Veckogranskning 3/2019: Blockkedjan gör all information säkrare

Blockkedjan är en omvälvande teknologi och det kan inte betvivlas. Även ifall man bara kunde använda den till olika kryptovalutor skulle den ändå vara en av världshistoriens största uppfinningar. Men förstås slutar sagan inte där, utan blockkedjan böjs till många olika ändamål.

Information spelar en allt viktigare roll i vårt nuvarande samhälle. Den som kontrollerar informationen kontrollerar världen. Tidigare har informationen kunnat manipuleras och styras, men med blockkedjan kan informationen göras pålitligare än någonsin under Internets tid. Blockkedjan kan t.ex. försäkra att nyheter inte censureras eller examensbetyg inte förfalskas. I framtiden kan blockkedjan vara ett evigt och oföränderligt register där t.ex. demokratiska röster eller vetenskaplig forskning lagras.

I den här veckogranskningen bekantar vi oss med några sådana saker. Stora institut, såsom WordPress och universitet, är i ökande mängd intresserade av blockkedjan och särskilt dess förmåga att lagra information tryggt och oföränderligt. Det finns tecken på att det här troligen kan bli blockkedjans kommande triumf.

I andra nyheter har vi Ethereums splittrande blockkedja – om det nu lyckas – samt nya sätt att mäta bitcoins volatilitet.

Blockkedjan handlar inte bara om pengar, utan också information och dess kontroll. Blockkedjan kan göra informationen säker och pålitlig.

WordPress förbättrar journalism med blockkedjan

Världens populäraste plattform för webbsidor, WordPress, håller tillsammans med Google och ConsenSys på att publicera en publiceringsapp som utnyttjar blockkedjans möjligheter. Nya systemet, Newspack, kommer att vara en WordPress-plugin som kan kopplas till vilken som helst nyhetstjänst.

I nyhetsappen används blockkedjan för att kringgå möjligheten att censurera eller förstöra nyheterna. Materialet sparas i blockkedjan varefter ingen kan radera eller manipulera det utan att lämna spår. Ifall nyheten t.ex. editeras, kan man se alla ändringarna i blockkedjan.

Blockkedjan har redan länge betraktats ha potential att förbättra digitala medierna och informationsförmedling. Särskilt nu när vi lever i en kritisk informationsepok kan blockkedjan erbjuda mer transparenta och tillförlitliga medier, vars censur efteråt är nästan omöjligt.

Blockkedjan har potential att göra journalism till journalism igen och avsluta ”tidsåldern efter sanningen”.

EU:s högsta bankmyndigheter oeniga om kryptoreglering

Två av Europeiska Unionens mest betydande ämbetsverk, Europas bankmyndighet och Europas värdepappersmyndighet publicerade förra veckan nya ställningar gällande kommande europeiska krypto- och blockkedjeregleringen.

Enligt Europas bankmyndighet är myndigheter väldigt oroade över att det inte finns omfattande regler gällande kryptovalutor i Europa. Europas bankmyndighet anser att en svag och obalanserad reglering ger vissa stater ett orättvist försprång och möjliggör att de blir kryptoindustrins fristäder.

Enligt bankmyndigheten kan obalansen och upplevda orättvisan lösas genom att stadga entydiga lagar till hela EU-området. Myndigheten nämnde dock inget om lagarnas vidare detaljer.

Europas värdepappersmyndighet däremot var oroad över att en omfattande kryptoreglering skulle kunna legitimisera kryptovalutor och sålunda forma något slags hot för traditionella finanssystem. Tills vidare ser myndigheten dock risken som liten.

”En mer omfattande kryptovalutareglering skulle kunna legitimisera kryptonyttigheter och uppmuntra deras användning,” kommenterar myndigheten.

EU:s myndigheter strider om olika former av kryptokontroll.

Stora kryptobörser har ofta säkerhetsrisker

ICORating-tjänsten som undersöker kryptovalutor har publicerat en ny rapport angående största bitcon-bytestjänsternas säkerhet. Enligt rapporten fyllde inte en enda bytestjänst alla säkerhetskraven som analytikerna ställt.

Enligt rapporten fyllde endast 22% av största bytestjänsterna godtagbart kriterierna för kundsäkerhet, såsom tillräckligt svåra lösenord samt möjigheten till tvåfaktorsautentisering.

Vad beträffar adress- och registerinformationens säkerhet klarade sig stora börserna ännu sämre. Enligt ICORating fyllde endast 3% av bytestjänsterna alla säkerhetskriterierna.

I rapporten undersöktes endast bytestjänster vars dagliga volym i genomsnitt var över 100 000 dollar. Bäst presterade bytestjänsterna Kraken och Cobinhood, som fick nästan fulla poäng.

Finländska bytestjänsters säkerhet var inte med i undersökningen.

Största kryptobörserna verkar ofta ha säkerhetsproblem, som kunde lösas enkelt.

Ethereums hard fork –uppdatering mötte problem

Ethereum håller på att få en betydande uppdatering som döpts till Constantinople, men implementeringen har nu stött på problem. Constantinople är Ethereums uppdatering med flera tekniska förbättringar vars vidare avsikt är att byta blockkedjans proof-of-work-brytning till proof-of-stake-brytning.

ChainSecurty som undersöker smartkontraktens säkerhet lyckades hitta en svaghet i Constantinople, varmed uppdateringen kunde användas till att stjäla kundernas fonder. På grund av sårbarheten har Ethereums utvecklare åtminstone tills vidare pausat implementeringen tills de lyckas fixa problemen i koden.

Svagheten som hittats i Constantinople skulle åtminstone i teorin ge hackare möjligheten att tvinga smartkontrakt att upprepa sig om och om igen otaliga gånger i stället för bara en. Sårbarheten är väldigt liknande som Ethereums ökända DAO-fall, som ledde till att hela Ethereums blockkedja splittrades itu.

Det är osäkert hur länge det tar att utreda Constantinoples svagheter. Själva uppdateringen har dock en stark konsensus bakom sig, så man antar att den förverkligas förr eller senare. Största börserna har gett sitt stöd åt uppdateringen. Också inhemska Coinmotion stöder uppdateringen. Uppdateringen påverkar dock tillfälligt Ethereums användning i tjänsten. Du kan läsa mera i Coinmotions annons.

Ett av Constantinoples syften är att minska Ethereum-blockkedjans elbruk.

Bahrains universitet  flyttar sig till blockkedjetiden

Trade Arabia –nyhetstjänsten berättar att Bahrains universitet börjar använda blockkedjan för att försäkra autenticiteten bakom examensbetygen de utgett. När en student utexamineras och får diplom, lagras diplomets information och existens i blockkedjan.

”Blockkedjans förmåga att skydda användardata är ett verkligt framsteg, särskilt när blockkedjan kan användas på så många olika områden, inklusive cybersäkerhet,” berättar Bahrains el- och vattenansvariga minister Abdulhussain Mirza åt Coindesk.

Bahrains universtet är inte det första som använder blockkedjan på detta sätt. Tidigare har Massachusetts Institute of Technology börjat försäkra sina examensbetyg med blockkedjan.

Med blockkedjan kan olika examen och betyg verifieras enkelt och förfalskning blir i praktiken omöjligt. Ifall blockkedjans användning i akademiska världen tilltar har den potential att totalt stoppa användningen av fabricerade dokument.

Bahrains universitet är ett av de mest värderade universiteten i sitt område.

Nytt index mäter kryptovolatilitet

Blockkedjeföretaget LedgerX berättar att de lanserar ett nytt index, varmed kryptoanvändare kan följa med bitcoin-marknadernas volatilitet. Denna LedgerX Volatility Index motsvarar flera volatilitetsmätare som används av analysföretag på aktiemarknaderna.

”Volatilitet-indexet berättar hur säkra marknadens signaler verkar. Det är liknande som på andra marknaderna,” berättar LedgerX-styrelsens ordförande Juthica Chou.

Investerare kan använda indexet bl.a. till att uppskatta risker och potentiella vinster.

”Om man ser på dessa index så verkar bitcoins volatilitet vara cirka 20% lägre än i december,” berättar Chou.

Bitcoin är fortfarande betydligt mer volatil än flera aktier, men volatiliteten har sjunkit varje år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *