Veckogranskning 37/2018: Stormig vecka sänkte marknaden med miljarder

Förra veckan spekulerade vår finska redaktör om det nu skulle vara tid för uppgång. Ungefär samtidigt som artikeln skickades mot atmosfären bestämde sig kursen att ta en helt annan riktning, och svenska redaktionen fick improvisera. Nu har vi senaste veckan sett kryptomarknaderna skaka och sjunka. (Kanske de efter den här skriften omedelbart börjar stiga).

Den här veckan berättar vi om terrorism, och särskilt hur kryptovalutor har högst en väldigt liten och marginell roll i anknytning till terrorism. Kryptovalutor är väldigt dåliga verktyg för terrorister och en terrorist som använder krypton är inte särskilt fiffig. Blockkedjan lagrar information om transaktioner betydligt bättre än kontantpengar.

Dessutom kollar vi ICO-investering, vars popularitet har sjunkit. Nedgången kan i sin tur förklara hela marknadernas nedgång, eftersom ICO-projekt har tidigare hjälpt lyfta upp allmänna hajpen kring kryptovalutor. Det verkar alltså logiskt att deras nedgång också påverkar kryptomarknaderna.

I andra nyheter har vi Australiens märkbart ökande kryptointresse, Dogecoins framgång samt vad Nobel-belönade forskare kan erbjuda åt bitcoin. Håll ögonen öppna!

Förra veckans granskning hittar du här.

Stormiga marknader kan betyda att fartyget går under vågorna, men vindarna kan också vara lämpliga.

Kryptovalutor passar inte för terrorism

Enligt en ny undersökningsrapport fungerar bitcoin och kryptovalutor dåligt för att finansiera terrorism. Rapporten formulerades av tankeverkstaden Foundation for Defense of Democracies’ Center on Sanctions and Illicit Finance och presenterades åt USA:s representanthus.

I rapporten behandlas några fall där kryptovalutor har försökts användas med syfte att finansiera terrorism. T.ex. år 2017 försökte Mujahideen-terrorister samla fonder med bitcoins. Deras mål var att få ca 2 500 dollar per krigare, men till slut fick terroristerna bara lite på 500 dollar värt bitcoins.

”Kryptovalutors användning bland terrorister är väldigt minimalt,” konstaterar rapporten.

Enligt rapporten föredrar terrorister överlägset kontantpengar. Bitcoin och flera andra kryptovalutor är utgångsvis dåliga för olaglig verksamhet, eftersom alla transaktioner loggas i en öppen och oföränderlig blockkedja. Det här gör dem en stor risk för terrorister, i motsats till kontantpengar som inte har samma problem. Kryptovalutornas största nyttor förverkligas i laglig verksamhet.

Fastän rapporten tills vidare inte ser kryptovalutor som nyttiga verktyg för terrorister, uppskattar rapporten ändå att kryptovalutornas ökande popularitet och användning i framtiden kan göra dem mer lockande också för terrorister.

Terrorister har ingen nytta av krypton eftersom de inte lämpar sig för olaglig verksamhet. (BILD: Arab Media)

Två Nobel-vetenskapsmän börjar forska blockkedjan

Cryptic Labs institutet som specialiserar sig på blockkedjans forskning har anställt två Nobel-belönade ekonomer. Nobel-vinnarna doktor Eric Maskin från Harvards universitet och Sir Christopher Pissarides från Londons School of Economics har båda forskat ekonomiska frågor som starkt anknyter sig till blockkedje- och kryptovalutarelaterade frågor.

Maskin vann Nobelpriset i ekonomisk vetenskap efter att ha arbetat med planering av mekanism tillsammans med Leonid Hurwiczik och Roger Myerson. Syftet med mekanismen är att utveckla till spelteorins spel sådana regler som skapar önskade resultatet.

Sir Christopher Pissarides vann sitt eget Nobel år 2010 tillsammans med Peter A. Diamond och Dale Mortens. Deras arbete gällde marknadsanalys genom sökteorin. Sökteorin är en ekonomisk teori som behandlar verkliga och alternativa kostnaderna som följer då försäljaren och köparen inte omedelbart kan hitta varandra.

”Cryptic Labs grundades för att forska olika lösningar till problemen som begränsar blockkedjeteknologins vidare ibruktagning. Blockkedjerelaterade ekonomiska frågor är en del av branschen som inte ännu har undersökts tillräckligt,” berättar Cryptic Labs’ huvudvetenskapsman doktor Whitfield Diffie åt Bitcoin Magazine.

Nobelpriset i ekonomisk teori är ett av de mest ansedda ärebetygelserna åt forskare.

ICO-investeringars popularitet sjunker

Initial Coin Offering –investeringars popularitet är lägst på 16 månader, berättar Bloomberg. Enligt en färsk analys lyckades startup-företag med ICO-investeringar under augusti samla ca 326 miljoner dollar, vilket är lägsta värdet sedan maj 2017.

Nedgången kan förklaras av olika ICO-begränsande lagar som stiftats under året. Dessutom har ICO-investeringar fått dåligt rykte då olika bluffprojekt blivit mer allmänna.

Också konsultföretaget GreySpark Partners har undersökt ICO-investering. Enligt GreySpark Partners undersökning är ICO-investeringar väldigt centraliserade; ungefär 40% av ICO-investeringar lyckades samla över en miljon dollar. Över hälften däremot lyckades inte samla investeringar alls.

GreySpark Partners betraktar att ICO-investeringars nedgång i popularitet beror på väldigt liknande orsaker. En ökande mängd bluffar och väldigt liten mängd lyckade projekt har gett ICO sämre rykte i investerarnas ögon.

ICO-investeringars nedgång kan i sin tur förklara kryptovalutamarknadernas allmänna nedgång. Flera ICO-polletter använder Ethereums blockkedja och ofta är det enklast att köpa dem med ether eller bitcoin. Därmed påverkar ICO-investeringars nedgång också bitcoins och ethers pris och därmed vidare kryptomarknaderna.

ICO-projekt har livat oaktsamma investeringar och lockat till sig bluffare. Det har skadat ICO-investeringars image.

Kinas högsta domstol: Blockkedjan är ett giltigt bevis

Kinas högsta domstol har beordrat att bevis som verifierats med blockkedjan är giltiga och bindande i Kinas rättssystem. Enligt ett beslut som utgetts 7.10. bör digital information beaktas som bevismaterial ifall dess autenticitet kan verifieras.

”Internet-domstolar bör beakta digital data som bevis, ifall parterna har samlat datan via blockkedjan med digitala underskrifter, pålitliga tidsstämplar och verifikationer, och kan bekräfta den användna blockkedjeteknologins pålitlighet,” beordrar högsta domstolen.

Med Internet-domstolar avses domstolar såsom Hangzhous stads nya domstol som fokuserar på att behandla särskilt Internet-relaterade juridiska frågor. Domstolen behandlade sitt första blockkedjerelaterade fall i januari.

Medan traditionell digital data alltid har kunnat förfalskas, är blockkedjan så gott som omöjlig att manipulera. För juridiska systemet ger det en möjlighet att exempelvis bekräfta kontrakt och bevismaterial utan fara att någon part skulle förfalska dem.

Enligt Kinas högsta domstol är en verifierad blockkedja ett giltigt bevis i rättegången. (BILD: AFP)

Kryptovalutor har vuxit explosivt i Australien

Antalet australier som äger kryptovalutor har mer än dubblats under gångna året, berättar investeringsföretaget HiveEX’ undersökning. I januari gjorde HiveEx en undersökning där de frågade 2 000 australier om de äger kryptovalutor. Endast 5% av svararna berättade att de äger krypton.

HiveEx gjorde senare i augusti samma undersökning igen. I nya undersökningen mättes det att kryptovalutornas ägare stigit till 13,5 procent. Enligt undersökningen hade ungefär hälften av ägarna skaffat krypton för att investera, och ungefär en tredjedel för att inte bli utanför utvecklingen. 26% av svararna berättade att de sparar kryptovalutor för sin pension. Även en tredjedel svarare berättade att de vill använda kryptovalutor för att betala skatter.

Kryptovalutor skulle intressera australier betydligt mera ifall deras användning var enklare och fenomenet lättare att förstå. 80% av svararna berättade att de väl kunde använda kryptovalutor i dagliga livet ifall det var lika lätt som Australiens dollar. 65% av dem som inte ägde kryptovalutor gav som orsak att kryptovalutor är för svåra att förstå som fenomen.

Australier är alltså klart mer intresserade och aktivare kryptovalutaanvändare, men vidare adaption hindras av gamla bekanta problem: upplevda svårigheter i användningen och teknologins påstådda krånglighet. Ifall kryptovalutor lyckas besegra dessa problem kan de ha en solig framtid i Australien.

Kryptovalutornas popularitet har stigit i Australien, och om de blir lättare att förstå och använda kan de stiga betydligt högre.

Dogecoin: från vits till verklig valuta

Trots att kryptovalutamarknaderna allmänt har sjunkit förra veckan verkar nedgången inte beröra alla kryptovalutor. Närmare sagt har Dogecoin, ursprungligen en vitsvaluta som skapats år 2013, stigit tom. en fjärdedel under veckan. Senaste 30 dagarna har doge stigit nästan 100%.

En faktor bakom Dogecoins uppgång anses vara Dogethereum-projektet som publicerats förra september, varmed Ethereums ether-valuta kan bytas direkt till doges eller tvärtom. Dessutom är Dogecoins samhälle väldigt aktiv trots att valutan började med humor, eller kanske just därför.

”Dogecoin kanske började som en vits, men nuförtiden  har hela kryptovärlden avund för samhället som vuxit kring den,” kommenterar kanadensiska kryptoforskaren Kevin Rooke.

Dogecoins värde är väldigt litet, varmed den lämpar sig utmärkt för små förflyttningar och mikrotransaktioner. Dogecoin flyttas också betydligt mer aktivt än flera andra krypton och den verkar ha tagit sin egen marknadsplats i kryptovärlden.

Dogecoin föddes från en mem, men den har blivit ett bra verktyg för mikrobetalningar och drickspengar.

Bitcoin-företag förra årets framgångsrikaste företag i Finland

Finska LocalBitcoins som fokuserar på p2p utbytestjänster var enligt Almatalents ranking Finlands bästa företag år 2017. I listningen värderas företag med flera olika mätare.

Locabitcoins omsättning under kalenderåret var 22,39 miljoner euro. Företaget gjorde 25,1 miljoner euro vinst på samma granskningsperiod. Större vinster än omsättning förklaras till stor del av företagets kryptofonders värdestegring.

Localbitcoins är en global operatör vars största marknader ligger i USA. Den har också varit populär i länder med ostadiga statliga valutor och korruption. Bland största marknadsvolymerna är bl.a. Ryssland och Venezuela.

Företagets framgång är en positiv signal för finska kryptobranschens företag och andra intresserade. Trots att Finlands lagstiftning och beskattning är besvärligt för kryptoföretag, så kan även dessa utgångspunkter ge framgång. Bittirahas redaktion hoppas att Localbitcoins’ succé ger branschen positiv uppmärksamhet och ökar lagstiftarnas intresse att förbättra verksamhetsmöjligheterna för kryptoföretag.

Prasos’ arbetare och kryptovalutabranschens företagare med Localbitcoins’ grundare Jeremias Kangas i Schweiz. Från höger Aleksi Koskinen (vinhand), Pessi Peura, Tuukka Ylälahti, Jeremias Kangas, Leo Kadieff och Andrei Neagu.