Veckogranskning 6/2018: Kryptovalutor steg medan marknaden sjönk

Förra veckan har (igen) varit en enda bergochdalbana, den här gången inte bara för kryptovalutor men också mer traditionella aktier. De Förenta staternas framstående indexer har visat minus och Bitcoins kurs såg också årets lägsta siffror under veckan. Däremot samtidigt som traditionella investeringar fortsatte att sjunka började bitcoin och andra kryptovalutor stiga mot en kraftig återhämntning. Det här bevisar att marknadsbeteendet av kryptovalutor och traditionella investeringar inte åtminstone är helt jämförsbara och påverkas av olika saker.
Trots marknadsgungan är tron på kryptovalutor och blockkedjan fortsättningsvis stark. Det här verkar inte bara vara en ogrundad syn, eftersom t.ex. Bitcoins teknologiska utveckling ser ut att gå framåt med ljusår. Vi har bekantat oss med så kallade Lightning Networks, men idag ser vi på en annan kommande updatering, d.v.s. Bitcoins egna smartkontrakt.
I andra nyheter har vi blockkedjeteknikens växande åtgång och marknadsposition, samt en “only in Russia” berättelse om vetenskapsmän som bestämde sig att konvertera en superdator använt för kärnvapen till mining av kryptovalutor. Förra veckan har vi också publicerat en liten blick på hur vem som helst kan lätt börja idka mining som en hobby.
Vår ärade analytiker Toni Kosonen har också utgett sin egen tekniska analys om vart och varför bitcoin är på väg härnäst.
Trots att man talar mycket om Bitcoins strömbruk är det i genomsnitt åtminstone mer tryggt än kärnvapensprogram.

Traditionella marknaden sjönk medan kryptovalutor steg
Den forna veckan har varit svår både för kryptovalutor och speciellt traditionella marknader, som inte är vana med en liknande volatilitet som de ännu utvecklande kryptomarknaderna. På måndag sjönk Dow Jones ca 1100 poäng. Det är största enstaka nedgången sedan året 2011 som besvärades av
skuldkriser. Samtidigt visade USA:s 500 största företags listare R&B indexet 4,1% nedgång för måndagen.
Måndagen var också tung för Bitcoin. Bitcoin och alla andra betydande krypton for på minus i början av veckan och bitcoins kurs sjönk under 7000 dollar för första gången på den här sidan av året. Allt som allt förlorade kryptovalutor tiotals prosent av sitt marknadsvärde under en dag.
Enligt CNBC finns det ingen enstaka orsak för marknadernas nedgång, utan det var fråga om marknadsaktörernas panik och rädsla. Däremot kan man hitta flera klara orsaker för Bitcoins nedförsbacke. T.ex. Kina annonserade på måndag att landet kommer att lägga utländska kryptobörser och ICO-webbsidor till sin Stora Brandmur som kontrollerar nättrafiken.
Förmodan att nedgången bakom kryptovalutor och traditionella marknader skulle ha olika orsaker fick mer bekräftelse på torsdag. Dow Jones sjönk igen över 1000 poäng och också R&B indexet föll 3,75 prosent.
Däremot vände sig bitcoins och andra kryptovalutors kurs samtidigt uppåt, och har fortsatt i samma direktion mot veckoslutet. Just nu växlas bitcoin för nästan 9000 dollars pris.
De traditionella marknaderna kraschade medan kryptovalutor betedde sig
annorlunda, vilket tyder på att de har en helt annorlunda egenskap än traditionella investeringar.
Nvidias resultat ökade tack vare kryptomining
Den höga kursen av kryptovalutor har igen gjort mining till en stigande trend. Fastän speciellt bitcoins mining är fortfarande fast i greppet av stora mining företag, har den mångsidiga kryptovalutavärlden hämtat mining tillbaka till vanliga användares räckhåll. Normala grafikkort kan nu skapa vinst.
Grafikkortsproducenten Nvidia säger att detta har synts i deras försäljning. Enligt Nvidias verkställande direktör Jen-Hsun Huang har kryptovalutor blivit en
del av Nvidias verksamhet, fastän tills vidare relativt liten.
“Kryptovalutor är ett verkligt fenomen, som inte är på väg att försvinna” berättar Huang. Verksamheten kring kryptomining har speglats I Nvidias inkomster. Nvidia har utgett sina färskaste siffror för sista kvartalet av 2017. Enligt Nvidias huvudekonomichef Colette Kress blev resultatet 2,91 miljarder för sista kvartalet. Talet är over en tredjedel större än samtidigt förra året.
“Det är omöjligt att beräkna hur mycket mining av kryptovalutor har påverkat resultatet, men det har troligen varit större än förra åren” kommenterar Kress.
Fastän kryptomining håller på att växa och det syns I Nvidias resultat, har Nvidia inte utgångsvis bestämt sig att ändra sina marknadsstrategier kring mining. Enligt Nvidia hade företaget inte förväntat att kryptovalutor skulle bli en del av dess verksamhet, utan det kom som en överraskning.
“Vi kommer också i framtiden att fokusera på spelares behov, eftersom kryptovalutatrender kan variera mycket” säger Kress.
“För oss handlar det bara om efterfrågan för beräkningskapacitet” speciferade Huang.
Nvidias produkter har ofta sålts slut så snabbt de kommit på hyllan.
Blockkedjans konsumtion växer
Konsumtion av blockkedjeprodukter och investeringar i dem har vuxit och verkar fortsätta göra så även i framtiden. Enligt den internationella marknads och dataanalysföretaget International Data Corporation användes ca 945 miljoner dollar förra året.
IDC upskattar också att konsumtion och investeringar kommer att växa även mer. Enligt IDC:s estimat förväntas konsumtionen att växa upp till 2,1 miljarder, dvs dubblas från förra året. Inom de nästa några år kommer tillväxten även att öka. IDC uppskattar att man kommer att använda även 9,2 miljarder till blockkedjeteknologi år 2021.
Den ökande konsumtionen av blockkedjeprodukter matas bl.a. av blockkedjeteknologins utveckling. Politiker och lagstiftare har gett positiva kommentarer gällande blockkedjan och möjligheten till decentraliserad bokföring. När regleringen utvecklas mognar också industrin,
vilket möjliggör bättre innovationer och deras större bruk.
Blockkedjeteknologier förväntas också att underlätta t.ex. betalningars bekräftning, utbyte mellan företag och internationella förflyttningar. Som den starkaste virtualvalutan har Bitcoin goda chanser att vara i centern av denna utveckling.
Som den mest använda applikationen av blockkedjan är Bitcoin i centrum då
blockkedjeteknologier blir en del av vår vardag.
Binance bevisade med blockkedjan att de inte blev hackade
I mitten av föregående veckan stängde den hongkongiska kryptovalutabörsen Binance tillfälligt sin service. Nästan omedelbart efteråt började rykten om att Binance blivit offer för ett hack sprida sig.
Enligt Binance skedde inget hack, utan det var fråga om ett serverproblem, vars reparering inte gick som planerat. Trots detta fortsatte tviveln om ett hack tills Binance bevisade med hjälp av blockkedjan att resurserna i dess plånböcker var kvar. Binance började fungera igen tidigt på fredag och gjorde slut på de sista rykten av ett hack.
I kryptovalutavärlden åker nyheterna runt snabbare än i traditionella medier. Fastän detta är nyttigt för t.ex. investerare och andra snabbt reagerande aktörer, innebär det också en ökad risk att fel information får publicitet.
Eftersom flera människor har investerat i kryptovalutor utan att vara insatta i kryptovärldens egenskaper kan även felaktig information och rykten ofta ha en inverkan på kurser. P.g.a. detta är det viktigt för investerare att insätta sig i teknologin bakom digivalutor samt själva kryptokollektivets psykologi och handlingssätt.
Binance började år 2017 och steg under några månader till en av världens ledande kryptovalutabörser. Nu är Binance en av Hong Kongs största bitcoin börser. Via börsen utbyttes over en halv miljard värt av kryptovalutor varenda dag i december.
Blockkedjan ger företag ett nytt säkert sätt att bevisa sitt välstånd.
En legendarisk BTC utvecklare bereder smartkontrakt
Greg Maxwell, en av Bitcoins mest ansedda utvecklare, håller på att återvända
för att arbeta med Bitcoins kod. Maxwell jobbade de senaste fyra år med en Blockstream startup, men nu berättar Maxwell att han åstadkommit vad han ville i Blockstream. Maxwell tror att han till näst kan låna sina färdigheter för att utveckla Bitcoins smartkontrakt.
Med smartkontrakt menas ett kontrakt som har kodats i blockkedjan och förverkligas automatiskt när dess villkor har mötts. Ett enkelt exempel är ett kontrakt där betalningen omedelbart förs till en viss plånbok efter att blockkedjan visar att produkten kommit fram. Smartkontrakt kan naturligtvis vara mycket mer komplicerade.
Smartkontrakt har en stor potential att ändra samhället och automatisera flera dyra processer gällande lag, ekonomi och tolkning av kontrakt. Trots sin potential är utvecklingen av smartkontrakt långsamt och deras använding väldigt minimalt.
Gregory Maxwell vill ändra just detta genom att utveckla lätt användbara smartkontrakt som passar konsumenters behov. Maxwell publicerade två förbättringar, Taproot och Graftroot, vilka grundar sig på det tidigare smartkontraktsförslaget MAST (Merkelized Abstract Syntax
Trees). Taproot och Graftroot förenklar både förståendet av smartkonrakt samt deras formulering, vilket Maxwell tror vara ett betydande steg i utvecklingen.
“Vi har sett mycket hajp kring smartkontrakt, men deras verkliga använding är ännu långt ifrån det. Taproot och Graftroot förbättrar backend-teknologin bakom smartkontrakt och gör dem enklare att använda för vanliga människor” berättar Maxwell.
Ifall Taproot och Graftroot implementeras i Bitcoin och ifall deras utveckling ser ut lika optimistiskt som Maxwell tror, kan vi redan i år se smartkontrakt i Bitcoin som är bättre och enklare att använda än motsvarande i Ethereum.
Med Smartkontrakt kan utbytet av Bitcoin automatiseras flexibelt till helt nya
dimensioner.
Ryska kärnsvapensforskare minade i smyg med superdator
I Ryssland har myndigheterna arresterat kärnkraftsforskare anklagade för att ha använt en superdator i en topphemlig kärnkrafts institut för att mina Bitcoin. Enligt federationens kärnkraftscentral har det åtminstone skett försök men myndigheterna berättade inte om forskarna lyckades.
Forskningsinstitutet ligger i Sarov nära Moskva. I samma institut byggdes Stalins förstakärnvapen i Sovjetunionen. Forskningsinstitutet är inte bemärkt på officiella kartor och kan inte vistas utan myndigheternas tillåtelse.
Ifall forskarna skulle ha lyckats konvertera forskningsinstitutets superdator till mining av bitcoin kunde de ha gjort betydelsefulla vinster. Enligt federationens kärnkraftcentral kan deras superdator räkna även 100 triljoner beräkningar per sekund.
Det kunde ju vara en bra ide om superdatorer användes mer till blockkedjan än
kärnvapen.
Arizonas senat godkände bitcoin som betalningsmedel för skatter
Senaten i Arizonas delstat i USA har under början av året behandlat möjligheten att betala skatter med bitcoin i flera sessioner och omröstningar. Den 8. februari fick förslaget senatens slutliga godkännelse.
Förslaget behandlas ännu av Arizonas representathus före det kan träda i bruk. Förslaget skulle ge delstatens invånare möjligheten att betala sina skatter med bitcoin eller andra kryptovalutor som godkänns av delstaten. Förespråkare ser det som en möjlighet att göra Arizonas delstat till en föregångare i kryptovaluta och blockkedjesektorn I världen.
Arizona kan snart bli den första delstaten i USA som godkänner skattebetalning med Bitcoin.