Sivistysvaliokunta ehdottaa muutoksia kilpailuhaittaa aiheuttaviin kryptovaluuttojen verotuskäytäntöihin

Vuoden 2018 kesällä tulleet uudistukset virtuaalivaluuttojen verotukseen iskivät kovaa virtuaalivaluuttojen käyttäjiin ja sijoittajiin. Kärsijän roolissa uudistuksissa olivat yksityishenkilöiden lisäksi myös lohkoketjupohjaista liiketoimintaa kehittävät yritykset. Nyt eduskunnan sivistysvaliokunnassa on herätty muutosten aiheuttamiin haittoihin Suomen kilpailukyvylle ja uusien liiketoimintojen kehittymiselle. Nykyinen verotuskäytäntö ajaa alalle aikovat yritykset siirtämään toimintansa maihin, joissa sääntely ja verotus aiheuttavat vähemmän haittaa ja riskejä liiketoiminnalle.

Sivistysvaliokunta haluaa parantaa lohkoketjuja hyödyntävien yritysten toimintaedellytyksiä

Sivistysvaliokunnan 6.3.2019 julkaisemassa mietinnössä korostetaan lohkoketjuteknologian kehittämisen ja hyödyntämisen tarjoamia mahdollisuuksia ja nykyisten verotuskäytäntöjen aiheuttamia haittavaikutuksia.

On tärkeää luoda maallemme edellytykset kuroa kiinni lohkoketjuteknologian kansainvälisen kehityksen välimatka. Kuten liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnossa todetaan, lohkoketjuilla on useita käyttökohteita ja niissä on mahdollisuuksia tekoälyn ja esineiden internetin (IoT) hyödyntämiseen. Lausunnossa todetaan, että avoimissa lohkoketjuissa ja myös tekoälyn hyödyntämisessä tarvitaan usein välttämättä arvon siirtämistä sähköisesti ja että Verohallinnon kesällä 2018 tekemät kryptovaluuttoja ja erilaisia tokeneita koskevat verotukselliset linjaukset muodostavat merkittävän esteen julkisen lohkoketjuteknologian ja osin myös lohkoketjua käyttävän tekoälyn ja IoT-sovellusten hyödyntämiselle ja kehittämiselle Suomessa.

Sivistysvaliokunta viittaa Liikenne- ja Viestintäministeriön aiempaan lausuntoon lohkoketjujen toiminnasta. Myös Liikenne- ja Viestintäministeriössä on ymmärretty, että lohkoketjua hyödyntävissä liiketoiminnoissa tarvitaan arvon sähköistä siirtämistä kryptovaluuttojen ja tokeneiden avulla. Nykyisellä verotuskäytännöllä jokainen kryptovaluuttojen välinen siirto tai vaihto on verotettavaa tuloa, mikäli on tapahtunut arvonnousua, mutta tappiot eivät ole vähennyskelpoisia. Tämän johdosta tuhansien edestakaisten siirtojen toteuttaminen muutamien eurojen summalla voi aiheuttaa tuhansien eurojen verotaakan. Ennen verotuksen korjaamista tilanne on täysin mahdoton monien potentiaalisten lohkoketjua hyödyntävien liiketoimintojen kehittämiselle.

Kyse näyttäisi olevan suomalaisten yritysten osalta selkeästä kilpailuhaitasta suhteessa monien muiden maiden alan yrityksiin. Sivistysvaliokunta edellyttää, että valtioneuvoston tulee selvittää asia pikaisesti sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin verotuksellisen tilanteen selkeyttämiseksi ja korjaamiseksi nykyistä palvelukehitysmyönteisemmäksi, jotta lohkoketjualan, tekoälyn ja IoT-maailman osaaminen ja yritykset, sekä niiden myötä teknologiasta saatavissa olevat hyödyt, eivät siirtyisi ulkomaille.

Lausunto herättää toiveita kryptovaluuttojen verotuksen korjaamisesta lähitulevaisuudessa

Kryptosijoittajien, alan yritysten ja Suomen kilpailukyvystä huolestuneiden kansalaisten iloksi Sivistysvaliokunta esittää pikaisia muutoksia kryptovaluuttojen verotuskäytäntöihin. Kun Liikenne- ja Viestintäministeriö on jo aiemmin omassa lausunnossaan todennut verotuksen nykyisten käytäntöjen haitallisuuden Suomen kilpailukyvylle, niin tilanne kryptovaluuttojen verotuskohtelun muuttumisen suhteen alkaa näyttää jo kohtuullisen lupaavalta.

Valiokunnan kannanottoehdotus lohkoketjujen ja kryptovaluuttojen verotuskohtelun kehittämiseksi kuuluu seuraavasti:

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää avointen lohkoketjujen ja kryptovaluuttojen verotuskohtelun pikaisesti sekä siihen liittyen ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin verotuksellisen tilanteen selkeyttämiseksi ja korjaamiseksi.

Toiveita herättävää tekstiä. Sitten odotellaan miten asiat etenevät käytäntöön. Sivistysvaliokunnan mietinnön voit lukea kokonaisuudessaan täältä. Jos haluat patistella asian käsittelyyn vaalikiireiden ohessa urheasti osallistuneita kansanedustajia ajamaan asioiden toimeenpanoa, niin listan asian käsittelyyn valiokunnassa löytyneistä kansanedustajista löydät mietinnön lopusta.

2 thoughts on “Sivistysvaliokunta ehdottaa muutoksia kilpailuhaittaa aiheuttaviin kryptovaluuttojen verotuskäytäntöihin

  1. Pertti Kuvaja says:

    Sivistysvaliokunnassa tuntuu olevan järkeviä ihmisiä. Jos tuota verottajan tulkintaa ei muuteta, niin suurten kryptovaluuttamäärien omistajat muuttavat ulkomaille. (Osa on jo muuttanut)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *