Viikkokatsaus 30/2018: Bitcoin raketoi, hinnannousua yli 30% kuukaudessa

Viikonloppu meni kovalla rytinällä, kun Bitcoin kaasutteli valmiiksi linjalla odottamassa lähtölaukausta. Maanantaina laukaus sitten tuli ja bitcoinin kurssi pompsahti uudelle tuhatluvulle. Tätä olikin jo odotettu, sillä lähes jokainen asiaan perehtynyt sijoittaja ja asiantuntija näkivät, että bitcoinin kurssi on saavuttamassa pohjat. Ja kun ollaan pohjalla, on vain yksi suunta: nimittäin ylös.

Sen lisäksi, että bitcoinin kurssi on noussut, on Bitcoin myös vahvistanut asemiaan kryptojen kasvavalla kentällä. Viime vuonna oli nähtävillä selkeä vaihtoehtovaluuttojen trendi, jolloin muut kryptot kuin Bitcoin kasvoivat Bitcoiniin suhteutettuna huomattavasti. Erilaisten ICO-tokenien, Ethereumin päälle rakennettujen pikkukryptojen ja vastaavien esiinmarssi sai aikaiseksi sen, että Bitcoinin kokonaismarkkina-arvo kävi viime vuonna jopa alle 40%, mikä oli alhaisimmillaan koskaan. Nyt Bitcoin on taas nousussa kohti ylivertaista markkina-asemaansa, sillä muut kryptot eivät ehkä olleetkaan niin suuria vallankumouksia kuin kryptoista ensimmäinen.

Viikkokatsauksessa perehdymme luonnollisesti tähän arvonnousuun. Lisäksi käsittelemme kansainvälisten laitosten Bitcoin-politiikkaa, sillä sekä G20-maat että EU ovat antaneet uutta kommenttia kryptovaluutoista. Muissa uutisissa muun muassa kryptattu sähköposti, Sveitsin kryptotopia sekä Silk Road -Ulbrichtin mahdollisuudet vapautua.

Viime viikon katsauksen voit lukea täältä.

Tankattuaan muutaman kuukauden rauhassa planeetan pinnalla, Bitcoin on taas matkalla kohti Kuuta.

Bitcoin on vahvassa kasvussa

Bitcoin on korkeimmillaan kahteen kuukauteen. Maanantaina bitcoinin kurssi koetteli jo 8 000 dollarin rajoja, kunnes se rauhoittui hiukan alle 8 000 dollarin. Kirjoitushetkellä bitcoinin kurssi on enää muutaman kymmenen dollarin alle 8 000 dollarin. Edellisen viikon aikana bitcoin on noussut noin 20%

Sen lisäksi, että bitcoin on lähtenyt pitkään aikaan hyvään nousuun, on se myös nousussa suhteessa muihin kryptovaluuttoihin. Bitcoinin markkina-asema on noussut korkeimmilleen sitten viime joulukuun. Viime kuun aikana Bitcoinin markkina-asema on noussut 40 prosentista yli 48 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että lähes puolet kaikesta kryptoissa olevasta arvosta on bitcoineissa.

Mikäli bitcoin onnistuu nyt pitämään nousunsa, on erittäin todennäköistä, että bitcoinin kurssi tulee nousemaan kesän aikana vielä yli 8 000 dollarin. Bitcoinin markkina-aseman kasvu puolestaan näyttäisi, että viime vuosien vaihtoehtokryptovillitys saattaa olla laantumaan päin ja kryptosijoittajat ovat jälleen siirtymässä bitcoiniin.

Bitcoinin kurssi on korkeimmillaan pariin kuukauteen, mutta mikäli asiantuntijoiden arviot pitävät paikkaansa, tulee se olemaan muutaman kuukauden päästä vielä huomattavasti korkeammalla.

G20 haluaa kansainväliset kryptostandardit

G20-ryhmä on paljastanut, että se haluaa uudet kansainväliset standardit koskien kryptovaluuttoja käyttöön jo lokakuuhun mennessä. G20-ryhmän mukaan nämä kansainväliset standardit tulisi säätää etenkin rahanpesun estämiseksi.

Viime viikonloppuna joukko G20-maiden edustajia, mukaan lukien jäsenvaltioiden valtionvarainministerejä, keskuspankkien edustajia ja muita finanssialan merkkihenkilöitä pitivät tapaamisen, jossa käsiteltiin uusia standardeja. G20 julkaisi kokouksen perusteella kannanoton, jossa se vaatii kansainvälisiä ja kansallisia säätelijöitä toimimaan uusien standardien saamiseksi.

“Vaikka kryptovaluutat eivät toistaiseksi aiheuta riskiä kansainvälisen talouden vakaudelle, pysymme tarkkaavaisina. Lisäksi toistamme vaatimuksemme globaalin sääntelyn saamiseksi alalle,” kannanotossa lukee.

G20-ryhmän edustajat eivät vielä kertoneet yksityiskohtia siitä, millaisia nämä kansainväliset standardit tulisivat olemaan. Mikäli kansainvälinen standardi saadaan säädettyä, on todennäköistä, että ne säädetään osaksi esimerkiksi Euroopan Unionin jäsenvaltioita koskevia asetuksia tai direktiivejä.

G20-maiden päättäjät tahtovat tuoda Bitcoinin ja kryptovaluutat kansainvälisten sääntelystandardien piiriin.

Saksalainen ex-pankkiiri: “Lohkoketju lopettaa valekapitalismin!”

Helsingin Sanomat on kirjoittanut katsauksen Sveitsin Zugin kaupungin bitcoin- ja lohkoketjutilanteesta. Sveitsi ja etenkin Zug ovat tunnettuja kryptovaluuttaskenessä niiden krypto- ja lohkoketjupositiivisen politiikan vuoksi. Zugin päättäjät ovat julkisesti ilmoittaneet tavoitteekseen tehdä kaupungista yhden maailman lohkoketjupääkaupungeista.

Zug onkin monella tavalla aivan omaa luokkaansa verrattuna maailman kaupunkeihin. Zug on muun muassa maailman ensimmäinen (ja toistaiseksi ainoa) paikka, jossa kryptovaluuttojen käyttäjät voivat maksaa jopa osan julkisista maksuista bitcoineilla tai muilla kryptovaluutoilla.

Vaikka kryptojen asema Zugissa on vahva, kaupungin toimijat näkevät sen vain ensimmäisenä askeleena. Kryptovaluuttojen suosion lisäksi Zugissa muun muassa kehitetään erilaisia lohkoketjusovelluksia, jotka voisivat tehdä julkisen vallan käytöstä läpinäkyvämpää ja turvallisempaa.

“Näemme lohkoketjun jonkinlaisena käyttöjärjestelmänä internetin seuraavalle sukupolvelle. Pohjimmiltaan se luo viestintäjärjestelmän, jossa informaatio on vahvistettu,” zugilaisen lohkoketjuyhdistys Crypto Valley Associationin viestintäjohtaja Tom Lyons kertoi HS:lle.

“Lohkoketjut lopettavat valekapitalismin!” kertoi saksalainen ex-pankkiiri Bertram Seitz.

Nykyaikainen kapitalismi on hyvin kaukana siitä näkymättömien käsien ohjaamasta vapaasta markkinasta, jonka entisaikojen liberaalit visioivat. Lohkoketjun uskotaan voivan palauttaa talous takaisin ihmisille ja lopettavan tämän “valekapitalismin”.

Kryptattu sähköposti haluaa ICO-rahoitusta

Sveitsiläinen kryptattujen sähköpostien palvelu ProtonMail harkitsee oman ICO-kampanjansa rahoittamista. ProtonMailin mukaan ICO-rahoitus on yritykselle parempi vaihtoehto kuin perinteinen sijoittaminen, koska se antaa mahdollisuuden tavallisille käyttäjille sijoittaa sähköpostipalveluun sekä ottaa osaa järjestelmän kehittämiseksi.

“Me näemme ICO:n vaihtoehtona pääomasijoitukselle, emme pelkästään nopeana keinona saada rahaa. Mikäli järjestämme ICO-sijoituskierroksen, tulee se tapahtumaan vuoden sisällä,” ProtonMailin tiedottaja kertoi.

ProtonMailin perustivat alunperin joukko CERN:issä työskenteleviä tutkijoita ja insinöörejä. Heidän tarkoituksenaan oli luoda turvallisempi vaihtoehto paljon käytetyille, suurten instituutioiden hallussa oleville sähköpostipalveluille, kuten Gmailille ja Hotmailille.

ProtonMail onkin noussut suosituksi kryptokäyttäjien keskuudessa. ProtonMailin tarjoamat sähköpostipalvelut ovat ilmaisia, minkä lisäksi ne on kryptattu siten, että edes palveluntarjoajat itse eivät pääse lukemaan ProtonMailissa olevia viestejä. Mitä enemmän viranomaiset ja muut kansainväliset tahot valvovat käyttäjien nettiliikennettä, sitä suositummaksi ProtonMailin kaltaiset palvelut tulevat.

ProtonMail on kasvattanut nopeasti suosiotaan yksityisyydestään kiinnostuneiden käyttäjien keskuudessa.

EU-parlamentti: Keskuspankkikryptot voivat lisätä kilpailua

Euroopan parlamentin talouskomitea on julkistanut teettämänsä tutkimuksen koskien keskuspankkijohtoisten kryptovaluuttojen mahdollisia vaikutuksia kryptomarkkinoihin. Tutkimuksen mukaan keskuspankkijohtoisten digi- ja kryptovaluuttojen tulo markkinoille tulisi lisäämään kilpailua.

“Luvanvaraisten pankkijohtoisten kryptorahojen, myös keskuspankkijohtoisten, tulo markkinoille tulee muokkaamaan kryptovaluuttamarkkinoita ja laajentamaan kilpailijoiden määrää,” tutkimuksessa kerrotaan.

Tutkimuksen mukaan nykyinen kilpailun vähäisyys on rajoittanut kryptovaluuttojen kehitystä. Tutkimuksessa todetaan, että kilpailun lisääminen tuomalla keskuspankkijohtoisia valuuttoja markkinoille, voisi parantaa tätä ongelmaa huomattavasti.

“Kryptomarkkinoilla on huomattavissa selkeitä puutteita kilpailutilanteessa. Keskuspankkijohtoinen digivaluutta voisi lisätä käyttäjien suoraa vaikutusta ja kilpailua,” tutkimus toteaa.

Euroopan Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat tutkineet jo pitkään mahdollisuuksia omille lohkoketjupohjaisille digivaluutoille, mutta toistaiseksi sekä Euroopan keskuspankki että EU:n lainsäätäjät ovat olleet vastahakoisia. Esimerkiksi Viro on joutunut perääntymään oman kansallisen digivaluutan luomisesta, koska sen nähtäisiin rikkovan EU:n sääntöjä.

EU-parlamentin tutkimuksen mukaan keskuspankkien kannattaisi tuoda omia digivaluuttojaan markkinoille jo sen vuoksi, että se parantaisi kryptojen keskinäistä kilpailua.

Syyttäjä haluaa kumota Ross Ulbrichtin palkkamurhahuhut

Marylandilainen syyttäjä Robert Hur on tehnyt vaatimuksen Yhdysvaltain oikeuslaitokselle luopua Silk Roadin entisen ylläpitäjä Ross Ulbrichtin nykyisestä tuomiosta sekä käsitellä asia uudelleen. Hurin vaatimuksen perusteena ovat väitteet, joiden mukaan Ross Ulbricht olisi syyllistynyt palkkamurhaajan palkkaamiseen liittyen Silk Roadiin.

Syyttäjän mukaan Ulbrichtin saama elinkautinen tuomio on kohtuuton. Vaikka Ulbrichtia ei tuomittu oikeudessa palkkamurhasta, syyttäjä katsoo väitteiden vaikuttaneen koventavasti annettuun tuomioon. Ilman palkkamurhaväitteitä olisi mahdollista, että Ulbricht olisi saanut huomattavasti pienemmän tuomion.

Myös Ulbrichtin oma puolustus on vedonnut näihin todistamattomiin väitteisiin palkkamurhasta. Vaikka huhut ovat liikkuneet Ulbrichtin oikeudenkäynnin alusta lähtien, eivät viranomaiset ole vielä voineet toimittaa yhtäkään todistetta palkkamurhaväitteiden perusteeksi. Ulbricht itse on ehdottomasti kieltänyt palkanneensa murhaajia.

Lisäksi Ulbrichtin puolustus on vedonnut USA:n perustuslakiin. Puolustuksen mukaan viranomaiset rikkoivat Ulbrichtin yksityisyyttä ja perusoikeuksia hankkimalla todisteita ilman etsintälupaa. Puolustus myös kehotti tuomioistuinta ottamaan huomioon muita tutkimukessa ilmenneitä epäkohtia, kuten kahden tutkimukseen osallistuneen viranomaisen tekemät bitcoin-varkaudet.

Yhdysvaltain libertaaripuolue on vedonnut presidentti Donald Trumpiin Ulbrichtin armahtamiseksi. Libertaaripuolueen johtaja Darryl Perryn mukaan presidentin armahdus on ainoa tapa pelastaa Ulbricht kohtuuttomalta tuomiolta, ja mikäli nykyinen presidentti ei armahda häntä, on yhdysvaltalaisten valittava seuraavaksi libertaaripresidentti.

Ross Ulbrichtista vankeudessa otettu kuva. (KUVA: FreeRoss.org)

Sisältöä viikkokatsaukseen?

Tietoa mielenkiintoisista Bitcoin-uutisista tai -kirjoituksista sekä bitcoineja hyväksyvistä kauppiaista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected].