre support-nivåer.

Jag betraktar ett utbrott uppåt som lite mer sannolikt, eftersom kursen studsade från en stark support-linje och gick inte genast nedanför röda linjen. Rörelsen efter uppgången ser ut som en korrektion. Det är också positivt att RSI steg ovanför 30 efter att ha varit under nivån.

Samma graf som dagsgraf.

Veckografens område fungerar relativt bra också i dagsgrafen. Om dagsbalken stängs ovan eller under området är det redan en högre risks signal för ett utbrott. I dagsgrafen ser vi en bullish divergence i RSI kring 3122 dollars botten, vilket är ett positivt tecken.

Även om området bryts neråt, så betraktar jag det mer sannolikt att nedgången kommer att vara kortvarig och veckobalken stängs ovanför 200 veckors medelvärdeskurvan. Om kursen stängs klart nedanför 200 veckors medelvärdeskurvan, så blir närmaste månadernas utsikter negativa.

Skriven av Toni Kosonen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *