Altcoinit ja tokenit ja niiden potentiaalin arviointi

Puhuttaessa kryptovaluutoista tarkoitetaan bitcoinia, altcoineja ja tokeneita. Kryptovaluutta-termiä voidaan pitää vanhentuneena, sillä kaikki nykyiset kryptovaluutat eivät täytä valuutan kriteereitä edes löyhästi, eikä esimerkiksi poletteja ole tarkoitettu maksuvälineeksi lainkaan. Coinmarketcap.com-sivusto listaa tällä hetkellä yli 1500 erilaista virtuaali- ja kryptovaluuttaa. Bitcoin on todennäköisesti sinulle jo tuttu, joten tarkastellaan aluksi lyhyesti bitcoinin vaihtoehtoja. Ne voidaan jakaa altcoineihin ja poletteihin.

Altcoinit

Altcoin-nimityksellä viitataan kaikkiin niihin kryptovaluuttoihin, jotka ovat vaihtoehtoja Bitcoinille ja joilla on oma lohkoketjunsa. Suurin osa altcoineista on bitcoinin variantteja, jotka on rakennettu käyttäen Bitcoinin avoimen lähdekoodin alkuperäistä protokollaa joillain muutoksilla. Näin on saatu luotua uusi kryptovaluutta erilaisilla ominaisuuksilla ja käyttömahdollisuuksilla. Markkina-arvoltaan suurin bitcoinin koodiin perustuva kryptovaluutta litecoin pyrkii esikuvaansa nopeampiin siirtoihin neljä kertaa nopeammalla lohkoajalla, ja niitä lasketaan liikkeelle neljä kertaa bitcoinia enemmän.

Osa altcoineista perustuu täysin omaan lohkoketjuunsa, jonka ominaisuudet voivat erota bitcoinista huomattavasti. Osa altcoineista on suunniteltu toimimaan bitcoinin tavoin digitaalisena käyttövaluuttana, toiset vain oman lohkoketjunsa sisällä. Altcoinit toimivat kuitenkin aina itsenäisesti omassa lohkoketjussaan. Suurin niin sanottu alustacoini Ethereum-lohkoketjussa toimiva ether toimii sekä käyttövaluuttana, että välillisenä käyttövoimana (Gas) lohkoketjuun tehtyihin sovelluksiin ja älysopimuksiin.

Kaikilla kryptovaluutoilla ei kuitenkaan ole omaa lohkoketjua. Esimerkiksi Ethereum-lohkoketjuun voidaan luoda poletteja, joista kerron lisää seuraavaksi.

Ethereum on markkina-arvoltaan suurin ja myös tunnetuin altcoin.

Poletit eli tokenit

ICO:lla eli Initial Coin Offering -poletilla tarkoitetaan olemassaolevan lohkoketjun pohjalle rakennettua bitcoinia muistuttavaa polettia. ICO-poletteja luovat yritykset ja hankkeet tavoitteenaan myydä niitä sijoittajille rahoittaakseen investointejaan. ICO:a voisi kuvailla yhdistelmäksi perinteistä sijoittamista, joukkorahoitusta sekä mikrolahjoittamista. Sen lähin vastine osakemaailmassa on Initial Public Offering (IPO).

Polettien luominen on hyvin helppoa, koska ne luodaan valmiiseen lohkoketjuun käyttäen valmiita pohjia, kuten Ethereumia ja Wavesia. Kuka tahansa voi siis luoda oman polettinsa hyödyntäen valmista lohkoketjua.

Kattavampi esittely ICOista löytyy Jiri Kerosen blogiartikkelista.

Kryptovaluuttojen perusteanalyysi

Koska kryptovaluuttamarkkinat ovat vähintäänkin kirjavat, on välttämätöntä perehtyä kryptovaluutan perusteisiin ennen sivistynyttä sijoituspäätöstä. Jotkut kryptovaluutat ovat lähes kopioita bitcoinista, kun toiset tarjoavat mitä erilaisempia käyttötarkoituksia.

Esimerkkejä kryptovaluuttojen käyttötarkoituksista ovat älysopimukset, mainonta, ohjelmat, viestintä, sisällönhallinta, nimipalvelu, joukkorahoitus, some, deittailu, hajautetut kauppapaikat, hajautettu laskenta, hajautettu pörssi, vedonlyönti, identiteetinhallinta, IOT, terveyspalvelut, louhinta, musiikki ja kiinteistöt. Liikkeellä on myös runsaasti rahastusyrityksiä ja huijauksia.

Miten siis erotat potentiaalisen sijoituskohteen huijauksesta?

Potentiaalin arvioiminen

Kryptovaluutat eivät yleensä ole tulosta tekeviä yrityksiä, vaan niiden arvo perustuu lähinnä niiden yhteisön (käyttäjät, verkon ylläpitäjät, kehittäjät) toimivuuteen. Suurin osa kryptovaluutoista on vasta raakileita ilman toimivaa käytännön hyötyä, joten niiden potentiaalin arviointi on suurilta osin spekulointia. Kryptovaluuttojen tekninen jargon saattaa olla hämmentävää, mutta niiden perusteet ovat selvitettävissä ilman syvempää teknistä osaamista.

Kryptovaluutalla tulisi aina olla tarkoitus. Selkeä missio auttaa erityisesti kolikon alkutaipaleella, etenkin jos se tarjoaa käyttäjilleen jotakin uutta. Kolikon tulisi ratkaista jokin todellinen ongelma. Ratkaistavan ongelman mittakaava puolestaan auttaa arvioimaan kolikon kasvuedellytyksiä.

Käytettävyys lisää kolikon arvoa. Mikäli kolikko esimerkiksi käy jo maksuvälineenä, se on edellä monia kilpailijoitaan. Usean kolikon osalta käytettävyys on vasta spekulointia, jolloin arvioitavaksi jää vain lupaus tulevasta. Jos kolikon white paper sisältää vain markkinointitekstiä ja hypetystä ilman konkretiaa, kannattanee pysyä erossa.

Suurimpaan markkina-arvoon kohonneiden altcoinien taustalta löytyy yleensä pieniin verrattuna enemmän kehittäjiä ja todistetusti käyttökelpoisia teknologisia ratkaisuja.

Operatiivinen analyysi

Konsensusmekanismin ansiosta lohkoketju toimii täysin hajautetusti ilman keskuskontrollia. Bitcoinin käyttämän proof of work -algoritmin lisäksi on olemassa mm. proof of stake, proof of space, proof of authority sekä näiden mekanismien yhdistelmiä. Esimerkiksi proof of work -algoritmia on moitittu sen virrankulutuksesta.

Jos kryptovaluutalla on uskottava pitkäaikainen kehityssuunnitelma esimerkiksi viiden vuoden päähän, sen kehitys on vakuuttavalla pohjalla. Kunnianhimoisinkaan suunnitelma ei kuitenkaan voi toteutua ilman riittäviä resursseja. Hanke saattaa ilmoittaa kuinka paljon rahaa se on kerännyt ja mihin ne on käytetty. Lukuja tutkimalla voi selvitä mikä projektin todellinen panos on esimerkiksi kehitystyöhön.

Vaikka yks bitcoinin kulmakivistä on sen hajautettu luonne, joillan kryptovaluutoilla on erilainen lähestymistapa. Kryptovaluutan hallinto voi olla täysin keskusjohdettu, jolloin sen liikkellelaskija kannattaa ottaa entistä tarkempaan arviointiin.

Markkinat

Jos kolikko ratkaisee ensimmäisenä jonkin ongelman, on sillä etulyöntiasema markkinoilla. Olemattomilla markkinoilla on helppo olla ensimmäinen, joten kohdeyleisön maksukyky kannattaa myös huomioida. Syy markkinoiden puuttumiseen voi johtua myös lakiteknisistä haasteista. Esimerkiksi korttimaksuja suorittavalla hankkeella, joka ei täytä PCI DSS -standardeja, ei ole vakuuttavia toimintaedellytyksiä.

Mikäli kolikko tarjoaa vain marginaalisen parannuksen olemassaolevaan kilpailijaansa nähden, sen kilpailukyky voi muuttua nopeasti esimerkiksi merkittävän päivityksen tai kielteisen julkisuuden myötä.

Kehitystiimi hankkeen taustalla

Selvitä ketkä ovat hankkeen perustajajäsenet ja mikä on heidän kompetenssinsa. Jos hankkeen henkilöstöä ei julkaista, on syytä olla varuillaan. Perustajilla on hyvä olla meriittejä muista rehellisistä kryptovaluuttaprojekteista. Kehittäjien tulisi myös olla aktiivisia coinia koskevissa keskustelukanavissa. Jos kehittäjät eivät esitä aktiivisesti kehitysnäkymiä, voi projekti hyvinkin olla haudattu.

Hankkeen lähtökohdat ovat uskottavammat, jos sitä on jo alussa tukemassa ja rahoittamassa merkittäviä sijoittajia tai alan kehittäjiä. Mikäli projektilla on neuvonantajia, heillä tulisi olla myös todellista panosta projektiin. Neuvonantajilla voi myös olla oma taloudellinen motiivi markkinoida projektia. Räikeimmissä tapauksissa projektille ilmoitetaan nimekkäitä neuvonantajia luvatta.

Tässä esimerkki vähän infoa tarjoavasta kehitystiimin esittelystä, jonka perusteella on vaikea selvittää tekijöiden taustoja. Kuvassa Litecoinista forkanneen Litecoin Cashin tiimiesittely.

Altcoinien ja tokenien saatavuus

Kolikoita lasketaan liikkeelle aluksi eri määriä ja niiden enimmäismäärä on usein rajattu. Bitcoineja ei tule koskaan enempää kuin 21 miljoonaa, kun taas Etheria luodaan näillä näkymin rajattomasti. Tämä vaikuttaa erityisesti inflaationäkymään.

Jos liikkellelaskija pidättää itsellään huomattavan määrän esilouhittuja kolikoita, riski rahastukselle kasvaa. Kolikoiden epätasainen jakautuminen ulkopuolisille tahoille voi puolestaan aiheuttaa suurempaa volatiliteettia ja pahimmassa tapauksessa mahdollistaa hajautetun hallinnon kaappaamisen.

Kolikoiden yksikköhintojen vertaaminen keskenään ei tuota käyttökelpoista informaatiota, vaan niiden laskennallinen kokonaismarkkina-arvo. Se on helppo tarkistaa esimerkiksi Coinmarketcapista. Arvo perustuu kryptovaluutan yksikköhintaan suhteessa bitcoiniin, joka kerrotaan olemassa olevien kolikoiden lukumäärällä.

Jos kyseessä on ICO-rahoitus, sillä saattaa myös olla katto, jonka jälkeen anti suljetaan. Monen ICO:n katto on kuitenkin tähtitieteellinen, eikä peilaa todellista rahoitustarvetta.

ICO-rahoitusten toteuttaminen on kasvattanut suosiotaan ja aiheeseen löytyy paljon ohjeistuksia. Monet ICO-projekteista on toteutettu lähinnä helppo rahanteko mielessä.

Huijausten tunnistaminen

Kryptovaluutan tulisi perustua lohkoketjuun, ei pyramidiin tai ponziin. Kolikoiden myyminen esimerkiksi koulutuspakettien kylkiäisenä on huijauksen merkki. Talouteen täytyy myös tulla rahaa muualta kuin uusien jäsenten liittymismaksuista.

Jos kolikkoa voi ostaa ja myydä vain hyvin rajatuissa palveluissa, on sen likviditeetti heikko. Pyramidihuijauksissa myyntiä pyritään usein rajoittamaan tai estämään.

Rehellinen ammattilainen ei voi luvata kryptovaluutalle varmaa tuottoa. Kryptovaluutan tulevaa arvoa on hyvin hankala ennustaa. Varsinkaan uudella kolikolla ei ole kurssihistoriaa, johon voisi perustaa sivistyneitä johtopäätöksiä tulevasta. Jos kryptovaluutalle tai mille tahansa muullekaan instrumentille luvataan varmaa 500% vuosituottoa, on väitteen esittäjää syytä epäillä huijauksesta tai ymmärtämättömyydestä.

Etsi hankkeesta huijausvaroituksia googlaamalla. Erityisesti keskustelufoorumit antavat ajantasaista tietoa huijausyrityksistä. Myös asiallisia kryptovaluuttoja hyödynnetään yhä enemmän petollisiin tarkoituksiin. Aiheesta lisää Reiman kirjoituksessa.

Huijaukset noudattavat usein samaa kaavaa. Viestin lähettäjän tai keskeisen sisällön perusteella googlaaminen voi tuoda esiin kokemuksia vastaavan viestin saaneilta ja paljastaa huijauksen.

Näistä lähteistä saat parhaiten tietoa kryptovaluutoista

White paper

Kryptovaluutasta julkaistaan yleensä virallinen white paper, josta selviää kolikon tarkoitus ja toimintamekaniikka. Dokumentin tekninen osuus saattaa helposti mennä yli ymmärryksen, mutta perusperiaatteet selviävät yleensä hyvin. White paperiin tutustuminen on vähintä mitä voit tehdä ennen sijoituspäätöstä. Joillain Bitcoinista johdetuilla alteilla, kuten Litecoinilla ei ole omaa white paperia, koska se olisi lähes identtinen Bitcoinin white paperin kanssa.

Kehittäjän blogi

Altcoinin tai tokenin kehittäjien virallinen tiedotuskanava ja blogi ovat hyviä lähteitä kehityksen arvioimiseen. Jos kehittäjät eivät ole julkaisseet mitään useaan kuukauteen, on aihetta epäillä tehdäänkö projektin eteen enää aitoa kehitystyötä.

Keskustelufoorumit (Reddit, Bitcointalk, Steemit)

Keskustelufoorumit ovat oivallinen lähde yhteisön toimivuuden arviointiin ja antavat hyvän kuvan altcoinin ajankohtaisista tapahtumista. Keskusteluiden monet näkökulmat auttavat usein ymmärtämään paremmin hankkeen periaatteita.

White paperissa esitellään tyypillisesti teknisten tietojen ja kolikon käyttötarkoitusten lisäksi kerättävän pääoman jaosta eri tarkoituksiin. Diagrammi Venezuelan valtiollisen kryptovaluutan Petron white paperista.

Hyvä hetki ostaa

Kryptovaluutan perusteanalyysi voi tarjota vastauksen kysymykseen mihin sijoittaa, kun taas sopivan osto- ja myyntiajankohdan löytämisen tueksi käytetään teknistä analyysia. On suositeltavaa tutustua ainakin teknisen analyysin perusteisiin, sillä huonokin sijoituskohde voi tuottaa oikeaan aikaan ostettuna, kun taas hyvän kohteen ostaminen väärään aikaan on tappiollista.

Tekniseen analyysin voit tutustua esimerkiksi Bittirahan sivuilla julkaistavasta Toni Kososen teknisen analyysin blogista. Blogi analysoi bitcoinin hintakehitystä, mutta samoja menetelmiä sovelletaan muihinkin kryptovaluuttoihin.

Altcoinien hintakehitystä voidaan analysoida suhteessa bitcoiniin tai fiat-valuuttaan. Jos ostat bitcoinilla litecoinia, jonka arvo suhteessa dollariin nousee sijoitusaikana 30%, mutta bitcoinin arvo nousee samana aikana 70%, kauppa ei ole onnistunut kelvollisesta dollarimääräisestä arvonnoususta huolimatta.

Kaupankäynti muilla kryptovaluutoilla

Kaupankäynti altcoineilla ja poleteilla vaatii rekisteröitymistä johonkin kryptovaluuttapörssiin. Vaikka altcoinit saapuvat Coinmotioniin vasta myöhemmin tänä vuonna, asiakkaiden on jo nyt mahdollista käydä kauttamme altcoin-kauppaa private crypto banking -palvelussamme. Tällöin me huolehdimme altcoinien hankinnasta ja turvallisesta säilyttämisestä. Jos olet kiinnostunut sijoittamaan altcoineihin tai poletteihin, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme [email protected]. Minimipääoma private crypto banking -palvelun aloittamiseksi on 10 000 euroa.

Voit investoida private crypto banking -palvelumme avulla satoihin eri alcoineihin ja tokeneihin avaamatta lukuisia erillisiä pörssitilejä.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *