Viikkokatsaus 7/2017: Bitcoin on 30 päivän keskiarvokurssilla kaikkien aikojen huipussa

Bitcoin-yhteisö ja teknologiaa seuraavat alan harrastajat ovat saaneet seurata viime aikoina epävarmaa näytelmää Kiinan keskuspankin aloittamien tarkastusten aiheutettua merkittäviä muutoksia maailman suurimpien bitcoin-pörssien toimintaan. Epävarmuus siitä, millaisia ehtoja ja ohjeita keskuspankki asettaa Kiinan pörsseille, näkyi heilahduksina kurssissa suurten pörssien siirtorajoitusten ja vaihtokulujen muutosten tullessa voimaan.

Mutta Bitcoin selvisi tästä nopeasti, ja nyt bitcoin-vaihdanta näyttäisi voivan erinomaisesti. Yhä uudet valtiot, pankit ja finanssi-instituutiot maailmalla ovat hyväksymässä sen kiistattoman faktan, että Bitcoin on täällä ja sillä sipuli. Kiinan keskuspankin entisen johtajan mukaan valtioiden on turha pillittää, kun valomerkki on jo housuissa ja Bitcoinin kieltämisen sijasta niiden tulisikin keskittyä ainoastaan sääntelemään virtuaalivaluuttaa.

Ja niin valtiot näyttäisivät tekevänkin. Muun muassa Filippiinit ovat hyväksyneet Bitcoinin maksujärjestelmänä. Kasvavilla Japanin bitcoin-markkinoilla taas odotetaan pian tulevaa sääntelyä, jonka uskotaan vakiinnuttavan Bitcoinin Auringon lailla nousevaa asemaa maassa. Muun muassa näistä asioista voit lukea tämän viikon viikkokatsauksesta.

Olemme myös julkaisseet kurssia käsittelevän teknisen analyysin, jossa Toni Kosonen kertoo, millaisia asioita markkinoilla saattaa olla luvassa tai saattaa olla olematta!

Viime viikon katsaukseen voit tutustua täältä.

Bitcoinin ennätyksellinen 30 päivän kurssi

Bitcoinin 30 päivän keskiarvolla mitattu vaihtokurssi on korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin Bitcoinin historiassa. Aikaisempi ennätys tehtiin vuonna 2013. Viime päivinä bitcoinin kurssi on pyörinyt 1 060 dollarin tienoilla eli hieman 1 000 euron alapuolella.

Alkuvuosi on ollut Bitcoinille myllerrystä. Suurimmat kiinalaiset pörssit ovat joutuneet Kiinan keskuspankin viranomaisten tarkastusten kohteeksi, ja jotkin pörsseistä ovat lopettaneet bitcoin-vaihdannan väliaikaisesti, kunnes ne saavat järjestelmänsä viranomaisten vaatimalle tasolle.

Kiinan tilanne sai bitcoinin kurssin heittelemään, mutta kurssi vakiintui nopeasti yli tuhannen dollarin rajapyykin. Kurssin nopea vakiintuminen oli monien mukaan osoitus siitä, miten Bitcoin on entistä vahvempi takaiskuja vastaan ja miten se ei ole enää yhtä riippuvainen Kiinasta kuin ennen.

Vaikka Kiinan pörssien tilanne pysyy vielä epävarmana, bitcoin-markkinat ovat käyneet kuumana ympäri maailman. Bitcoin-vaihdanta ja -käyttö on kasvanut maailmanlaajuisesti eikä Kiina pysty enää dominoimaan kaupankäyntiä.

Seuraava bitcoinin vaihtokurssiin todennäköisesti vaikuttava päätös tulee olemaan Yhdysvaltain arvopaperisääntelijän SEC:n harkinnassa oleva ensimmäinen pörssinoteerattu bitcoin-rahasto (ETF). Päätös rahaston hyväksynnästä tehdään 11. maaliskuuta, ja sillä päätöksellä voi olla suurikin merkitys bitcoinin vaihtokurssiin ainakin lyhyellä tähtäimellä.

Bitcoinin arvo on 30-päivän keskiarvolla mitattuna kaikkien aikojen huipussa (klikkaamalla saa kuvan isommaksi)

Japanilainen bitcoin-kauppa vahvistunut

Viime aikoina Japani on noussut bitcoin-vaihdantamäärältään Kiinan ja Yhdysvaltojen ohi maailman johtavaksi valtioksi. Samaan aikaan Japani valmistautuu ottamaan käyttöön uuden Bitcoin- ja digivaluuttavaihdantaa koskevan lainsäädännön. Lainsäädännön uskotaan lisäävän japanilaisten bitcoin-markkinoiden vakautta ja ennakoitavuutta.

Uusi lainsäädäntö asettaa japanilaisille bitcoin-pörsseille vaatimuksia muun muassa työntekijöidensä kouluttamisen sekä yritysten itsehallinnon suhteen. Lainsäädäntö asettaa yrityksille myös säännöllisiä tarkastuksia sekä vuosittaisen velvoitteen raportoida toiminnastaan Japanin hallitukselle.

Bitcoin-vaihdannan kasvu ja yritysten kiinnostus Bitcoinia ja kryptovaluuttoja kohtaan antaa viitteitä siitä, että tuleva lainsäädäntö voi legitimoida ja valtavirtaistaa Bitcoinia. Esimerkiksi Japanin suurin bitcoin-pörssi Bitflyer on ilmoittanut keränneensä miltei kahden miljoonan dollarin edestä sijoituksia. Bitflyeriin sijoittaneisiin yrityksiin kuului vakiintuneita nimiä, kuten pankkijätti Mizuho Financial Group.

Japanin digivaluuttalakeja alettiin pohtia jo viime vuoden toukokuussa. Ensimmäiset luonnokset uusista pykälistä annettiin viime vuoden joulukuussa. Uusien säännösten uskotaan tulevan voimaan huhtikuun aikana.

Japani on noussut maailman bitcoin-vaihdannan kärkimaaksi, ja japanilaiset yritykset ovat alkaneet syleillä Bitcoinia. (KUVA: chensiyan)

EU:n panostus lohkoketjuun kasvaa

Euroopan sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Andrus Ansipin mukaan Euroopan komissio kasvattaa sen panostusta lohkoketjuprojekteihin. Viime keväällä Euroopan parlamentti hyväksyi komission johtaman työryhmän tutkimaan lohkoketjuteknologiaa ja sen mahdollisuuksia. Työryhmän tarkoituksena oli tutkia kehittyvää lohkoketjualaa ja välttää alaa koskevaa sääntelyä toistaiseksi.

“Euroopan komissio tukee jo useita lohkoketjuprojekteja, kuten sähköistä suoraa demokratiaa kehittävää D-CENTiä sekä tapoja hyödyntää lohkoketjua terveydenhuollossa. Tulevina kuukausina komissio aikoo panostaa entisestään lohkoketjuun. Aloitamme muun muassa tutkimaan, miten lohkoketjua voidaan käyttää julkisten palvelujen parantamiseksi ja Eurooppaan kohdistuvien haasteiden voittamiseksi”, Ansip kertoi tulevista suunnitelmista.

Ansipin mukaan komissio ja parlamentti tekevät tulevaisuudessa yhteistyötä lohkoketjutapahtumissa. Hänen mukaansa komissio aikoo järjestää Euroopan parlamentin kanssa yhteisen konferenssin sekä sarjan työpajoja, joiden tarkoituksena on hälventää lohkoketjuun liittyvää mystiikkaa sekä esitellä lohkoketjun käyttötapoja.

Euroopan komissio haluaa hälventää lohkoketjuun liittyvää mystiikkaa ja lisätä poliitikkojen ja kansalaisten ymmärrystä lohkoketjun mahdollisuuksista. (KUVA: Sébastien Bertrand)

Kiinan keskuspankin ex-johtaja: Bitcoinia ei voi tappaa

Kiinan valtiollinen China Central Television on haastatellut Kiinan keskuspankin entistä johtajaa ja Kiinan kansankongressin jäsentä L H Litä koskien muun muassa Bitcoinia. Kiinan keskuspankki on tehnyt viime viikkoina tarkastuksia Kiinan suurimpiin Bitcoin-pörsseihin, joista osa on laittanut bitcoin-vaihdannan jäihin. Samaan aikaan Kiinan asema Bitcoin-markkinoiden kärkimaana on horjunut.

Lin mukaan keskuspankkien ja valtioiden tulee lopettaa yritykset kieltää Bitcoin. Lin mukaan hajautettuna järjestelmänä Bitcoin on pohjimmiltaan “hallitsematon” ja sen kieltäminen tai lopettaminen on mahdotonta. Aikaisemmin valtiot, mukaan lukien Kiina, ovat yrittäneet Bitcoinin kieltämistä. Vaikka kiellot vaikuttivat aluksi negatiivisesti bitcoinin kurssikehitykseen, kurssi palautui kieltojen jälkeen nopeasti kuluttajien huomatessa, että kiellot eivät pohjimmiltaan toimi.

Li painottaa, että kieltojen sijasta valtioiden ja keskuspankkien on pyrittävä luomaan hyvä sääntely-ympäristö bitcoinille ja kryptovaluutoille. Kiinalaiset pörssit ovat ilmoittaneet toimivansa täydessä yhteistyössä Kiinan keskuspankin kanssa kehittääkseen toimivat käytännöt ja säännöt alalle. Kiinalaiset pörssit uskovat, että Kiinan keskuspankki esittelee lähitulevaisuudessa myös Bitcoin-alan viralliset toimintasäännöt.

Li uskoo, että valtiot eivät voi tappaa Bitcoinia, vaikka haluaisivat. (KUVA: cnLedger)

Bitcoin-pörssien asema selkeytyy Filippiineillä

Filippiinen keskuspankki on hyväksynyt Bitcoinin maksujärjestelmäksi ja alkanut säännellä sitä virallisesti. Bitcoinin käyttö on kasvanut Filippiineillä räjähdysmäisesti. Kuukausittaisen bitcoin-vaihdannan määrä on noussut vuoden aikana miljoonasta dollarista 6 miljoonaan dollariin.

Filippiinien keskuspankin julkaisun mukaan Filippiinien hallitus ei pidä bitcoinia virallisena valuuttana, koska se ei ole keskuspankin painamaa. Keskuspankki on kuitenkin huomannut Bitcoinin hyödyt maksujärjestelmänä, ja se alkaa säännellä bitcoin-pörssejä maksunvälitysyrityksinä.

Uuden sääntelyn mukaan bitcoin-pörssien täytyy rekisteröityä virallisesti ja maksaa noin 2 000 dollarin rekisteröitymismaksun, minkä jälkeen ne maksavat 2 000 dollarin vuosimaksua. Pitkällä tähtäimellä sääntelyn uskotaan olevan hyödyllistä maan Bitcoin-taloudelle, sillä sääntely antaa selkeät ja läpinäkyvät säännöt yritysten toiminnalle.

Filippiinien virallinen tunnustus bitcoinille maksutapana on askel digivaluutan matkalla legitiimimmäksi valuutaksi. Tässä puolestaan filippiiniläinen tarsiiri pehmentämässä regulaatioraskasta uutisointia. (KUVA: yeowatzup)

Sisältöä viikkokatsaukseen?

Tietoa mielenkiintoisista Bitcoin-uutisista tai -kirjoituksista sekä bitcoineja hyväksyvistä kauppiaista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected].