Tuore raportti viittaa naisten osuuden kryptovaluuttasijoittajina kasvaneen

Kryptovaluuttapörssi Bitpandan tuoreen raportin mukaan Euroopassa asuvista kryptovaluuttasijoittajista aiemmin luultua suurempi osa on naisia. Ala on edelleen miesvaltainen, mutta suhteet sukupuolten välillä näyttävät tasoittuneen. Aiempien raporttien mukaan jopa 90 prosenttia kryptoihin sijoittaneista olisi miehiä. Bitpandan raportissa suhdeluku on edelleen miesvoittoinen, mutta ei enää yhtä vahvasti, sillä miesten osuudeksi sijoittajista kerrotaan 78 prosenttia ja naisten 22 prosenttia. Tutkimus on toteutettu osassa valtaosassa Euroopan väkirikkaimpia maita ja Pohjoismaista Ruotsissa, mutta Suomesta ei ole kerätty tutkimusdataa.

Sveitsiläiset Euroopan aktiivisimpia kryptosijoittajia

Monien kryptovaluutta-alan yritysten kotimaa ja paljon alan kehitystä tukenut Sveitsi komeilee ykkösenä kryptosijoittamisen aktiivisuudessa. Raportin mukaan 14 prosentilla sijoitustoimintaa harjoittavista on salkussaan myös kryptovaluuttoja. Vastaavaan lukuun sen kanssa pääsevät Romania ja Irlanti, mutta ne on rankattu aktiivisuudessa alemmaksi perustuen sijoittajien prosenttiosuuteen kaikista internet-käyttäjistä. Listan kärkipäästä löytyy näiden maiden ohella myös Sveitsin naapurimaa Itävalta sekä aiempienkin raporttien perusteella kryptosijoittamisen suhteen aktiivinen Turkki.

Sveitsi komeilee ykkösenä kryptosijoittamisen aktiivisuuden suhteen Euroopassa. Kaupungeista aktiivisimman sijoittajat löytyvät puolestaan Lontoosta. (kuva Bitpandan raportista)

Kryptovaluuttasijoittajat työskentelevät keskimääräistä todennäköisemmin finanssialalla

Raportissa on selvitetty myös sijoittajien aktiivisuuden jakautumista eri alojen välillä. Kryptoihin sijoittaneet naiset työskentelevät 1,6 kertaa muita todennäköisemmin finanssialalla, kun taas miehillä lukema on peräti 2,6 kertainen. Myös markkinointi ja pankkialat ovat yliedustettuina kryptosijoittajien keskuudessa. Näiden kohdalla todennäköisyys on sekä miehillä että naisilla on noin kaksinkertainen. Myös teknologia-alat ovat selvästi yliedustettuina, mikä tuskin sekään tulee kenellekään yllätyksenä.

Teknologia-alat ovat selvästi yliedustettuina kryptovaluuttasijoittajien keskuudessa. (kuva Bitpandan raportista)

Kryptovaluuttasijoittajat ovat yleensä nuoria

Nuorten myönteisyys uutta sijoitusalaa kohtaan on selvästi ikääntyneempää sijoittajakuntaa suurempaa. Raportin mukaan peräti 60 prosenttia ryptosijoittajista on alle 34-vuotiaita. 45-64 vuotiaiden prosenttiosuus on puolestaan vain 16 prosenttia. Varttuneemmilla sijoittajilla on keskimäärin enemmän kertynyttä sijoitettavaa pääomaa, joten vanhemman väestön aktivoitumisessa kryptosijoittamisen suhteen on valtavasti potentiaalia alan kasvulle. Toisaalta nykyinen ikäjaukama lupaa hyvää tulevaisuudelle, mikäli nuori sijoittajakunta pysyy alan parissa myös varttuessaan ja vaurastuessaan.

Yleisintä kryptovaluuttoihin sijoittaminen on raportin mukaan 25-34 vuotiaiden keskuudessa. (kuva Bitpandan raportista)

Kryptovaluuttasijoittaminen yleisempää suurituloisten keskuudessa

Korkean riskitason sijoitusluokkiin sijoittaminen on raportin mukaan selvästi yleisempää vauraiden kansalaisten keskuudessa. Säästöjen sijoittaminen sekä osakkeisiin että kryptovaluuttoihin on selvästi yleisempää vauraimpaan kymmeneen prosenttiin kuuluvien kuin alimpaan 25 prosenttiin kuuluvien joukossa. Ero ei kuitenkaan kryptovaluuttojen kohdalla ole lähellekään yhtä suuri kuin osakkeiden kohdalla. Tätä voi osaltaan selittää edellinen kohta eli sijoittajien ikäjakauma. Vanhemmalle ja vauraammalle väestölle osakkeet ovat näyttävät olevan yhä selvästi tutumpi korkean riskin sijoituskohde kuin kryptovaluutat.

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on keskimääräistä yleisempää vauraimpien sijoittajien keskuudessa. (kuva Bitpandan raportista)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *