Miten ansaita passiivisia tuloja kryptovaluutalla

passiivisia tuloja kryptovaluutalla

Investointia painotetaan niin paljon, että monet unohtavat lukuisat muut tavat ansaita rahaa kryptovaluutalla. Olitpa aloittelija tai asiantuntija, tässä artikkelissa tarkastellaan tapoja, joilla voit alkaa ansaita passiivisia tuloja kryptovaluutalla ja vahvistaa bitcoin– ja kryptoinvestointejasi. Passiiviset tulot voivat parantaa sijoittajien saamia rahallisia tuloksia varsin epävakaista digitaalisista valuutoista.

infographic 7 tapaa ansaita passiivista tuloa kryptovaluutoilla

7 tapaa ansaita passiivista tuloa kryptovaluutoilla

Kryptovaluuttojen louhinta ja pilvilouhinta

Louhinta on yksi vanhimmista ja vakiintuneimmista tavoista tuottaa passiivisia tuloja kryptovaluutalla. Louhinnassa käyttäjät antavat lohkoketjuverkostoille laskentatehoa verkon suojaamiseksi. Toisin kuin muut passiivisten tulojen hankintakeinot, louhinta ei edellytä käyttäjiltä kryptovaluuttaomaisuutta.

Alussa bitcoinia voitiin louhia suhteellisen tehokkaasti. Niihin aikoihin tarvittiin vain tavallinen suoritin (Central Processing Unit, CPU) tavallisen kotitietokoneen sisällä. Kun hajautusnopeus ja sen seurauksena myös teho kasvoivat, verkko alkoi vaatia tehokkaampia laitteita, jotta käyttäjät voisivat ansaita lohkopalkintoja ja saada voittoa. Näin monet yritykset alkoivat kehittää sovelluskohtaisia mikropiirejä (Application-Specific-Integrated-Circuits, ASIC), jotka voisivat nopeammin käsitellä tiettyjen lohkoketjujen louhimiseen tarvittavia laskelmia nopeammin.

Nykyään ASIC:n hallitsemat markkinat ja louhintafarmit ovat lisänneet kilpailua, mikä vaikeuttaa voiton hankkimista useissa lohkoketjuverkoissa. Siitä huolimatta pienempiä Proof-of-Work (PoW) -pohjaisia lohkoketjuja voidaan louhia edullisemmilla laitteilla, mikä mahdollistaa käyttäjille passiivisten tulojen ansaitsemisen.

Toinen uusi vaihtoehto on pilvilouhinta. Pilvilouhinta on vielä alalla kiistanalainen louhintamenetelmä. Siinä käyttäjät saavat mahdollisuuden louhia muiden kanssa ilman louhintalaitteiston ylläpitoa. Pilvilouhintapalvelujen tarjoajat veloittavat päivittäisen ylläpitomaksun pilvilouhintasopimuksistaan.

Ansaitse passiivisia tuloja kryptovaluutalla: Staking

Staking on houkutteleva vaihtoehto louhinnalle, koska se vaatii huomattavasti pienempiä resursseja. Tämä varojenhankintamenetelmä edellyttää kuitenkin etukäteisinvestointeja staking-rahakkeisiin. Stakingissä käyttäjien on säilytettävä panokseksi asettamiaan varoja digitaalisessa tai offline-lompakossa. Varojen avulla ylläpidetään ja suoritetaan erilaisia toimintoja verkossa. Staking-projekteja sisältävät lohkoketjuverkot käyttävät konsensusalgoritminaan PoS-todistusta (Proof of Stake).

Yksi stakingin merkittävä etu on, että se on suhteellisen käytännönläheinen kokemus. Monet pörssit ja verkostot huolehtivat teknisistä edellytyksistä puolestasi, kun olet panostanut kryptovaluuttaan. Staking voi olla tehokas tapa ansaita passiivisia tuloja kryptovaluutalla helposti. On kuitenkin tärkeää tutkia verkostoa, sen historiaa ja rahallisia ennusteita. Tällä tavalla voit varmistaa, että luvatut staking-palkkioennusteet ovat paikkansapitäviä.

Yield Farming tai lainapalvelut

Jos käyttäjä on pitkäaikainen kryptovaluuttaomaisuuden haltija, hänen kannattaa harkita lainaamista tai yield farmingia. Toisin kuin louhinta ja staking, lainaaminen on vain vähäistä toimintaa vaativa menetelmä. Lainaamalla käyttäjät voivat ansaita korkoa lainatulle kryptovaluuttaomaisuudelle.

Käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa vertaislainausjärjestelmää (peer-2-peer, P2P) sijoittaakseen varoja sopimuskaudeksi. Myöhemmin käyttäjät keräävät korkoja sieltä käsin. Korot voivat vaihdella, sillä alusta voi määrittää ne kiinteäksi koroksi tai käyttäjä voi neuvotella koroista senhetkisen markkinakoron perusteella.

Ainoa huomioonotettava haittapuoli lainauksessa on virheiden mahdollisuus. Koodausvirheet voivat häiritä sopimuksen toteuttamista, johon varasi on sidottu.

Kryptosäästötilit

Lainausmarkkinat tarjoavat ehkä helpoimman tavan päästä kryptomarkkinoille niille käyttäjille, joita volatiliteetti huolettaa. Ihmiset voivat ansaita korkoa bitcoinille, ethereumille ja muille suurimmille kryptovaluutoille — sekä muille valuutoille, joita on tulossa esiin hajautetulla rahoitusalalla. Uudet käyttäjät voivat tehdä alkuinvestoinnin stablecoinilla — ja avata säästötilin kiinteäksi tai joustavaksi ajaksi.

Rahat lainataan ja käyttäjät ansaitsevat jatkuvia tuloja – joille maksetaan korkoa. Lainauspalveluntarjoajasta riippuen käyttäjät voivat joutua maksamaan tapahtumamaksuja. Näin kryptosäästötilit toimivat lyhyesti sanottuna. 

Lue lisää Coinmotion-kryptovaluuttasäästötileistä.

Kumppanuusohjelmat ja lohkoketjupohjaiset sisällönluontialustat

Someharrastajia ja vaikuttajia voi kiinnostaa osallistua kryptovaluuttayritysten tarjoamiin palkinto-ohjelmiin. Palkintojen ideana on houkutella uusia käyttäjiä alustalle. Yritykset voivat pyytää käyttäjiä auttamaan julkaisemalla suosituksia, asiakaskokemuksia ja kumppanilinkkejä. Tällaiset linkit houkuttelevat uusia käyttäjiä alennuksilla, jotka tarjotaan kampanjoiden kautta rekisteröityville käyttäjille. Tuotteiden mainostamisesta kiinnostuneiden käyttäjien tulee tutkia asioita perusteellisesti varmistaakseen, että projekti on laadukas ja että he voivat sitoutua sen jakamiseen rauhallisin mielin.

Lue lisää Coinmotionin suositusohjelmasta.

Käyttäjät voivat vastaavasti ansaita rahaa suorittamalla haluamansa sisällönluontoprojektit eri alustojen kautta, minkä hajautetun tilikirjan teknologia mahdollista. Taiteilijat, käsityöläiset ja muut mittatilaustöitä tuottavat voivat ansaita rahaa luomuksillaan levittämällä niitä lohkoketjuverkossa.

Hard Fork ja Airdrop: Ansaitse passiivisia tuloja kryptovaluutalla

Hard fork tarkoittaa sitä, kun lohkoketjuprotokolla muuttuu luodakseen uuden lohkoketjun, joka toimii alkuperäisen rinnalla. Hyvä esimerkki tästä oli vuoden 2017 bitcoinin hard fork, joka sai aikaan bitcoinin romahduksen. Käyttäjät, jotka sijoittavat lohkoketjuun ennen hard forkia, saavat automaattisesti uuden lohkoketjun rahakkeita.

Airdrop tarkoittaa sitä, kun kryptoprojekti tallettaa rahakkeita suoran käyttäjän lompakkoon. Näitä annetaan yleensä vastineeksi palkkioista, mainostamisesta sosiaalisessa mediassa ja muista kampanjoista, jotka on suunniteltu uusien asiakkaiden houkutteluun.

Lightning- tai master-solmun suorittaminen

Teknisesti taitaville käyttäjille lightning-solmun suorittaminen voi olla fiksu tapa hyötyä edistyneestä kryptovaluuttateknologiasta. Vaikka tämä vaatii enemmän vaivannäköä käyttäjältä, se voi olla palkitseva tapa ansaita passiivisia tuloja.

Lightning-solmut auttavat antamaan tehoa Lightning-verkolle, toisen kerroksen protokollalle, joka käy olemassa olevien lohkoketjujen, kuten bitcoinin lisäksi. Lightning-verkko mahdollistaa nopeammat tapahtumat ja antaa paremman suojauksen. Sen tähden verkosto edellyttää, että niin maksaja kuin maksun saaja hyväksyvät sopimusehdot ennen toteuttamisia.

Suorittamalla lightning-solmun käyttäjä kasvattaa lightning-verkon likviditeettiä ja kapasiteettia tuottaa maksukanavia. Käyttäjät keräävät kanaviensa kautta kulkevien tapahtumien verkkomaksut. Lightning-solmun suorittamisen yleinen kannattavuus täytyy vielä vahvistaa lightning-verkon pitkäaikaisella käytöllä.

Master-solmut sitä vastoin toimivat alkuperäisessä lohkoketjussa. Lisäksi master-solmut mahdollistavat verkon toiminnallisuuden tavalla, jota muut solmut eivät tarjoa. Master-solmujen suorittamisen korkea hinta voi olla rajoittavaa, koska niiden toteuttaminen vaatii suuren kryptovaluuttaomaisuuden. Jotkut voivat olla niin kalliita, että jopa tuoton maksun jälkeen sijoitus jää epälikvidiksi. Koska master-solmujen määrittäminen edellyttää erikoisasiantuntemusta, niiden käyttöä ei suositella aloittelijoille.

Passiivisten tulojen ansaitseminen kryptovaluutalla: Mitä kannattaa pitää mielessä

On tärkeää muistaa, että kryptovaluutta- ja lohkoketjuala on yhä alkutaipaleellaan. Ne tarjoavat monia jännittäviä tapoja ansaita tuloja kryptovaluutalla — ja siihen liittyy muutamia vastuita. Yleisesti ottaen käyttäjien tulee ottaa asioista selvää ja harkita tarkoin omaisuuseriä, joita he käyttävät. Paras valinta on usein mittava projekti, jolla on selkeä kehityssuunnitelma ja vakiintunut maine. Sama pätee lähes kaikkiin edellä käsiteltyihin rahantekohankkeisiin.

Sitoutuminen uudenlaisiin teknologioihin tuo mukanaan virheitä. Virheet tehdyissä älykkäissä sopimuksissa, olipa kyse stakingista tai yield farmingista, voivat johtaa peruuttamattomaan varojen menetykseen.

Käyttäjän tulee seurata alaa tarkkaavaisesti ja lähestyä kaikkia investointeja uteliaasti ja toiminnanhaluisesti. Joidenkin edellä käsiteltyjen ominaisuuksien ja rahantekomenetelmien hallinta voi olla haastavaa, jos käyttäjällä ei ole teknistä osaamista.

Käyttäjän virheiden välttämiseksi on parasta odottaa, että tällaisten ominaisuuksien käyttö helpottuu. Toinen vaihtoehto on kokeilla muita kryptovaluuttaan liittyviä passiivisten tulojen hankintatapoja, joita voidaan seurata helpommin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *