Kryptomarkkinoiden Trendit Vuodelle 2022

Kryptomarkkinoiden trendit vuodelle 2022

Tässä muutamia mahdollisia kehityssuuntia ensi vuoden trendeistä seurattaviksi:

  1. Markkinan vaihe
  2. Bitcoinin kehitys
  3. Spot etf:t
  4. Louhinnan kehitys
  5. El Salvador
  6. FED:n kiristyvä rahapolitiikka
  7. Uudet sijoittajat ja sääntelyn lisääntyminen
  8. Uudet innovaatiot markkinoilla

1. Mikä Vaihe on Nyt Menossa?

Oleellista jokaisella markkinalla on markkinoiden kryptomarkkinoista on huomata markkinan menossa oleva vaihe. Bitcoin on ollut olemassa vasta vähän yli kymmenisen vuotta, joten toimiala koko hyvin nuori. Sen lisäksi suurin osa muista markkinan toimijoista ovat toimineet tällä markkinalla vain muutaman vuoden ajan. Tämä taas tarkoittaa sitä, että niin Bitcoinin ja etenkin koko muun toimialan kehitys on vielä hyvin pitkälti alkuvaiheessa. 

Kuitenkin markkinoilla on havaittu, että varsinainen uutuuden viehätys kryptovaluuttoja kohtaan etenkin spekulatiivisena sijoituskohteena on jo alkanut muuntautumaan institutionaalisia sijoittajia kiinnostavampaan suuntaan. Markkinat ovatkin vaatineet kryptovaluuttojen kehittäjätiimeiltä unelmien ja markkinointivisioiden sijaan konkretiaa jo useamman vuoden ajan. Se tarkoittaa yleensä sitä, että pelkän nettisivun, ICO:n ja markkinointikampanjan lisäksi tarvitaan myös toimiva liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma sekä osakassopimus tai sitä vastaava asiakirja osoituksena projektitiimin pitkän aikavälin sitoutumisesta projektiin. Ja myös sitä, että asetetut välitavoitteet saavutetaan. Nyt myös vaaditaan konkreettista sitoutumista ICO:n rahoitussuunnitelmaan eli sellainen toiminta, että ensin hankitaan projektille markkinoilta valtava rahoitus ja sen jälkeen mietitään mitä sillä rahoituksella tehdään, tuskin tulee tulevaisuudessa olemaan enää nykyisellä tavalla mahdollista.

On hyvin todennäköistä, että ensi vuonna yhä useampi sijoittaja on kiinnostunut siitä kuinka sijoituskohteen arvonlisäys sijoittajalle perustellaan. Eli kryptoprojektin white paperissa tai sen jälkeen projektiryhmän esittämien suunnitelmien toteutumiseen annetussa aikataulussa kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. 

EU:n alueella MICA (Regulation on Markets in Crypto Assets) esimerkiksi on ehdottanut, että ESMA (European Securities and Markets Authority) jatkossa pitäisi rekisteriä white papereista, jolloin projektien alkuperäiset suunnitelmat ja niiden markkinointi tulisivat viranomaisvalvonnan alle. Tämä voisi tarkoittaa ns. meemi- ja spekulatiivisten to the moon-projektien vähenemistä, koska tuotteen markkinoinnin tulisi jatkossa myös vastata todellisuutta.

Tämä ei tietenkään poista kryptovaluuttoihin sijoittamiseen kohdistuvia suuria odotuksia nopeista ja suurista tuotoista, joihin liittyy edelleen erittäin suuri riski. Koska markkina on nuori, silloin myös spekulatiivisten tuottojen tavoittelu on erittäin olennainen osa markkinaa. Tämä tulee edelleen muistaa. Kuten viime vuosien aikana on totuttu näkemään edelleen suuri osa sijoittajista hyvin todennäköisesti edelleen haluaa markkinoilta ennen kaikkea hyvää tuottoa. Tämä tuskin tulee muuttumaan myöskään vuonna 2022.

2. Bitcoinin Kehitys

Koko kryptovaluuttamarkkinoille kaikkein oleellisin asia on Bitcoinin kehitys. Eikä nyt puhuta pelkästään Bitcoinin hintakehityksestä vaan Bitcoinin teknologisesta kehityksestä sekä Bitcoinin infrastruktuurin kehittymisestä. Ja tulee ottaa huomioon myös verkostovaikutukset, joilla varmistetaan, että Bitcoinin ympärillä oleva yhteisö hyötyy riittävällä tavalla Bitcoinin kehityksestä. Bitcoinin kehityksen on siten hyödytettävä myös jatkossa riittävillä intensiiveillä sen ympärillä toimivaa yhteisöä.

Tarkkailun alla ensi vuotta varten ovatkin esimerkiksi yhteisön ja markkinan reaktiot taproot-päivityksen onnistumiseen sekä etenkin salamaverkon (lightning network) kehittymiseen. Koska vuonna 2021 saatiin merkittävin päivitys vuosiin (taproot), voi olla nyt niin että tänä vuonna 2022 teknologisen kehityksen osalta keskitytään enemmän uusien päivitysten integrointiin jo olemassa olevan järjestelmän kanssa.

Kehitystyö on monesti hitaampaa kuin innokkaimmat sijoittajat haluaisivat, mutta yleensä onkin parempi rakentaa kerralla kestävämpi rakenne kuin spekulatiivisempi kokeilu.

Tällainen hidas eteneminen kvartaalitaloudessa toimivalle sijoittajayhteisölle monesti raivostuttavaa seurattavaa, koska Bitcoin ei lupaile jokaisena kvartaalin alla uutta tuotetta sijoittajille, joka mullistaa koko maailman. 

Sen sijaan Bitcoin enemminkin näyttää elävän kvartaalitaloudesta ulkopuolista elämää. Tämä on kuitenkin yksi elementti, jota ajallista hajautusta tekevä sijoittaja osaa arvostaa. Eli kvartaalitaloudesta poikkeuksellinen sijoituskohteen maturiteetti sekä aikahorisontti voi mahdollisesti hajauttaa sijoittajan salkun kokonaisriskiä. 

3. Fyysiset Omistukset ja Spot ETF:t

Grayscale Investments on jättänyt vuonna 2021 hakemuksen Yhdysvaltain SEC:lle heidän bitcoin-rahastonsa, joka on maailman suurin bitcoin-rahasto, muuntamisesta spot etf:ksi. Kyseessä olevan etf:n (indeksiosuusrahasto) omistamat bitcoinit olisivat jatkossa fyysisiin omistuksiin verrattavia omistuksia etf:n taseessa.  

Tässä keskeistä ei ole se, että hyväksytäänkö bitcoin-pohjainen etf, vaan ennemminkin se, että minkälainen etf hyväksytään. Esimerkiksi Pro Sharesin futuuripohjainen etf on jo nyt syksyllä 2021 SEC:ssä hyväksytty, mutta tämän Pro Sharesin etf:n ei tarvitse pitää hallussaan ”fyysisiä” bitcoineja vaan tässä etf:ssä johdannaiset edustavat bitcoin-omistuksia. 

Spot etf olisi siten siinä mielessä täysin erilainen kuin futuuripohjainen etf, koska spot etf:n tulisi myös omistaa riittävä määrä bitcoineja, jotta sen markkina-arvo voitaisiin määritellä mahdollisimman lähelle markkinahintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että etf:n tracking errorin tulisi olla mahdollisimman pieni, jotta etf:n voitaisiin katsoa todellisuudessa seuraavan Bitcoinin hintaa. Tämä taas on yksi etf:n tärkeimmistä ominaisuuksista: Eli kuinka tarkasti etf:n hinta seuraa sen kohteen hintaa, joka tässä tapauksessa olisi Bitcoinin hintakehitys.

Krypto-etf:t voivat olla myös suurempi ilmiö markkinoilla kuin monet arvaavatkaan. Jos spot-etf:t hyväksytään, voisi se mahdollistaa institutionaalisten sijoitukset tällaisiin Bitcoin-pohjaisiin etf-tuotteisiin. Jos tällaisiin etf:iin sijoittaisi edes muutama suurempi institutionaalinen sijoittaja kuten vaikka investointipankki, vakuutusyhtiö tai eläkerahasto, silloin se loisi tällaiselle etf:lle suuren tarpeen hankkia bitcoineja markkinoilta, jotta etf:n hinta seuraisi mahdollisimman tarkasti Bitcoinin hintaa. Tämä taas loisi Bitcoinin hinnalle nousupainetta, joka taas johtaisi kalliimpaan Bitcoinin markkinahintaan.

4. Louhinnan Kehitys

Bitcoinin louhinnan pääpaino muuttui Kiinasta USA:han viime vuoden aikana. Kiina kielsi kryptovaluuttojen louhinnan ja myös kryptovaluuttojen kaikenlaiset siirrot. Näin ollen louhinta tarvitsi uuden sataman, jonne rantautua. USA onkin tällä hetkellä se valtio, johon Bitcoinin louhinta tällä hetkellä keskittyy. 

Pitää muistaa, että louhinta on matalien katteiden liiketoimintaan, joten louhijoita viehättää halpaa energian hinta, jota on tarjolla mm. Texasin osavaltiossa. Sen lisäksi Texasissa on tarjolla Kiinaan verrattuna huomattavasti kryptoystävällismielisempi poliittinen ympäristö. USA tarjoaa myös paljon uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksia (mm. Washington, New York, Texas), joka on erittäin olennainen osa nykyaikaista louhintaa. 

Louhinnan toimialalla investointien odotetaan myös ensi vuonna lisääntyvän huomattavasti kohdistuessa louhintainfrastruktuurin kehittämiseen mm. ympäristöystävällisempään suuntaan.

Tämä voi tarkoittaa sitä, että louhintaa saatetaan pitää jatkossa jopa ympäristöyställisenä liiketoimintana, joka saattaa avata aivan uudenlaiset mahdollisuudet louhinnan rahoittamiseen eri kanavien kautta. Louhinnan kannalta keskeistä onkin aikaisempiin vuosiin nähden se, että moni louhintayhtiö saa nyt rahoitusta pankeilta sekä markkinoilta pörssilistautumisten kautta. Näin ollen louhintayhtiöiden ei enää tarvitse käyttää investointien rahoitukseen heidän omia bitcoinejaan vaan he voivat nyt holdata näitä kolikoita omassa taseessaan.

5. El Salvadorin Bitcoin-Adaptaatio

Tällä hetkellä El Salvadorissa on seurataan mielenkiinnolla hyvin Bitcoin-myönteisen presidentti Nayib Bukelen onnistumista El Salvadorin valtionjohdossa. Viime syksynä Bitcoinille myönnettiin El Salvadorissa laillisen maksuvälineen asema. Sen lisäksi El Salvador hankki runsaasti bitcoineja omistukseensa. Nykyisin El Salvadorin valtio omistaakin jo 1391 bitcoinia.

Yksi asia on kuitenkin hyvä pitää mielessä: Jos El Salvadorin ”Bitcoin-kokeilu” onnistuu edes jollain tavalla, se tarkoittaa sitä, että FIAT-valuutat kuten dollari ja euro ovat saaneet haastajan valuuuttamarkkinoilla. Ainakin pienessä mittakaavassa. Myös Bukelen suunnitelmat rakentaa Bitcoin City, jossa kaupungin asukkaiden ei tarvitse maksaa tulo-, pääoma-, omaisuusveroja tai edes ennakonpidätystä, vaikuttavat sellaisilta suunnitelmilta, joiden toteutustapa herättää kiinnostusta maailmalla.

Yhdysvallat tunnetusti kuitenkin haluaa suojella dollarin asemaa maailman reservivaluuttana, joten Bukele on joutunut osittain jo USA:n silmätikuksi. Varsinkin kun Bukele pyrkii avoimesti haastamaan Yhdysvaltain dollarin aseman El Salvadorin reservivaluuttana. Näin ollen Yhdysvallat todennäköisesti mielellään näkisi tilanteen, jossa Bukelen kokeilut eivät onnistuisi ja hänen vallankumoukselliset uudistukset samalla kaatuisivat.

El Salvador on myös taloudellisesti IMF:n tarkkailun alla, joten Bukelen bitcoin-kokeilun tulisi onnistua ja mielellään mahdollisimman nopeasti, jotta esimerkiksi 800 miljoonan Yhdysvaltain dollarin velka El Salvadorin joukkovelkakirjojen haltijoille voitaisiin maksaa maksusuunnitelman mukaisesti tammikuun 2022.

Näin ollen El Salvadorissa ei ole kyse ainoastaan Bitcoinista vaan myös politiikasta.

6. FED:n Kiristynyt Rahapolitiikka ja Bitcoinin Inflaatiosuoja

Yhdysvaltain keskuspankki FED on ilmoittanut joulukuussa 2021 hillitsevänsä sen joukkovelkakirjojen ostosuunnitelmaa ensi vuonna lopettamalla velkakirjaostot maaliskuussa 2022. Sen lisäksi FED on nostamassa ohjauskorkoa kolme kertaa ensi vuonna.

Niukkana omaisuusluokkana Bitcoin on pärjännyt hyvin aina keskuspankin elvyttäessä velkarahalla markkinoita, koska Bitcoin on nähty markkinoilla inflaatiosuojana. Eli kun keskuspankki on alkanut elvyttämään markkinoita, silloin Bitcoinin hinta on monesti noussut. 

Nyt kuitenkin ollaan uudessa tilanteessa, koska FED on kiristämässä rahapolitiikkaansa vähentämällä uuden painamansa rahan määrää markkinoilla. Näin ollen Bitcoinin asemaa tullaan testaamaan etenkin sen osalta, että nähdäänkö Bitcoin markkinoilla muunkinlaisena sijoituskohteena kuin vain pelkästään inflaatiosuojana. On siten mahdollista, että nyt testataankin Bitcoinin muiden ominaisuuksien kuten sen teknologisen kehityksen ja verkostovaikutuksen vetovoimaa markkinoilla. Eli kuinka vetovoimaisina sijoittajat näkevät nämä Bitcoinin muut ominaisuudet.

Kuitenkin Bitcoinin etuna on se, että viimeisen 13 vuoden aikana joka kerta kun maailmantalous on kärsinyt pieniäkin oireita kasvun hidastumisesta, sen jälkeen velkapaperien osto-ohjelmat on monesti käynnistetty hyvinkin nopeasti uudestaan ja korkoja on taas laskettu. Maailmantalous ei siis ole viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut itsestään vaan se on aina tarvinnut keskuspankin avukseen. Näin ollen ei olisi mikään yllätys jos velkapaperien osto-ohjelmat käynnistettäisiin ensi vuonna taas jossain vaiheessa uudelleen ja korkoja taas laskettaisiin.

7. Uudet Sijoittajat ja Sääntelyn Lisääntyminen

Yleensä mitä enemmän markkinalla on ammattimaisia sijoittajia sitä vähemmän sääntelyä tarvitaan. Mutta mitä enemmän ei niin ammattimaisia sijoittajia markkinalla on sitä enemmän sääntelyä markkinoille syntyy. Tämä johtuu siitä, että ammattimaiset sijoittajat pyrkivät käyttämään sääntelyn aukot hyväkseen, mutta toisaalta ammattimaiset sijoittajat pystyvät myös samalla konkreettisesti suojaamaan oman sijoituksensa tavallista sijoittajaa paremmin sääntelemättömällä markkinalla. 

Vähemmän ammattimaiset sijoittajat puolestaan yleensä haluavat markkinoille mahdollisimman paljon sääntelyä ja valvontaa, koska he haluavat, että markkina olisi heille mahdollisimman turvallinen ja helppotoiminen paikka käydä kauppaa. Sellainen yleensä mahdollistuu vain lisääntyvällä sääntelyllä.

Kryptovaluuttoihin sijoittaneiden määrä on jatkuvasti vain kasvanut. Se taas on tarkoittanut sitä, että tavallisten ns. retail-sijoittajien määrä markkinoilla on noussut. Cardifyn tutkimuksen mukaan jopa 70 % uusista kryptosijoittajista ovat treidanneet ylipäätään sijoitusmarkkinoilla vain alle vuoden verran. Näiden uusien sijoittajien oman näkemyksen mukaan heidän ymmärryksensä kryptomarkkinasta ei ole heidän oman näkemyksensä mukaan edes kovin vahvaa. Tämä tarkoittaa taas sitä, että kryptomarkkinoilla on entistä enemmän uusia kokemattomia sijoittajia ja sitä tietenkin sitä, että tulevaisuudessa sääntelyn määrän markkinoilla voidaan odottaa lisääntyvän. 

Uusi Sääntely

Varsinaista uutta merkittävää sääntelyä on myös mahdollisesti luvassa. Etenkin tiettyjen kryptovaluuttojen määrittely arvopapereiksi johtaisi tällaisten kryptovaluuttojen kiristyneeseen sääntelyyn. Sama koskee myös erilaisten kryptovaluuttatuotteiden sääntelyä. 

On hyvin mahdollista, että vähemmän säännellyt uudet tuotteet, joita esimerkiksi kryptopörssi Coinbase on tarjonnut markkinoille, voidaan jatkossa rinnastaa perinteisimpiin sijoitustuotteisiin, jolloin näitä tuotteita säänneltäisiin aikaisempaa tiukemmin. 

Tässä on kyse hyvin todennäköisesti kilpailutilanteen kiristymisestä finanssialalla: Kryptoalan toimijat kilpailevat jo nyt perinteisten finanssialan toimijoiden kanssa samoista asiakkaista, jolloin perinteiset toimijat tietenkin haluavat kryptoalan toimijoille samanlaisen sääntelyn kuin itselleen.

Myös stable coinit voivat joutua kiristyvän sääntelyn alle. Ainakin tästä on Yhdysvalloissa presidentin työryhmän raportissa annettu jo alustavia suosituksia (President’s Working Group on Financial Markets).

Samoin EU-alueella ainakin osa stable coineista kuten DAI voi joutua kiristyvän lainsäädännön alle.

Tulee kuitenkin muistaa, että lakien valmistuminen yleensä kestää vuosia. Varsinkin nyt tällaisessa tilanteessa, jossa pandemiaan liittyvä sääntely menee kaiken muun edelle voi olla mahdollista, että kryptovaluuttoihin liittyvät lakiesitykset eivät etene kovinkaan nopeasti käsiteltäväksi. 

Sen lisäksi jokaisessa valtiossa kryptovaluuttoja säännellään hieman eri tavalla perustuen kansallisten lainsäädäntöjen eroavaisuuksiin, joten yhden valtion kiristynyt sääntely ei välttämättä tarkoita globaalissa taloudessa sitä, että kaikki maat käyttäytyisivät oman sääntelynsä osalta samalla tavalla.

8. Uudet Innovaatiot Markkinoilla

Jokaisella toimialalla toimijat joutuvat kilpailemaan pysyäkseen markkinoilla. Tämä tarkoittaa, että jokainen toimija pyrkii olemaan kilpailijoitaan parempi, joten sen vuoksi joka vuosi tulemme näkemään yhä innovatiivisempia ja innovatiivisempia tuotteita markkinoilla. Etenkin kun on kyse uudesta toimialasta.

On tietysti vaikeata ennakoida vuoden vetovoimaisinta villitystä, mutta ainakin Coinlistin jäsenkyselyn perusteella tietokonepelaamiseen (gaming) liittyvät projektit voisivat tällaisia olla. Tässä kyse olisi ennen kaikkea niin kutsutusta massa-adaptaatiosta eli siitä, että suuri yleisö innostuisi lähtemään kryptovaluuttoihin mukaan. 

Toiseksi kysytyimpiä projekteja olivat DeFi (decentralized finance) ja kolmanneksi suosituimpia olivat NFT:t (non-fungible tokens). L1- (layer 1 token). L2-tokenit (layer 2 token), kryptovaluuttojen infrastruktuurin kehittämiseen suuntautuneet projektit, DAO:t (decentralized autonomous organisation), sisällöntuottajan ja hänen seuraajiensa väliseen vuorovaikutukseen perustuvat tokenit (social tokens), lohkoketjun vallankäyttöön- ja päätöksentekoon liittyvät tokenit (governance tokens) olivat myös myös Coinlistin jäsenten suosiossa.

On tietenkin todella vaikea ennakoida mitkä näistä trendeistä todellisuudessa toteutuvat vai toteutuvatko mitkään, mutta tässä artikkelissa on poimittu ainakin muutamia näkemyksiä ensi vuodelle.

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen ja hänellä on vuosien kokemus sijoittamisesta eri sijoituslajeihin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *