Viikkokatsaus 6/2017: Kiinan keskuspankki puuttui Bitcoin-pörssien toimintaan

Voi ei, Bitcoin on jälleen kerran kielletty Kiinassa! No, ei vaitiskaan, vaikka sellaista voisi aina välillä markkinoiden reaktioista kuvitella. Kuluneella viikolla bitcoin kävi yli tuhannessa eurossa tullakseen sieltä kiivaasti alas parin kiinalaisen pörssin ilmoittaessa rajoituksista bitcoin-siirtoihin. Rajoitukset ovat väliaikaisia ja pidemmän päälle niiden tarkoituksena on varmistaa, että Kiinan valtiolle ei edes synny syytä ryhtyä rajoittamaan bitcoinia. Monelle on kuitenkin noussut mieleen muistoja aiemmista rajoituksista, jotka olivat alkusoittoa isoille takaiskuille, esimerkiksi Mt. Goxin kohdalla.

Samaan aikaan, kun Bitcoin-skene Kiinassa hikoilee, näyttäisi Bitcoinilla, digivaluutoilla ja lohkoketjulla menevän länsimaissa mitä erinomaisemmin. Kuluneella viikolla olemme muun muassa kuulleet ilouutisia Norjasta, jossa bitcoin-vaihdanta vapautettiin ALV:ista, ja Yhdysvalloista, jossa kongressi on perustamassa oman lohkoketjutyöryhmänsä varmistamaan, että lohkoketjulla on mahdollisuus pärjätä myös Yhdysvalloissa. Länsimaisille finanssialan yrityksille on myös tehty kuluvalla viikolla kyselytutkimus, joka osoittaa vahvaa uskoa lohkoketjun tulevaisuuteen.

Viime viikon katsauksen voi lukea täältä.

Kiinan pörssit rajoittavat väliaikaisesti bitcoin-siirtojaan

Kaksi Kiinan suurta bitcoin-pörssiä, OKCoin ja Huobi, ovat ilmoittaneet lakkauttavansa bitcoin-siirtojen käsittelyn kuukaudeksi. Pörssien päätöksen taustalla on Kiinan keskuspankin pörsseihin kohdistama tutkimus, jossa keskuspankki löysi pörssien toiminnasta puutteita ja riskitekijöitä. 

OKCoin ja Huobi ovat ilmoittaneet, että ne tekevät yhteistyötä Kiinan keskuspankin kanssa korjatakseen nämä puutteet. Kuukauden mittaisen siirtotauon syyksi OKCoin ja Huobi ovat ilmoittaneet järjestelmiensä täydellisen uudistamisen, jonka tarkoituksena on estää pörssien käyttö rahanpesuun tai muuhun laittomaan toimintaan.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että siirtymäaikana bitcoineja ei pysty nostamaan ulos kyseisistä pörsseistä ollenkaan. Vaihdantaan tämä ei vaikuta, eli kaikissa Kiinan pörsseissä voi ostaa ja myydä normaalisti.

Myös kolmas kiinalainen pörssi, BTCC, on ilmoittanut uusivansa järjestelmiään. BTCC on kertonut, että toistaiseksi bitcoin- ja litecoin-siirtojen käsittelyssä voi kestää 72 tuntia pörssin uudistaessa järjestelmiään.

OKCoin ja Huobi ovat lausunnoissaan kertoneet, että järjestelmien ja käytäntöjen uudistaminen on lähtöisin pörssien omasta tahdosta. Pörssit katsovat, että hyvien itsesääntelytapojen kehittäminen on ennakoivaa puolustautumista muun muassa lainsäätäjän sääntelytarpeita vastaan.

Kiinalaiset pörssit ovat päättäneet tiukasti ratkaisevansa mahdolliset ongelmat. (KUVA: Shutterstock)

Kiinan pörssit iskivät kryptovaluuttojen kurssiin

Kiinan suurten pörssien toiminta on luonnollisesti aiheuttanut aaltoja kryptovaluuttamarkkinoilla. Monet Bitcoin- ja kryptovaluuttakäyttäjät ovat myyneet valuuttojaan pelätessään Kiinan keskuspankin toimia ja Kiinan valtion mahdollisia Bitcoiniin kohdistuvia rajoitteita.

Bitcoin-siirtojen rajoittaminen aiheutti myös lisäpaniikkia, sillä Bitcoin-pörssien romahduksia ja hakkerointeja on hyvin usein edeltänyt rahasiirtojen rajoittaminen tai takkuilu. Jotkin käyttäjät ovat olleet huolissaan tilanteesta, vaikka bitcoin-siirtojen rajoituksilla ja pörssien kaatumisella ei olekaan syy-seuraussuhdetta.

Bitcoinin kurssi laski pörssien ilmoituksen jälkeen yli 10%. Myöhemmin kurssi on palautunut merkittävästi, ja kirjoitushetkellä bitcoinin kurssi on noin 1 015 dollaria. Kiinan keskuspankin toimet tuntuvatkin vaikuttavan bitcoin-markkinoihin yhä vähemmän.

Bitcoin ei ollut ainoa kryptovaluutta, johon markkinapaniikki iski. Esimerkiksi toisiksi suurimman kryptovaluutan, Ethereumin etherin, kurssi laski 4,8%. Ethereumin sisarvaluutan, ether classicin, kurssi tippui pahimmillaan jopa 20%, ja anonyymin kryptovaluutta moneron kurssi laski 7%.

Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen kurssi koki kolauksen Kiina-uutisten johdosta, klikkaa kuvaa suuremmaksi. (KUVA: CoinMarketCap.com)

Bitcoin vapautuu Norjassa ALV:ista

Norjan verovirasto on julistanut bitcoin-siirrot vapaiksi arvonlisäverosta. Aikaisemmin Norja on kohdellut bitcoinia hyödykkeenä, ei valuuttana, minkä vuoksi bitcoin-siirrot ovat olleet Norjassa 25% arvonlisäveron alaisia. Nyt tämä on muuttunut.

Norjan suunnanmuutos on seurausta Norjan valtiovarainministeriön verovirastolle antamasta pyynnöstä, jossa valtiovarainministeriö toivoo veroviraston tarkistavan kantansa bitcoinin verotukseen. Verovirasto katsoi valtiovarainministeriön perustelut päteviksi ja päätti alkaa kohdella bitcoinia verotuksessa valuutan tavoin.

Bitcoinin kohtelu verotuksessa valuutan tavoin on saamassa laajamittaisesti tuulta siipiensä alle pitkin koko Euroopan. Aikaisemmin muun muassa Euroopan Unionin tuomioistuimet ovat katsoneet, että bitcoin-vaihdanta on ALV-vapaata. Euroopan Unionin verovapausmyönteinen kanta oli myös yksi perustelu Norjan ALV-vapaudelle.

Norjan valtiovarainministeri Siv Jensen (kuvassa) on tyytyväinen veroviraston päätökseen. Hänen mukaansa verotuspäätös poistaa merkittävän esteen Norjan bitcoin-käyttöönotolta ja lisää bitcoin-kaupan ennustettavuutta.

Yhdysvaltain kongressin ensimmäinen lohkoketjutyöryhmä

Yhdysvaltain kongressin edustajat Jared Polis ja David Schweikert ovat julkistaneet USA:n kongressin ensimmäisen virallisen lohkoketjutyöryhmän perustamisen. Työryhmä koostuu sekä republikaaneista että demokraateista ja sen tarkoituksena on varmistaa, että digivaluuttoja ja lohkoketjuteknologiaa koskeva lainsäädäntö pysyy laadukkaana.

“Lohkoketjulla on mahdollisuus muuttaa tämän vuosisadan talousjärjestelmää. Lainsäätäjien on ymmärrettävä, että vauhdilla muuttuvassa maailmassa meidän velvollisuutemme on luoda sellaisia lakeja ja sellaista politiikkaa, jotka pysyvät ihmisen nerokkuuden mukana. Meidän täytyy syleillä lohkoketjun mahdollisuuksia muuttaa kaikki talousjärjestelmistä terveydenhuoltoon. Odotan innolla työryhmän tuloksia”, kertoi Jared Polis.

“Avoimet lohkoketjuverkot ja hajautetut kirjanpitojärjestelmät ovat vielä uusia asioita, mutta on välttämätöntä, että kongressin jäsenet oppivat ymmärtämään sekä niiden nykyisiä käyttötapoja että niiden tulevia mahdollisuuksia. On tärkeää, että Yhdysvallat pysyy kilpailukykyisenä näiden uusien teknologioiden kehittyessä. Lohkoketju on se avoin, turvallinen ja tehokas teknologinen tukiranka, jota olemme odottaneet”, hehkutti puolestaan David Schweikert.

Lohkoketjutyöryhmän tarkoituksena on varmistaa, että kongressilla on käytettävissään oikeaa tietoa lohkoketjusta ja sen mahdollisuuksista. (KUVA: PD)

Finanssialalla vahva usko lohkoketjuun

Merkittävä enemmistö finanssialan yritysten johtokunnasta kannattaa Bitcoinin taustalla olevan lohkoketjuteknologian käyttämistä, ilmenee tuoreesta kyselytutkimuksesta. Kansainvälinen bisneskonsultointiyritys Synechron ja markkinatutkimusyritys TABB Group ovat teettäneet kyselytutkimuksen yli 200 eurooppalaiselle ja amerikkalaiselle finanssialan yrityksen johtajalle.

Tutkimuksen mukaan 94% vastanneista johtajista uskoo, että finanssiyritysten hallitukset ovat halukkaita kehittämään lohkoketjuteknologiaa. 87 prosenttia vastaajista puolestaan uskoo, että heillä on taloudelliset resurssit ottaa lohkoketjuteknologian sovelluksia käyttöönsä. Kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmannesta finanssialan yrityksestä on jo mukana jonkinlaisessa lohkoketjututkimuksessa ja miltei yksi viidennes on jo ottanut lohkoketjun käyttöönsä.

Kyselytutkimuksessa johtajat nostavat yhdeksi merkittävimmäksi ongelmakseen osaamisen puutteen. 70% vastanneista katsoo, että heidän edustamillaan instituutioilla ei ole toistaiseksi tarpeeksi osaajia ja ammattitaitoa lohkoketjuteknologian hyödyntämiseksi. Kysyntää lohkoketjuosaajille siis riittää.

“On selvää, että monet finanssialan yritykset harkitsevat lohkoketjun käyttämistä tai ovat jo ottaneet sen käyttöönsä. On kuitenkin huomattava, että lohkoketjulla on vielä monia haasteita, kuten muillakin uusilla teknologioilla. Yksi merkittävimmistä haasteista on oikeiden ihmisten rekrytoiminen. Toisaalta haasteiksi koetaan puutteellinen lainsäädäntö ja konkreettiset teknologiset tekijät”, kommentoi Synechronin toimitusjohtaja Faisal Husain.

Finanssiyritysten johtajat uskovat, että lohkoketjulle on selkeää kysyntää ja käyttöä. (KUVA: 123RF.com)

Wieniin avattu maailman ensimmäinen Bitcoin-pankki

Itävallan pääkaupungissa Wienissä on avattu maailman ensimmäinen fyysinen “Bitcoin-pankki”. Pankki (nimeltään “Bitcoin-Bank”) on saksalaisen Bitcoin-startup Bit Trustin tuorein hanke. Sen tarkoituksena on Bit Trustin mukaan tehdä Bitcoin-ostoista ja -myynneistä turvallisempia poistamalla vaihtokaupoista välikädet.

Bitcoin-Bank pyrkii tarjoamaan vastaavia pankkipalveluja bitcoinille kuin perinteiset pankit tarjoavat valtiolliselle valuutalle. Bit Trustin johtaja Magdalena Isbrandtin mukaan Bitcoin-Bankin avulla käyttäjät voivat suoraan siirtää bitcoin-valuuttaa käyttäjältä käyttäjälle. Bitcoin-Bank tarjoaa luonnollisesti myös tunnetumpia Bitcoin-maailman palveluita, kuten Bitcoin-automaatin ja -konsultointia.

Wienin Bitcoin-Bank on vasta aloittanut, joten vielä jää nähtäväksi, onnistuuko se lunastamaan lupauksensa kattavista pankkipalveluista.

Bitcoin-Bank markkinoi olevansa maailman ensimmäinen fyysinen Bitcoin-pankki. (KUVA: Arnd Wiegmann, Reuters)

Sisältöä viikkokatsaukseen?

Tietoa mielenkiintoisista Bitcoin-uutisista tai -kirjoituksista sekä bitcoineja hyväksyvistä kauppiaista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected].