Digitaalinen arvonsäilyttäjä: mistä Bitcoinin arvo syntyy?

Bitcoin kullan ympäröimänä

”Raha on ehkäpä kaikkien aikojen menestynein tarina. Vaikka sillä ei ole objektiivista arvoa, taitavat tarinankertojat, kuten suuret pankkiirit ja talousministerit kertovat meille erittäin uskottavan tarinan, että sillä on.” 

Yuval Noah Harari

Yhden Bitcoinin hinta on kirjoitushetkellä noin 35 tuhatta euroa. Kun tutkii Bitcoinin 13-vuotista historiaa, voi hinnassa huomata räjähdysmäisen nousun; vuonna 2009 siitä maksettiin alle sentti. Tarkoittaako kymmenien tuhansien prosenttien nousu hinnassa sitä, että myös Bitcoinin arvo on moninkertaistunut? Ovatko hinta ja arvo sama asia, ja mistä Bitcoinin arvo koostuu?

Rahan ja kullan historia

Satoshi Nakamoto loi Bitcoinin vuonna 2009 digitaaliseksi rahajärjestelmäksi, joka ei vaadi kolmansia osapuolia. Bitcoin on toisaalta vuosien saatossa tituleerattu myös digitaaliseksi kullaksi. Jotta voimme ymmärtää mistä Bitcoin saa arvonsa ja miksi Bitcoinista maksetaan kymmeniä tuhansia euroja, meidän on aluksi tutkittava rahan ja kullan historiaa.

Raha yhteiskunnan tukipilarina

Ihmiset ovat käyneet tuhansia vuosia kauppaa keskenään. Ennen rahan olemassaoloa kaupankäynti perustui vaihtokauppaan. Vaihtokauppa toimi hyvin yksinkertaisia vaihtoja tehdessä, mutta vaihtokauppojen koon kasvaessa niihin saattoi kuulua monia osapuolia, mikä monimutkaisti asioita. Yhteisöjen kasvaessa ja vaihtokauppojen monimutkaistuessa oli aika helpommalle järjestelmälle, rahalle.

Rahana on matkan varrella käytetty kaikenlaisia esineitä jättimäisistä kivirinkuloista oravannahkoihin. Rahan tärkein ominaisuus on kuitenkin säilynyt muuttumattomana aikojemme alusta asti; sitä on voinut vaihtaa hyödykkeisiin ja palveluihin. Vaikka raha on pitkään pyörittänyt maailmaa, sillä ei luonnostaan ole arvoa. Kolikot ovat vain kasa yhteen puristettuja metalleja, eikä setelillä ole luonnostaan sen enempää arvoa kuin vessapaperillakaan. Tilillä näkyvät varatkin ovat vain numeroita digitaalisessa muodossa, jotka liikkuvat kyberavaruudessa tililtä toiselle. Rahan arvo perustuu siihen, että valtiot ja yhteisöt ovat päättäneet ja uskovat siihen, että sillä on arvoa.

Rahan arvo ei kuitenkaan aina ole perustunut pelkästään ihmisten väliseen luottamukseen. Monet kolikot koostuivat ennen jalometalleista, kuten kullasta ja hopeasta. Kolikoiden arvo perustui karkeasti niiden sisältämien metallien arvoon. Monissa maissa myös seteleiden arvo perustui kulta- tai hopeastandardiin tai johonkin näiden kahden yhdistelmään. Paperiraha oli kätevin tapa pitää hallussa tiettyä osuutta kulta- tai hopeavarannoista. Standardi tarkoitti sitä, että pystyit vaihtamaan paperirahasi pankissa tiettyyn määrään kultaa tai hopeaa. Saamasi jalometallin määrä perustui hallituksen määräämään valuuttakurssiin.

Vuonna 1944 44 maata sopi, että valuutat kiinnitettäisiin dollarin arvoon dollarin ollessa kiinnitetty kultaan. Järjestelmä loi siis kiinteät valuuttakurssit, joiden avulla hallitukset saattoivat myydä kultansa Yhdysvaltain valtionkassaan 35 dollarilla unssia kohden. Kansainvälinen valuuttajärjestelmä nimettiin Bretton Woods -järjestelmäksi.

Myöhemmin presidentti Nixon uskoi järjestelmän heikentävän Yhdysvaltain taloutta, joten hän poisti maan kultastandardista vuonna 1971. Tämän jälkeen dollarin arvo on perustunut kollektiiviseen uskomukseen siitä, että sillä on arvoa. Eurot ja dollarit hyväksytään maksuvälineenä siksi, että me kollektiivisesti uskomme niiden arvoon. Luotamme siihen, että lompakossamme olevat rahat käyvät ruokakaupassamme maksuvälineenä myös huomenna.

Kulta on ikivanha arvonsäilyttäjä

Kulta on maailman vanhin valuutta. Kultaa ja hopeaa alettiin käyttää maksuvälineenä Egyptissä jo 5000 vuotta sitten. Egyptistä kullan käyttö maksuvälineenä alkoi levitä muualle maailmaan ja sitä käytetään tietyllä tapaa edelleen.

Kultaa louhitaan joka vuosi noin 2500–3000 tonnia lisää. Mitä enemmän kultaa on louhittu, sitä hankalammaksi tulevaisuuden louhinta käy. Jotta tuotanto pysyisi tasaisena, on uusiin laitteisiin investoitava, jolloin tuotannon hinta kallistuu. Tämä vaikuttaa myös kullan hintaan.

Nykyaikana kultaa pidetään inflaatiosuojana ja sijoittajien turvasatamana globaalien kriisien sattuessa; se on pitänyt historiallisesti hyvin arvoa taantuman sattuessa, ja sen hinta liikkuu yleensä toiseen suuntaan, kun arvopaperimarkkina korjaa alaspäin. Lisäksi kulta on niukkaa, eli sitä ei voi louhia loputtomasti.

Kuten raha, myös kulta on tavallaan ultimaattinen sosiaalinen rakenne; sillä on arvoa koska me uskomme, että sillä on arvoa. Vaikka se on harvinaista ja kiiltävää, sen yksi harvoja käyttötarkoituksia on korujen koristeena. Mutta koska nykyinen yhteiskuntamme tuskin pyörisi ilman rahaa ja arvonsäilyttäjää, kulta on historiansa ansiosta oiva väline tähän tarkoitukseen.

Miten kulta ja Bitcoin liittyvät toisiinsa?

Bitcoin on hyvin samantapainen omaisuusluokka kuin kulta. Siksi sitä onkin kutsuttu digitaaliseksi kullaksi. Molemmat ovat niukkoja, eli niiden tuotanto on rajallista. Bitcoinia voidaan louhia ainoastaan 21 miljoonaa kappaletta, joista viimeinen on louhittu arviolta vuonna 2140.

Kuten kultaa, myös Bitcoinia louhitaan. Bitcoinin louhijat ratkaisevat tietokoneiden laskentatehon avulla kilpaa matemaattisia ongelmia, jotta Bitcoinin lohkoketjuun saadaan luotua uusia lohkoja. Ongelman ratkaissut louhija saa palkkioksi tietyn määrän Bitcoinia ja palkkiomäärä puolittuu aina neljän vuoden välein. Koska teknologia kehittyy jatkuvasti ja tietokoneista tulee tehokkaampia, Bitcoinin proof-of-work-mekanismin täytyy tehdä laskutoimituksista yhä haastavampia. Näin louhintatahti pysyy tasaisena; uusi lohko luodaan keskimäärin 10 minuutin välein.

Mitä muita samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia niillä on? Vertaillaanpa.

  1. Kestävyys

Bitcoinia ei voi tuhota tai hävittää. Se selviää niin kauan kuin verkko on olemassa, ja ottaen verkon hajautetun luonteen huomioon, sitä on todella vaikea tuhota. Myös kulta on erittäin kestävää.

  1. Siirreltävyys

Bitcoinia on todella helppo säilöä ja siirrellä, sillä se on digitaalisessa muodossa. Sitä voi lähettää kymmenien miljoonien eurojen edestä sekunneissa maailman toiselle puolelle minimaalisin kuluin. Kullan fyysinen olomuoto tekee siitä hankalamman varastoida ja kalliin siirrellä paikasta toiseen, varsinkin kun on tarkoitus siirtää suuria määriä.

  1. Jaettavuus

Bitcoin voidaan jakaa kahdeksaan desimaaliin, yhtä sadasmiljoonasosaa Bitcoinista (0,00000001 BTC) kutsutaan Satoshiksi perustaja Satoshi Nakamoton mukaan. Kultaa voidaan myös jakaa, mutta tarkka mittaaminen on haastavaa.

  1. Niukkuus

Bitcoineja voidaan louhia ainoastaan 21 miljoonaa, joista viimeinen tullaan louhimaan vuonna 2140. Kultaa on yhä hankalampi louhia, sillä sitä joudutaan louhimaan aina syvemmältä. Myös kultaa on maapallolla rajallinen määrä, tosin tarkka määrä ei ole tiedossa.

  1. Todennettavuus

Bitcoin ja sillä tehdyt transaktiot voidaan helposti ja avoimesti todentaa. Kaikki transaktiot kirjautuvat lohkoketjuun ja ovat vapaasti kaikkien nähtävissä. Kulta on myös todennettavissa aidoksi, joskin sitä voidaan jatkaa muilla metalleilla.

  1. Omavaraisuus

Toisin kuin fiat-valuuttaan ja kultaan, yhdelläkään yksittäisellä taholla ei ole kohtuutonta vaikutusvaltaa Bitcoiniin sen hajautetun luonteen ansiosta. Bitcoin on siis vapaa sensuurista ja valtioiden sekä yritysten hallinnasta. Kultaa puolestaan voidaan rajoittaa ja onkin rajoitettu valtioiden toimesta historian saatossa.

  1. Historia

Kullan rinnalla Bitcoin on vielä varsin tuore innovaatio. Satoshi Nakamoto loi Bitcoinin vuonna 2009, mutta kultaa on käytetty arvonsäilyttäjänä jo yli 5000 vuotta.

Bitcoinin arvo

Nyt olemme käyneet läpi rahan ja kullan historiaa, sekä sitä, mistä niiden arvo koostuu. Seuraavaksi käsittelyssä on Bitcoinin arvo, mutta tarkoittaako se samaa asiaa kuin hinta? Wikipedian määritelmän mukaan arvo kuvaa taloudellisessa merkityksessä sitä, kuinka arvokkaana vaihdon kohteena olevia asioita eli hyödykkeitä pidetään. Arvon määräytyminen riippuu hyödykkeiden niukkuudesta. Arkikielessä tavaran tai palvelun arvolla tarkoitetaan yleensä sen hintaa.

Bitcoinin markkina-arvo

Osakkeiden hintaa ajaa usein yrityksen tuloksentekokyky sekä muut talouden avainluvut, kuten liikevaihto, kassavirta ja osingot. Bitcoinin markkina-arvo taas koostuu puhtaasti kysynnän ja tarjonnan dynamiikasta, jota ajavat ostajat ja myyjät.

Bitcoinin teknologian arvo

Digitaalinen niukkuus

Teknologian näkökulmasta Bitcoinin suurimpana arvon ajurina toimii digitaalinen niukkuus. Vain 21 miljoonaa Bitcoinia on louhittavissa, joista viimeinen tullaan louhimaan 118 vuoden kuluttua. Bitcoinin hinta on lyhyen historiansa aikana kulkenut neljän vuoden sykleissä, jotka kulkevat käsi kädessä aiemmin mainitun louhintapalkkion puoliintumisen kanssa. Tarjonnan pienentyessä ja kysynnän pysyessä samana hinta on yleensä puoliintumisen aikaan noussut.

Metcalfen laki

Bitcoinia kritisoidaan usein siitä, että sen hinta on puhtaasti spekulatiivinen, eikä perustu mihinkään fundamentteihin. Vasta-argumentiksi on esitetty, että Bitcoinin arvo perustuu vahvasti Metcalfen lakiin. Se esittää, että kommunikaatioverkon arvo on verrannollinen sen käyttäjien lukumäärän neliöön. Metcalfen lain mukaan kommunikaatioverkko on arvoton, jos sillä ei ole käyttäjiä. Käyttäjien määrän lisääntyminen kasvattaa verkon arvoa eksponentiaalisesti. Verkon hyöty vanhoille käyttäjille kasvaa, kun mukaan liittyy uusia käyttäjiä. Yksinkertaisesti verkko on sitä hyödyllisempi mitä enemmän käyttäjiä sillä on. Metcalfen laki selittää monia kommunikaatioverkkojen kokoihin liittyviä ilmiöitä. Yksi esimerkki kommunikaatioverkosta on Internet.

Käyttötarkoitukset

Tällä hetkellä Bitcoin toimii enemmän inflaatiosuojana kuin maksuvälineenä. Teknologia on vielä nuori verrattuna perinteiseen finanssijärjestelmään, joten on kohtuutonta esittää väitettä tai odottaa, että Bitcoin korvaisi fiat-valuutan kokonaan lähitulevaisuudessa. Mutta viime vuosina monen kokoiset yritykset ovat alkaneet hyväksyä sitä maksuvälineenä. Bitcoin Lightning-verkon myötä maksaminen Bitcoinilla on nopeampaa ja halvempaa kuin koskaan. El Salvadorin johdolla puheet Bitcoinin adoptiosta on viety myös valtiotasolle, joten globaali adoptio tapahtuu hitaasti, mutta väistämättä.

Valtaosalle sijoittajista Bitcoin on lisäksi tällä hetkellä portti kryptosijoittamiseen. Bitcoin koostaa noin puolet koko kryptomarkkinan arvosta, joten pääosa markkinoille valuvista varoista tulee Bitcoinin kautta. Sen ostaminen nykyään on huomattavasti helpompaa kuin muutama vuosi sitten. Sitä voi ostaa esimerkiksi Coinmotionista. Coinmotion on suomalainen Finanssivalvonnan alla toimiva kryptopörssi. Voit ostaa Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja helposti Coinmotionin applikaatiosta tai nettisivuilta. Luo tili Coinmotioniin tästä.

Bitcoinin arvo yhteiskunnalle

Bitcoinin adoptointi voi olla yhteiskunnalle erinomainen keino korjata epäkohtia, kuten korruptiota. Bitcoinin julkisen kirjanpidon ansiosta kenellä tahansa on pääsy jokaiseen Bitcoinilla tehtyyn transaktioon. Se on täysin avoin tilikirja.

Bitcoinin avulla ihmiset voivat helposti hallita rahoja ja saada avointa informaatiota siitä. Voit myös vaihtaa Bitcoinia mihin tahansa fiat-valuuttaan tai toiseen kryptovaluuttaan. Innovaatio edustaa tehokkuutta, jota tuleva yhteiskunta tarvitsee. Koko maailma on kokenut digitaalisen evoluution, joten on vain sopivaa, että vanhentunut rahakin päivitetään digitaalisen aikakauden vaatimalle tasolle.

Bitcoin eliminoi myös tarpeen kolmannelle osapuolelle, mikä helpottaa varojen siirtelyä alentamalla siirroista aiheutuvia kustannuksia ja nopeuttamalla prosessia. Monissa kehittyvissä maissa rahan lähettäminen on iso bisnes ihmisten siirtäessä käteistä sukulaisilleen toiseen maahan. Rahan lähettäminen on hidasta ja kallista. Bitcoinin avulla varat siirtyvät toiselle puolelle maailmaa sekunneissa minimaalisin kustannuksin.

Lohkoketju tarkoittaa yksilönvapautta

Vuotta 2009 voi pitää yksilönvapauden kannalta historiallisena merkkipaaluna. Bitcoinin julkaisu tuona vuonna oli ensimmäinen kerta, kun lohkoketju sai oikean maailman käyttötarkoituksen. Lohkoketjuteknologia antaa yksilölle mahdollisuuden itsenäisiin päätöksiin henkilökohtaisilla valinnoilla.

Kryptovaluuttojen yleistyessä ihmiset ympäri maailmaa alkavat ymmärtää valinnanvapauden tärkeyden. Ihmiset alkavat oppia hallitsemaan omia varojaan digitaalisten sovellusten avulla ja löytävät tapoja suojella itseään sekä varojaan ilman hallitusten ja valtioiden puuttumista.

Vuoden 2022 alussa kanadalaisten mielenosoittajien pankkitilejä jäädytettiin mielenosoituksen aikana. Kryptoyhteisö aina El Salvadorin presidenttiä myöten piti tekoa erittäin kyseenalaisena ja huolestuttavana länsimaisen demokratian kannalta. Pitkään jatkunut mielenosoitus keräsi lahjoituksia GoFundMe-sivuston kautta, joka esti pääsyn varoihin, kun 10 miljoonaa dollaria oli kerätty.

Vastauksena tähän kanadalainen Bitcoin-yhteisö perusti oman lahjoituskampanjansa, jonka kautta pystyi lahjoittamaan mielenosoittajille Bitcoinia. Kampanjan kautta kerättiin lähes miljoona dollaria Bitcoin-lahjoituksia. Kanadan tuomioistuin yritti jäädyttää myös mielenosoittajien Bitcoin-lompakoita, joka ei onnistunutkaan aivan yhtä helposti. Bitcoin-lompakon tarjoaja Nunchukin vastaus Ontarion tuomioistuimelle meni viraaliksi nostaessaan esiin Bitcoin-lompakon ominaisuuksia.

“Emme kerää muita käyttäjätietoja kuin sähköpostiosoitteita. Meillä ei myöskään ole avaimia lompakoihin. Siksi emme voi ’jäädyttää’ käyttäjiemme omaisuutta. Emme voi ’estää’ käyttäjiä siirtämästä varojaan. Meillä ei ole tietoa käyttäjiemme omaisuuksien olemassaolosta, luonteesta, arvosta ja sijainnista. Se on lompakon tarkoituksenmukainen ominaisuus”, tiimi vastasi.

Nunchuk-walletin vastaus Ontarion tuomioistuimen pyyntöön jäädyttää mielenosoittajien varat

Yhteenveto

Bitcoinin hinta siis koostuu lähinnä kysynnästä ja tarjonnasta. Kysyntään ja tarjontaan vaikuttaa lyhyellä aikavälillä geopoliittiset tapahtumat, muiden rahoitusmarkkinoiden tilanne ja yleinen uutisointi. Pitkällä aikavälillä kysyntää ajaa Bitcoinin fundamentit, kuten sen arvo yhteiskunnalle ja yritystoiminnalle.

Sijoittajan on hyvä ymmärtää, että toisin kuin osakkeissa, Bitcoinin hinta ei perustu liikevaihtoon, tulokseen tai kassavirtaan. Bitcoinin volatiliteetti on suurta, mikä johtuu osittain sen nuoresta iästä ja reguloinnin vähyydestä.

Jos näet Bitcoinin ominaisuudet pitkällä aikavälillä hyvänä vaihtoehtona esimerkiksi kullalle ja uskot, että sen arvo yhteiskunnalle kasvaa tulevaisuudessa, voit ostaa Bitcoinia suomalaisen palveluntarjoaja Coinmotionin kautta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *