Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, Bitcoinin siirtokustannukset nousussa & Morgan Stanley osti lisää Grayscalen Bitcoin-rahastoa | Katsaus viikoille 10 & 11/2022

Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksen
kohdistuen kryptovaluuttoihin


Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on allekirjoittanut keskiviikona 09.03. toimeenpanomääräyksen
liittyen “digitaalisiin omistuksiin”. Toimeenpanomääräyksen tavoitteena on luoda tilannekuva
sektorista ja kartoittaa alaan liittyviä niin kotimaahan kuin maailmantalouteen kohdistuvia riskejä ja
mahdollisuuksia. Kyseessä ei ole mikään laki, vaan määräys Yhdysvaltain erinäisille hallintoelimille
tutkia asiaa ja luoda kokonaisvaltainen raportti.

Raportti alkaa toteamuksella, jonka mukaan kryptovaluuttasektori on kasvanut räjähdysmäisesti viime
vuosien aikana. Raportin mukaan viime vuonna kryptovaluuttojen kokonaismarkkina-arvo ylitti $3
biljoonaa dollaria. Kyselyiden mukaan noin 16% aikuisista amerikkalaisista ovat olleet jollain tavalla
tekemisissä kryptovaluuttojen kanssa. Sektorin nousujohteisuus antaa amerikkalaisille mahdollisuuden
vahvistaa amerikkalaisten maailmantaloudellista johtajuutta.

Kryptovaluutat luovat paitsi mahdollisuuksia mutta myös riskejä. Tavoitteena on tukea alalla
tapahtuvaa innovaatiota ja lieventää uuden teknologian tuomia riskejä. Toimenpidemääräyksessä
kerrotaan erillistavoitteita, joiden pohjalta asiaa tullaan tarkastelemaan:

• Yhdysvaltalaisten kuluttajien, sijoittajien ja liiketoiminnan suojaaminen
• Yhdysvaltojen ja maailmantalouden vakauden varjelu ja systeemisen riskin lieventäminen
• Harmaan talouden riskien vähentäminen ja kansallisen turvallisuuden takaaminen
• Yhdysvaltain teknologisen ja taloudellisen johtoaseman edistäminen maailmantaloudessa
• Tasavertaisen ja turvallisen pääsyn turvaaminen rahoitusmarkkinoille
• Teknologisen kehityksen tukeminen ja kestävän kehityksen varmistaminen
• Keskuspankkidigivaluutan mahdollisuuden tutkiminen


Yhdysvaltain valtiovarainministerin Janet Yellenin lausunto asiasta vuoti julkisuuteen ennen aikojaan,
ja se on sittemmin poistettu valtiovarainministeriön verkkosivuilta (lausunto ehdittiin tallentamaan
verkkoarkistoon ennen poistoa). Lausunto pääasiassa toistaa toimenpidemääräyksen sanoman ja toteaa
valtiovarainministeriön tekevän yhteistyötä muiden kansallisten hallintoelimien kanssa.
Valtiovarainministeriö tulee tuottamaan raportin “rahan- ja maksujärjestelmien tulevaisuudesta”.
Yellenin mukaan presidentin työryhmä on jo tehnyt tutkimusta ns. stablecoineista, ja tätä työtä tullaan
jatkamaan ja täydentämään uuden toimenpidemääräyksen myötä.

Tiivistetysti, toimenpidemääräyksen tarkoituksena on luoda yhteinen suuntalinja eri organisaatioille,
joiden tarkoitus on tehdä yhteistyötä konsensuksen saavuttamiseksi asian suhteen. Menee
todennäköisesti jonkin aikaa ennen kuin konkreettisia lakiehdotuksia tulee ilmi.

Kirjoittaja
Nikolas Erkinheimo

*Suomen kielessä sana “digitaalinen omistus” ei ole puhekielessä vakiintunut termi samalla tavalla
kuin kryptovaluutta. Jälkimmäinen määritelmä on hieman suppeampi, sillä on olemassa digitaalisia
omistuksia, joita ei käytetä valuuttojen kaltaisesti. Esimerkkinä NFT:t. Bitcoin popularisoi
kryptovaluutat ja sen alkuperäinen valkopaperi nimenomaan puhuu Bitcoinista sähköisenä rahana.
Täten kannattaisi yleensä puhuessa käyttää termiä kryptovaluutta, ellei aiheena ole jokin joka ei
selkeästi ole rahaksi tarkoitettu.

Bitcoinin siirtokustannukset hetkellisesti nousussa

Siirtojen prosessointi lohkoketjussa vaatii aikaa ja työpanosta. Tästä hyvästä louhijoille ja Bitcoin-siirtojen vahvistajille (validator), jotka tekevät tätä aikaa ja työpanosta vievää siirtojen prosessointia, voidaan maksaa palkkioita siirtokustannuksina.

Arcane Research raportin mukaan Bitcoinin siirtokustannukset (transaction fee) eli Bitcoinin lähettämiskustannukset yhdestä osoitteesta toiseen ovat pysyneet erittäin alhaisina viime vuoden 2021 heinäkuusta lähtien.

Kuitenkin viime viikolla Bitcoinin vaihtokustannukset hetkellisesti kaksinkertaistuivat. Päivittäiset siirtokustannukset ovat nousseet 691 000 Yhdysvaltain dollariin viimeisten seitsemän päivän aikana.

Bitcoin-kirjan 7th Property kirjoittaja Eric Yakesin mukaan siirtokustannukset ovat tällä hetkellä seuraavista syistä hyvin matalia:

  1. Segwitin käyttöönotto
  2. Hash raten uudelleenjakaminen (redistribution)
  3. Bitcoinin 2 tason (layer) infrastruktuurin kuten salamaverkon käyttöönottaminen

Segwit-osoitteiden käyttöönotto lisääntyi viime vuoden 2021 kesäkuusta: On chain segwit -siirrot ovatkin nousseet viime kesäkuusta jo 80 % aikaisempaan verrattuna.

Puolestaan louhinnan matemaattisten arvoitusten vaikeusaste (difficulty) on myös noussut. Yakesin mukaan hash raten nousu on ollut niin nopeaa, että vaikeusasteen on ollut vaikea pysyä mukana tässä nousussa. Sen johdosta siirtoja on myös saatettu vahvistaa aikaisempaa nopeammin, joka taas on laskenut siirtokustannuksia.

Swan Bitcoinin päätoimittaja Tomer Strolightin mukaan myös yksi syy siirtokustannusten alhaisena pysymiseen on se, että nykyisin suurimmat kryptovaluuttapörssit eivät enää lähetä yksittäisiä Bitcoin-siirtoja vastaavalla tavalla kuten aiemmin. Sen sijaan pörssit yhdistelevät Bitcoin-siirtoja. Näin ollen satoja Bitcoin-siirtopyyntöjä voidaan yhdistää yhteen toteutettavaan siirtoon, jolloin Bitcoin-verkkoa ei turhaan kuormiteta. 

Sen lisäksi salamaverkon hyödyntäminen layer 2-tasolla hyödyttää koko Bitcoin-verkon toimintaa. Salamaverkko esimerkiksi pystyy nyt avaamaan kanavia pienempien ja nopeiden salamaverkko-siirtojen tekemiseen, jolloin samanaikaisesti Bitcoinin pääketju ei tukkeudu.

Yakesin mukaan nykyisen siirtokustannusten nousun ei pitäisi olla pysyvää. Tämä johtuu siitä, että hänen mukaansa tulevaisuudessa niin siirtokustannuksen hinta, hash rate kuin myös vaikeusastekin löytävät yhteisen tasapainon, joka puolestaan pitää siirtokustannusten nousun aisoissa. Yakesin mukaan myös pitemmän ajan trendit puoltavat siirtokustannusten pysymistä alhaisena.

Tromer on jopa niin toiveikas, että hänen mukaansa tulevaisuudessa koko maailman talous pystytään hoitamaan lohkoketjussa. Se toteutuminen kuitenkin vaatii Tromerin mukaan lohkoketjun ja verkon kapasiteetin jatkuvaa ja asteittaista kehittämistä, jotta sellainen olisi vielä jossain vaiheessa mahdollista.

Morgan Stanley osti lisää Grayscalen Bitcoin-rahastoa

Institutionaaliset sijoittajat ovat viimeisten parin vuoden aikana lisänneet kiinnostustaan Bitcoiniin kryptovaluuttamarkkinoilla. MicroSrategy, Square ja Tesla lisäsivät omistuksiaan suurista instituutiosta ensin.

Ja nyt seuraavaksi yksi maailman suurimmista finanssikonserneista Morgan Stanley on hankkinut lisää Grayscale Investmentsin Bitcoin Trust-rahastoa (GBTC). Morgan Stanley:n Growth Portfolio omisti 31.1.2021 yhtiöstä 4,3 miljoonaa osaketta.

Morgan Stanleystä tuli ostoksellaan näin ollen Bitcoin Trustin suurin institutionaalinen omistaja. Aikaisemmin Ark Investment oli GBTC:n suurin omistaja.

Morgan Stanley omistaa kokonaisuudessaan yli 13 miljoonaa Bitcoin Trust GBTC:n osaketta 17 eri portfolion kautta. Morgan Stanleyn omistukset on arvioitu n. 458 miljoonan Yhdysvaltain dollarin eli n. 412 miljoonan euron arvoiseksi. Morgan Stanleyn GBTC:n omistukset olivat nousseet viime syksystä 18 %.

Morgan Stanley on yksi maailman suurimmista varainhoitajista yli kuuden miljardin asiakasvarallisuudellaan (AUM = Assets under management).

Morgan Stanleyn kasvanut kiinnostus Bitcoinia kohtaan ei ole kuitenkaan ollut mikään yllätys. Morgan Stanley oli esimerkiksi ensimmäinen suurpankki Yhdysvalloissa, joka on mahdollistanut asiakkailleen Bitcoin-omistukset.

Bitcoin-omistukset ovat olleet Morgan Stanleyn varakkaammille asiakkaille mahdollisia rahastojen kautta. Näiltä asiakkailta on riskikartoituksessa vaadittu erittäin suurta riskien sietokykyä sekä 2 miljoonan Yhdysvaltain dollarin varallisuutta.

Aikaisemmin twitter-tilillään MacroScope spekuloi Morgan Stanleyn tulevilla ostoksilla. Heidän mukaansa Morgan Stanley pyrkii olemaan toimialan suurin Bitcoin-omistaja vuoden 2022 loppuun mennessä. Näin ollen Morgan Stanleyn Bitcoin-rahasto-ostoa osattiin jo ennakoida.

Mikäli Morgan Stanley todella on kiinnostunut merkittävistä panostuksista Bitcoin-rahaston omistusta kohtaan, se tarkoittaisi, että Bitcoinilla saattaisi olla tämän vuoden aikana yhä enemmän kysyntää.

GBTC:llä on puolestaan tällä hetkellä asiakkaiden varoja hoidossa 25,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin eli n. 22,97 miljardin euron verran.

GBTC on 654,885:n Bitcoinin rahasto, jonka arvo on noin 27,66 miljardia Yhdysvaltain dollaria, joka on euroissa 25,11 miljardia.

GBTC:stä on tehty hakemus Yhdysvaltain arvopaperivalvoja SEC:lle, mutta SEC ei ole vielä hyväksynyt GBTC:n spot-etf-hakemusta. Hakemuksen lisäksi mm. Coinbasen ja Blockfi-johtoportaasta ovat kirjeitse vedonneet SEC:n, jotta SEC hyväksyisi GBTC:n spot-etf-hakemuksen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *