Veckogranskning 50/2018: Osäkerheten på marknaderna fortsätter

Bitcoin-marknadernas situation är fortfarande väldigt osäker. Allmänna konsensuset verkar vara att ”visst stiger det, men det kan ju sjunka också” – alltså kan det på kort sikt hända vad som helst.

Däremot på lång sikt ser situation ut lika bra som tidigare Bitcoins starka fundament har inte ändrats, utan högst blivit bättre. Bitcoin-brytningens belastning av naturen har sjunkit, kryptokunskap och lagstiftning utvecklats enormt och teknologin har tagit märkbara steg framåt.

Ifall du ännu funderar på julklappar åt dig själv eller andra, så kan du dra nytta av låga kursen. Nu får man billiga bitcoins för hela familjen! Det kan också vara en rolig gåva att bevara och minnas efter några jular!

Förra veckans granskning hittar du här.

Trots att bitcoins kurs har sjunkit under året, har dess utveckling och infrastruktur gåt framåt med fart.

Bitcoin har förstärkts i relation till andra krypton

Bitcoins dominans på kryptomarknaderna har vuxit betydligt under förra veckan. 6. dagen i december var dominans som bäst t.o.m. 55,38%, vilket var högsta nivån på nästan tre månader. Just nu är dominansnivån cirka 54,9%.

Dominansen syftar till hur stor andel bitcoins sammanlagda marknadsvärde är av all kryptovalutornas sammanlagda värde. Då alternativa kryptovalutor och ICO-projekt hade sin största hajp gick bitcoins dominans även under 40%, men har nu vuxit och bevarats stark under det här året.

Dominansens tillväxt visar att tilliten på bitcoin bland investerare fortfarande är betydligt större än på andra kryptovalutor. Fastän bitcoins värde har sjunkit betydligt från förra decembers toppar, har flera andra altcoins sjunkit ännu mer i värde. Exempelvis ethereum har sjunkit över 90% från januaris rekordpris.

Det är sannolikt att Bitcoin också i fortsättningen kommer att vara en överlägsen etta oavsett kryptomarknaderna allmänna riktning. Tills vidare har inte någon annan kryptovaluta kunnat erbjuda något rent annorlunda som Bitcoin inte redan skulle erbjuda.

Bitcoins utveckling har också i år gått framåt med fart oavsett marknadernas nedgång. T.ex. Blixtnätverkslösningen (Lightning Network) som förbättrar bitcoins transaktionsförmåga, har tagits i bruk under året och håller på att också introduceras till vidare konsumentmarknaderna.

Bitcoin har alltid bestått som överlägset största kryptovalutan, och på sistone har kryptokonungen bara förstärkts.

”Valrörelser” i blockkedjan var Coinbases uppdateringar

Bitcoins blockkedja såg förra veckan en massiv transaktion, då några största plånböcker skickade stora mängder bitcoins till flera olika plånböcker. Det skapade rykten om att en okänd storägare skulle förbereda sig på någon större kursrörelse.

Dessa rykten är ändå ogrundande. Bara några dagar före transaktionerna började ske, gav Bitcoin-börsen Coinbase, som hör till världens största, en annons där de berättade om uppdateringar till systemet. Enligt Coinbase kan detta också synas i blockkedjan under följande veckan.

”Nästa sju dagarna kommer Coinbase att genomgå planerade uppdateringar, vilket kan skapa rörelser i blockkedjan. Dessa rörelser är kontrollerade och övervakade transaktioner, som vi gör för att förbättra kundernas säkerhet,” berättade Coinbase.

Stora investerare kallas ofta “valar”, men den här gånger var valen bara en börsuppdatering.

Bitcoins köps allt mera i krisdrabbade länder

Enligt LocalBitcoins’ statistik har bitcoins efterfrågan i Argentina och Venezuela vuxit explosivt under december. Båda länderna drabbas av allvarliga finanskriser, då pengarnas värde sjunker dag efter dag och även basnyttigheter är bristfulla, för att inte tala om mer utvecklade tjänster såsom pengtransaktioner eller pålitliga och trygga banker.

I Venezuela har bitcoin-köp vuxit jämnt från 17 miljoner bolivar i mars till cirka 3 miljarder bolivar. I december steg tillväxten exponentiellt och inget slut är i sikte.

Särskilt i december steg Venezuelas bitcoin-köp explosivt.

I Argentina verkar situationen vara väldigt liknande som i Venezuela, fastän inte lika extrem. Också Argentina drabbas av hög inflation, varmed allt fler argentinare har börjat flytta sina pengar till mer hållbara mål. Dessutom är det svårt för argentinare att få samband med vidare världmarknaderna.

I Argentina har bitcoin-köpen inte vuxit lika brant, utan tillväxten har varit jämnare. Trots det lär också Argentina nå salurekord under året. Samma tid ett år sedan var talen kring 5 miljoner peso, men i december överskrids troligen rekordet av 10 miljoner peso.

Också i Argentina har tillväxten varit snabbt och märkbart.

Venezuelas president vill sälja olja med petro

Venezuelas president Nicolás Maduro tänker kringgå dollarn i oljehandel och börja sälja olja med Maduros egen petro-kryptopollett, som fått mycket kritik. Enligt Venezuelas statliga TeleSUR tänker Maduro använda petro för att försvaga dollarns dominans på globala marknaderna och göra marknaderna mer mångsidiga.

”Så här befrias vi från valutan som används av Washingtons elit,” berättar Maduro åt pressen.

Maduros plan är avsedd att bli förverkligad under följande sex åren i flera olika skeden. Syftet är att först byta petro mot flera olika mynt och i ett senare skede ge andra stater möjligheten att köpa olja med petro.

Petro har kritiserats bl.a. för att dess verkliga avsikt är att ge president full makt över oljevaror, som annars skulle vara utanför hans räckhåll. Tills vidare har petro inte fått särskild popularitet, trots att Venezuelas regering försöker tvinga sina medborgare att använda valutan genom att kräva petron för att skaffa pass.

Trots att president Maduro själv tror på petro, är andra inte lika övertygade.

Spanien vill ha modern kryptoreglering

Spaniens största parlamentparti, Nationalpartiet, tänker ge parlamentet och regeringen ett lagförslag gällande kryptovalutors och blockkedjans reglering, berättar lokala La Vanguardia -tidningen. Enligt nationalpartiets partisekreterare Teodoro Garcia Egea är regleringen syfte att skapa en framtid åt investerare och bereda juridiska grunder för nya kryptovalutor.

Enligt nationalpartiet kan Spanien bli ett av blockkedja- och kryptovalutateknologins ledande länder i stället för att bli efter i internationella utveckling.

Vid sidan om klara lagar nämnde Egea att också olika skattelättnader för företag som använder blockkedjan kunde vara möjliga. Han ser också att regeringen kunde utveckla sina egna institut för att forska blockkedjeteknologin och uppmuntra verksamhet inom branschen.

Nya lagförslaget förväntas bli lämnad åt parlamenter under veckan eller senast i början av nästa vecka.

Ifall lagstiftarna godtar nya förslaget, kan Spanien även med kort tidtabell få en väldigt kryptopositiv omgivning.

Ny tjänst skickar meddelanden med Blixtnätverket

Det har från första början varit möjligt att tillägga meddelanden i Bitcoin. Redan Satoshi Nakamoto loggade i första någonsin brutna Bitcoin-blocket meddelandet: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.”

Allmänt har det varit väldigt svårt att lagra meddelanden i blockkedjan, och flesta program stöder inte det. Nu har en grupp kodare grundat en tjänst varmed vem som helst kan skicka korta meddelanden i blockkedjan, där de förvaras evigt för allas ögon.

I Blockchainsareforever.com kan användaren skriva ett meddelande och skicka den till Bitcoins blockkedja. Meddelandet kan vara bara 80 bokstäver lång och kan skickas antingen via Blixtnätverket (Lightning Network) eller en vanlig bitcoin-transaktion. Meddelanden skickade via LN är väldigt billiga och kostar bara några cent. En vanlig bitcoin-betalning däremot kan bli mångfaldigt dyrare.

Tjänster är ännu i testskede, men är ett bra exempel på hur Blixtnätverket och Bitcoin i framtiden kan erbjuda också andra nyttor än pengtransaktioner, såsom helt nya meddelandeappar eller även sociala medier.

Blixtnätverket möjliggör eller underlättar att bygga tjänster på Bitcoin.

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller artiklar samt säljare som godkänner bitcoin kan du skicka som e-post till adressen [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *