Veckogranskning 45/2018: Bitcoin är en stadig valuta

Lugnet på marknaderna fortsätter och bitcoins kurs har tills vidare inte sett större förändringar trots att kursen stigit en aning uppåt. Prisets riktning verkar vara mer horisontell än vertikal, vilket har frustrerat analytiker som i tur och ordning berättar sig tro på kommande stora kursrörelser. Visst är de på kommande, men när?

Förväntan på en mer dramatisk rörelse är inte bara hopplös spekulation, eftersom det finns bra grunder för en kommande kursuppgång – eller nedgång. Marknadernas tystnad och svaga händers flykt ger tro på att kursen redan är nästan så låg som den kan vara med nuvarande fundamenten. Historiskt taget har vi efter sådana perioder sett kraftig tillväxt.

Å andra sidan låter historien inte upprepa sig. Vi är nämligen på många sätt i en historisk situation. Bitcoin har aldrig som system varit så stort och en enstaka bitcoins kurs aldrig så stadig. Under gångna året har bitcoins marknadsbeteende varit närmare en valuta än ett investeringsinstrument.

I slutspelet är sådan stadighet precis vad kryptovalutor siktar på. Kursens stadighet är nyttigt för att valutan kan utvecklas till ett användbart mynt. Under året har Bitcoin varit en slags ”stablecoin”.

Mer om kursbeteendet kan du lära dig av vår analytiker Toni Kosonen.

Förra veckans födelsedagsnyheter hittar du här.

Bitcoins kursbeteende har under året varit stadigare än flera fiat-valutor.

Elon Musks namn utnyttjas i Bitcoin-bluffar

”Jag tänkte sluta på Tesla och börja dela gott åt människor. Jag har bestämt att organisera världens största bitcoin-donationskampanj,” berättar ett Twitter-meddelande som flera användare har sett i sociala medier med Elon Musks namn. Meddelanden kommer från verifierade Twitter-konton och ytligt sett verkar deras sändare vara Musk själv.

I verkligheten är det ändå fråga om en kryptobluff, som spridit sig som en epidemi senaste månaderna. I bluffen stjäl hackare verifierade Twitter-konton, varefter de byter kontons bilder och namn så att de motsvarar Musks verkliga konto. Kapade konton försöker locka användare på sajter där de förväntas skicka en liten mängd bitcoins för att bekräfta sin egen plånbok. I bluffen lovas att bekräftade pengarna skickas tillbaka mångfaldiga.

Vissa av dessa bluffar är åtminstone ytligt sett lyckade. Ett bluffkonto har lyckats få uppskattat 170 000 dollar värt bitcoins. Bluffkonton kan också göras mer skenbart pålitliga genom att skicka bitcoins till bluffkontot och därifrån till andra plånböcker. På så sätt kan man inte ens med blockkedjan direkt säga att det är fråga om en bluff.

I kryptovärlden är det viktigt att märka att nästan inget som glänser är guld. Ju mer värdefulla krypton blir desto mer kommer man att försöka knycka dem. Brottslighet relaterad till kryptobluffar kommer sannolikt att växa också i framtiden och olika bedrägerier kommer att bli allt mer avancerade.

Mer om bitcoin-svindlares handlingssätt, allmänt använda fejknamn och hur man kännetecknar och skyddar sig från bluffar kan du läsa i Pessa Peuras blogg Kännetecken på en typisk bitcoin-bluff.

Ett exempel på bluffmeddelanden som sprids i Twitter.

Unga tyskar ivriga på krypto

Enligt en undersökning av konsumentskyddsorganisationer i Tysklands delstater Hessen och Sax är redan över en fjärdedel av tyska ungdomar villiga att investera i kryptovalutor. I undersökningen intervjuades tusen 18-39-åriga tyskar.

Undersökningen avslöjar att kryptovalutor redan är relativt kända i Tyskland. 55% av svarare berättade att de hört om kryptovalutor. Dessutom visar undersökningen att intresset för krypton är större bland unga än äldre människor. 54% av 30-39-åriga svarare ansåg kryptoköp vara för riskabla. Däremot 28% av 18-29-åriga svarare ansåg att kryptoköp är möjliga för dem i framtiden.

Resultaten i sig är inte förvånande, eftersom diginativa unga är betydligt mer intresserade av modern teknologi än äldre generationer, vartill de ofta har i genomsnitt bättre förståelse på datateknik. Ifall intresset bland unga hålls kvar, innebär det en märkbar mängd nya bitcoin-användare när dessa unga växer och får större ekonomisk köpkraft och betydelse.

Flera revolutioner sker genom generationsskifte. Krypto kan vara en sådan revolution.

Kinas centralbank vill förbjuda kryptoluftlandsättning

Kinas centralbank tänker börja begränsa sk. luftlandsättning i kryptomarknadsföring. Med luftlandsättning, alltså airdrops, avses i fråga om kryptovalutor en kryptopolletters delningsteknik där företaget samlar färdiga användarlistor och skickar sedan dessa användare blockkedjepolletter efter att kryptovalutan publiceras.

Kinas centralbank anser att dessa luftlandsättningar har använts till att kringgå centralbankens begränsande regler gällande ICO-kampanjer. Enligt centralbankens färska rapport om ekonomisk stabilitet är luftlandsättningar snarast ICO-kampanjer ”i förklädnad”.

Centralbanken anser att luftlandsättningskampanjer fungerar tekniskt på väldigt liknande sätt som ICO-kampanjer. Företagen får sina krypton i cirkulation, men samtidigt håller de en stor den krypton själv. Ifall kryptons värde via spekulation stiger kan företaget tjäna en bekväm summa.

Centralbankens rapport har ingen direkt juridisk betydelse, men den kan ge riktning åt myndigheters och lagstiftares tolkningar och sålunda officiellt förbjuda också luftlandsättningskampanjer på samma sätt som centralbanken tidigare förbjöd ICO-investering.

Med luftlandsättningar får företagen lätt delat krypton åt större publiken, men Kinas centralbank tycker att verksamheten är suspekt.

Ethereum-kontrakt kan vara blockkedjeprojektets förödelse

Enligt en färsk analysundersökning av två amerikanska universitet, Northeastern University och University of Maryland, kan Ethereum-nätverkets smartkontrakts homogenitet i framtiden vara ett problem för hela Ethereum-systemet. Ethereums största styrka mot Bitcoin har från första början betraktats vara möjligheten till smartkontrakt, alltså automatiskt förverkligade kontrakt, men enligt undersökningen kunde dessa också krascha hela kryptovalutan.

Enligt undersökarnas analys är största delen av alla smartkontrakt i Ethereum-blockkedjan direkta eller nästan direkta kopior på andra smartkontrakt. Bara under 10 procent av Ethereums smartkontrakt är unika, medan över 90% använder samma eller väldigt liknande kod. Ifall denna kod visar sig bristande eller senare oförenlig, skulle det påverka nästan varenda ett smartkontrakt som byggts på Ethereum.

Dessutom märkte undersökarna att största delen av smartkontrakt aldrig ens används. Enligt analysen är 60% av alla smartkontrakt sådana som aldrig varit i bruk på något sätt. Smartkontrakt alltså skapas genom att kopiera gammal kod, och största delen av dessa kontrakt används aldrig.

I sig har problemet mer att göra med användares vanor än Ethereums teknologi. Som ett decentraliserat system möjliggör Ethereum att vem som helst kan göra sådana smartkontrakt som hen vill. Ifall användarna inte själv börjar använda mer mångsidiga smartkontrakt kommer problemet att kvarstå och bli svårt för t.ex. Ethereums utvecklare att fixa.

Ethereums smartkontrakt är både dess största fördel samt ett av största problemen. (BILD: Dan Fleyshman)

Om länkarna inte är dina egna, är de inte dina länkar

Kända Bitcoin och kryptovalutaförfattaren Andreas Antonopoulos håller på att publicera sin fjärde bok, Mastering Ethereum. Nu är Antonopoulos häpnad, eftersom Bit.ly-servicen som används till att förkorta webblänkar har tagit bort länkar som Antonopoulos höll på att använda i sin bok. Bit.ly har hittills inte berättat orsaken bakom beslutet.

Bit.ly och andra tjänster som används till att förkorta webbadresser kan vara nyttiga verktyg, men de har ett liknande fundamentalt problem som centralbanksstyrda penningsystemet: länkarna är inte i själva användarens kontroll. Bit.ly kan i princip när som helst radera länkarna eller ändra dem så de leder till en annan webbsida. Ifall illasinnade hackare får tag på systemet är möjligheterna också öppna för tredje parter.

Trots att orsaken bakom länkarnas blockering inte har avslöjats, och det kan vara fråga om något slags fel eller missförstånd, visar fallet ändå att det lönar sig för skribenter och webbsidors upprätthållare att hellre använda direkta länkar än förkortningar alltid när möjligt.

Bitly är en populär tjänst, men som alla andra centraliserade tjänster är också den ovanför användaren.

Bitcoin-användare blev ivriga på Halloween

Halloween är en bra ursäkt att klä sig konstigt och skrämma grannarna. Denna Halloween kröp många kryptovaluta- och blockkedjehobbyister ut ur sina gömställen för att skrämma banker och etablerade finansmakterna. Eftersom det bär sig att dela det goda har användare naturligtvis satt sina bästa bilder på nätet så alla kan se.

Bitcoin skrämmer banker mer än Dracula eller Frankensteins monster.

Den här mannen är stolt över sitt yrke som kryptobrytare.

Vissa dräkter är redan så mystiska att man behöver djupare kryptokunskap för att förstå, som hard fork –mannen visar.

Den här bitcoin-användaren hade klätt sig som själva blockkedjan.

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller artiklar samt säljare som godkänner bitcoin kan du skicka som e-post till adressen [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *