Litecoin: Bitcoinin vikkelämpi pikkusisko

Litecoin on Bitcoinin koodiin pohjautuva niin sanottu altcoin, eli “vaihtoehtoinen kryptovaluutta”. Litecoin on yksi vanhimmista edelleen voimissaan olevista altcoineista ja sitä pidetään Bitcoinin jälkeen yhtenä varteenotettavimmista kryptovaluutoista.

Litecoinin kehitti Googlella työskennellyt insinööri Charlie Lee vuonna 2011. Leen tarkoituksena oli luoda uusi, ominaisuuksiltaan paranneltu versio Bitcoinista, joka olisi nopeampi ja toimisi Bitcoinia paremmin rahalliselta arvoltaan pienissä siirroissa. Litecoin tuli maailmaan ensimmäisen suuren altcoinien aallon mukana. Suurin osa tämän ajanjakson altcoineista kuihtui nopeasti ja kuoli pois, mutta Litecoin jäi henkiin ja sen ympärille kehittyi vahva, kiinnostunut ja asiantunteva yhteisö.

Markkina-arvoltaan Litecoin on nykyään kuudenneksi suurin kryptovaluutta. Kirjoitushetkellä yhden litecoinin hinta liikkuu yli 130 dollarissa. Kaikkien litecoinien yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 7 miljardia dollaria. Kuten bitcoinin, myös litecoinin kurssin kasvu oli hurjaa vuonna 2017. Vuoden alussa yhden litecoinin hinta liikkui hiukan alle 5 dollarissa.

Coinmotion-palvelumme tarjoaa nyt mahdollisuuden ostaa, myydä ja säilyttää Litecoinia

Kuten bitcoin, myös litecoinin kurssi oli viime vuoden räjähdysmäisessä kasvussa.

Litecoin pohjautuu Bitcoinin koodiin

Bitcoin perustuu avoimeen koodiin, eli kaikki koodi on kenen tahansa luettavissa, kopioitavissa ja muutettavissa. Tämä on mahdollistanut uusien Bitcoin-pohjaisten kryptovaluuttojen luomisen helposti, mikä puolestaan on synnyttänyt valtavan määrän erilaisia kryptovaluuttoja ja muita lohkoketjuprojekteja. Myös Litecoin perustuu pohjimmiltaan samoihin ydinratkaisuihin kuin Bitcoin.

Litecoin-siirrot käsitellään ja varmistetaan pohjimmiltaan samalla tavalla kuin Bitcoin-siirrot. Uudet Litecoinit syntyvät bitcoinin tapaan proof-of-work-louhinnalla. Käyttäjät pysyvät piilossa lompakoidensa takana samaan aikaan, kun siirrot kirjataan julkiseen, kenen tahansa tarkistettavissa olevaan lohkoketjuun. Mikäli ymmärtää Bitcoinin perusteet, ymmärtää myös Litecoinin perusteet.

Bitcoinin ja Litecoinin samankaltaisuudesta johtuen Litecoinin käyttäminen on hyvin helppoa kenelle tahansa, joka on koskaan käyttänyt Bitcoinia. Litecoin-lompakot ovat lähestulkoon identtisiä Bitcoin-lompakoiden kanssa sekä toiminnoiltaan että ulkonäöltään. Myös Litecoiniin on tarjolla on erilaisia lompakkoratkaisuja webbilompakoista omalla kovalevyllä oleviin full node -lompakoihin, jotka tallettavat koko lohkoketjun.  Litecoin-palvelut, kuten pörssit ja vaihtopalvelut, ovat usein hyvin samankaltaisia kuin Bitcoinin kohdalla.

Litecoin-ohjelmat ovat usein hyvin samankaltaisia Bitcoinin kanssa. Esimerkiksi Litecoin-referenssiohjelma Litecoin Core on lähestulkoon identtinen Bitcoin Coren kanssa.

Litecoin on kevyempi ja nopeampi

Yhden Bitcoin-lohkon käsittelyssä kestää keskimäärin 10 minuuttia. Litecoinissa lohkojen käsittelyajat ovat huomattavasti nopeampia, sillä yhden Litecoin-lohkon käsittelyssä kestää ainoastaan 2,5 minuuttia. Tämä tarkoittaa, että Litecoin-siirrot ovat huomattavasti nopeampia ja edullisempia kuin Bitcoin-siirrot. Litecoin voi parhaimmillaan yltää jopa neljä kertaa nopeampiin siirtoihin kuin Bitcoin.

Arvoltaan suurten bitcoin-siirtojen kohdalla suositellaan, että vastaanottaja odottaa vähintään kaksi vahvistusta Bitcoin-verkolta ennen kuin luottaa transaktion saapuneen. Siirtomaksuista riippuen tämä voi kestää noin 20 minuuttia. Myös Litecoinin kohdalla pätee sama suositus. Koska Litecoin luo lohkoja 4 kertaa Bitcoinia nopeammin, kestää kahden vahvistuksen saamisessa ainoastaan 5 minuuttia.

Nopeammat lohkot aiheuttavat kuitenkin myös omat hankaluutensa. Koska Litecoin-lohkoja luodaan nopeammin kuin Bitcoin-lohkoja, voi Litecoinin lohkoketju kasvaa potentiaalisesti huomattavasti raskaammaksi ja suuremmaksi kuin Bitcoinin lohkoketju. Tällä hetkellä Bitcoinin lohkoketju on kuitenkin vielä huomattavasti suurempi kuin Litecoinin lohkoketju. Bitcoinin lohkoketjun koko on yli 170 gigaa, siinä missä Litecoinin lohkoketju on vain 36 gigaa.

Bitcoinien kiveen kirjoitettu maksimimäärä on 21 miljoonaa. Maailmaan ei voi koskaan syntyä enempää kuin 21 miljoonaa bitcoinia. Litecoinin kohdalla vastaava määrä on 84 miljoonaa. Litecoin on alunperin suunniteltu pienempiin siirtoihin kuin Bitcoin, minkä vuoksi litecoineja on olemassa enemmän kuin bitcoineja. Litecoinien suurempi tarjonta pitää litecoinin hinnan huomattavasti alhaisempana kuin bitcoinien hinnan. Vaikka yhden bitcoinin omistaminen alkaa olla yhä suuremmalle osalle maailman ihmisistä mahdotonta, litecoineja voi helposti hankkia useampia kappaleita kuka tahansa.

Siinä missä bitcoin on Internet-kultaa, on litecoin Internet-käteistä. (KUVA: BTCKeychain)

Scrypt-algoritmi hillitsee louhinnan kilpavarustelua

Yksi ongelmista, joita Litecoin luotiin ratkaisemaan, on louhinnan keskittyminen. Bitcoin-louhinta on muuttunut niin raskaaksi ja vaikeaksi, että se on käytännössä mahdotonta tavalliselle perustallaajalle. Louhinta onkin siirtynyt kasvavissa määrin valtaviin louhintahalleihin, joissa tuhannet ja taas tuhannet erikoistuneet, hyvin kalliit laitteet raksuttavat matemaattisia ratkaisuja. Vaikka Bitcoin on hajautettu järjestelmä, sen louhinta on käytännössä harvoissa käsissä.

Liian monopolimainen kryptovaluuttalouhinta voi aiheuttaa monia erilaisia pulmia. Louhijoita saattaa esimerkiksi houkutella mahdollisuus käyttää asemaansa epäreilusti hyväkseen maksimoidakseen omat tuottonsa, vaikka se aiheuttaisi vahinkoa itse kryptorahajärjestelmälle. Esimerkiksi yksi suurimmista louhintapooleista, Bitmain, jäi kiinni tällaisesta toiminnasta, mikä vahingoitti koko Bitcoin-yhteisön luottamusta louhijoita kohtaan.

Litecoin pyrkii ratkaisemaan louhinnan keskittymisen muuttamalla louhinnassa laskettua matemaattista ongelmaa. Litecoin käyttää Scryptiksi nimettyä algoritmia Bitcoinin SHA-256-algoritmin sijasta. Suurin käytännön ero Scryptin ja SHA-256:n välillä on tapa, miten algoritmien esittämiä matemaattisia ongelmia ratkaistaan. Litecoinin käyttämä Scrypt on niin sanottu “muistiin sidottu ongelma”, eli algoritmin ratkaisemisen kannalta tietokoneen RAM-muisti on paljon tärkeämpää kuin pelkkä puhdas laskentakapasiteetti.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että scrypt-pohjaisten algoritmien louhintaan keskittyneiden ASIC-laitteistojen rakentaminen on vaikeampaa kuin Bitcoinille. ASIC-laitteet myös tuottavat suhteessa vähemmän etua muilla laitteilla louhimiseen nähden, minkä vuoksi niihin sijoittaminen ei ole yhtä kannattavaa kuin Bitcoinin kohdalla. ASIC-laitteiden valmistamisen vaikeus sekä suhteessa matalampi tuotto ovat rajoittaneet huomattavasti Litecoin louhinnan kilpavarustelua. Vaikka myös Litecoin-louhimiseen on alettu viime vuosina kehittää ASIC-laitteistoa, on Scrypt rajoittanut tehokkaasti tätä kehitystä ja pitänyt Litecoin-louhinnan huomattavasti hajautetumpana ja lähempänä peruskäyttäjää kuin Bitcoin-louhimisen.

Bitcoin-louhintaa on voitu verrata jopa kylmän sodan kilpa-aseistautumiseen, kun jokainen osapuoli panostaa kasvavissa määrin tehokkaampien ASIC-louhijoiden ja suurempien louhintahallien valmistamiseen. Scrypt on hillinnyt tätä kilpailua tehokkaasti. (KUVA: Bernie Boston)

Litecoin-yhteisö on vähemmän konservatiivinen

Bitcoinissa pyörii valtavan suuret määrät resursseja. Sijoittajat ovat laittaneet kryptorahaan miljardeja ja erilaiset yritykset, tutkimuslaitokset ja instituutiot käyttävät siihen liittyvien sovellusten kehittämiseen miljoonia. Bitcoinin uskotaan parhaimmillaan voivan mullistavan koko valuuttajärjestelmän.

Tämä on tehnyt Bitcoin-yhteisöstä varsin konservatiivisen. Esimerkiksi erilaisiin kehitys- ja muutosehdotuksiin suhtaudutaan lähtökohtaisesti äärimmäisen kriittisesti. Jotta jokin kehitysehdotus tai päivitys voi astua osaksi Bitcoinia, on sen käytävä läpi rankka, jopa vuosia kestävä kriittinen prosessi, jossa ehdotuksen kaikki ominaisuudet punnitaan tarkasti. Hyvälläkin ehdotuksella voi kestää pieni ikuisuus ennen sen saattamista voimaan. Tämä konservatiivisuus ei tietenkään ole huono asia, sillä sen ansiosta Bitcoin on voinut kehittyä turvallisesti ja ilman katastrofeja. Samaan aikaan konservatiivisuus kuitenkin hidastaa Bitcoinin kehitystä.

Koska Litecoinissa on kiinni huomattavasti vähemmän, ovat sen kehittäjät voineet toimia vapaammin pienemmillä riskeillä. Vaikka myös Litecoinin kohdalla yhteisö käy tarkasti läpi jokaisen kehitysehdotuksen, tuppaa tämä yhteisö olemaan vähemmän konservatiivista. Litecoiniin esimerkiksi implementoitiin skaalauspäivitys SegWit ennen kuin vastaava päivitys saatiin implementoitua Bitcoiniin. Itse asiassa Litecoinin onnistunut SegWit-päivitys jopa toimi yhtenä merkittävänä tekijänä, minkä vuoksi SegWit saatiin päivitettyä myös Bitcoiniin.

Mikäli ennusmerkit pitävät paikkaansa, on hyvin mahdollista, että myös esimerkiksi salamaverkkojen kaltaiset tulevat päivitykset tullaan kokeilemaan ensin Litecoinissa ennen kuin ne uskalletaan ottaa käyttöön laajamittaisesti Bitcoinissa. Litecoinin kehitys ruokkii osaltaan myös Bitcoinin kehittymistä.

Litecoin-yhteisö on Bitcoin-yhteisöä valmiimpi kokeilemaan rohkeasti uutta, mikä tekee Litecoinista hyvän testialustan myös Bitcoinin innovaatioille. (KUVA: Kobel Feature Photos)

Bitcoinin ja Litecoinin yhteinen tulevaisuus

Vaikka Litecoin on monilta tekijöiltään Bitcoinia parempi, on epätodennäköistä, että se tulisi kokonaan korvaamaan Bitcoinin. Tämä ei myöskään ole Litecoinin tarkoituksena. Yksi kryptovaluuttojen eduista perinteiseen valuuttaan nähden on se, että kryptovaluutoilla voi olla toisistaan poikkeavia teknisiä ominaisuuksiltaan, joiden vuoksi ne soveltuvat eri tavoilla eri tilanteisiin. Useammat erilaiset valuutat myös tarkoittavat, että vaikka jokin kryptovaluutta epäonnistuisi ja kaatuisi, on suurempi todennäköisyys, että jokin toinen jäisi elämään.

Bitcoin ja Litecoin palvelevat erilaisia tarkoituksia. Bitcoiniin sijoitetaan, koska sen uskotaan olevan tehokas tapa suojautua inflaatiota ja markkinoiden kuohuntaa vastaan. Bitcoin on monille samanlainen turvasatama kuin kulta. Sen sijaan bitcoinien käyttö vaihdannassa on rajoittuneempaa, etenkin bitcoinin kurssin noustessa kohisten. Bitcoin-louhinnan takana oleva valtava laskukapasiteetti sekä Bitcoinin itsenäisyys pankeista antavat sille erinomaisen suojan niin teknisiä kuin poliittisiakin uhkia vastaan.

Litecoin on puolestaan jo lähtökohdiltaan tarkoitettu ennemmin vaihdannan välineeksi kuin pelkäksi arvonsäilyttäjäksi. Nopeammat siirrot ja halvemmat siirtokustannukset tekevät litecoinista paremman pienempiin siirtoihin, kuten mikromaksuihin, arvoltaan vähäisiin ostoksiin sekä lahjoituksiin.

Koska Litecoinin kohdalla on mahdollista tehdä teknisiä kehitysaskeleita, jotka Bitcoinissa olisivat hyvin vaikeita, on Litecoinin mahdollista kehittyä nopeammin kuin Bitcoinin. Koska Bitcoin ja Litecoin ovat perusperiaatteiltaan samanlaisia järjestelmiä, toimii Litecoin hyvänä testialustana myös Bitcoinin uusille ominaisuuksille. Sekä Bitcoin että Litecoin hyötyvät toistensa olemassaolosta.

Kryptovaluuttojen käyttö yleistyy valtavalla vauhdilla, mikä näkyy niin kasvavina sijoituksina, kasvavana hyväksyntänä että miljoonien dollarien kehitystyönä. Vaikka Bitcoin tulee todennäköisesti olemaan hamaan tulevaisuuteen tämän kehityksen keskiössä, näyttää hyvin todennäköiseltä, että kryptovaluuttoja ei tule olemaan vain yhtä, vaan myös useampia. Litecoin on yksi kryptovaluutoista, joilla näyttäisi olevana jotain konkreettista tarjottavaa tuolle kryptovaluuttatulevaisuudelle.


Avaa tili Coinmotion-palvelussamme ja aloita sijoittaminen Litecoiniin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *