Postimerkit, Bitcoin ja harvinaisen sijoituskohteen 5 kultaista sääntöä

Tässä artikkelissa käydään läpi harvinaisen sijoituskohteen kannattavuuden sääntöjä keräilyesineiden näkökulmasta. Samalla selvitetään täyttääkö Bitcoin nämä kannattavan sijoituskohteen vaatimukset, joita arvokkailta keräilyesineiltä vaaditaan.

Tässä artikkelissa käsitellään tunnettuja keräilyesineitä eli postimerkkejä. Myös Bitcoinia pidetään myös joissain piireissä Suomessakin enemmän keräilyesineenä kuin sijoitussalkkuun sopivana sijoituskohteena. Sen vuoksi tätä Bitcoinin ”keräilyesine-statusta” lyhyesti myös sivutaan tässä kirjoituksessa.

Mutta sitten itse aiheeseen.

Maailman harvinaisin postimerkki

Postimerkit voivat vaikuttaa nykyisin varsin triviaaleilta sijoituskohteilta. Mutta tulee muistaa, että arvokkaimmista postimerkeistä on maksettu huutokaupoissa jopa useita miljoonia euroja

Maailman arvokkaimmaksi postimerkiksi on arvioitu Brittiläisen Guianan 1 sentin Magenta vuodelta 1856. Sen arvo Sothebyn New Yorkin huutokaupassa vuonna 2014 nousi 9,48 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin, joka vastaa n. 8,09 miljoonaa euroa.

Keskeistä tämän postimerkin arvonmäärityksessä oli harvinaisuus. Jokainen näistä postimerkeistä oli varustettu postivirkailijan nimikirjaimin, joka oli turvallisuustoimenpide postimerkistä tehtyjen mahdollisten väärennösten estämiseksi. Näin ollen jokaisen tällaisen postimerkin väärentämisestä oli jo lähtökohtaisesti tehty vaikeampaa väärentäjille.

Kohteen harvinaisuus alkoi paljastumaan, kun vuonna 1873 guianalainen 12-vuotias poika löysi tällaisen keräilyharvinaisuuden kotinsa ullakolta, jossa oli postileima 4.4.1856. Hän möi postimerkin paikalliselle keräilijälle ja sai siitä pienen summan rahaa. Vuosien mittaan kuitenkin kävi ilmi, että tällaisia postimerkkejä ei ollut yhtään vastaavanlaista maailmassa. Näin ollen postimerkin arvostus nousi kohosi keräilijöiden silmissä tosiaan 8,09 miljoonaan euroon vuonna 2014.

Harvinaiset postimerkit ovat siten hyvin arvokkaita. Harvinaisten postimerkkien osalta on tehty myös alustavia määrittelyjä minkälaiset kriteerit sijoituskohteen tulisi täyttää, jotta sitä voitaisiin pitää hyvänä sijoituskohteena, josta seuraavaksi hieman lisää.

5 kultaista sääntöä

Jo vuonna 1903 yksi aikansa kuuluisimmista postimerkkien keräilijöistä Charles J. Phillips kirjoitti Stanley Gibbons Monthly Journalissa artikkelissaan Stamp Collecting as an Investment, kuinka postimerkit voivat keräilyesineinä olla arvoa säilyttäviä sijoituskohteita. Herra Phillips määritteli tietyt säännöt, jotka keräilykohteen tulisi täyttää, jotta keräilykohde voitaisiin luokitella kannattavaksi sijoituskohteeksi.

Tässä Phillipsin 5 kultaista sääntöä:

  1. Harvinaisuus ja kysyntä
  2. Kohteen laatu ja kunto
  3. Sijoituskohteen aitouden varmistaminen
  4. Likviditeetti
  5. Paras hinta

Seuraavaksi selvitetään täyttääkö Bitcoin nämä kriteerit.

Harvinaisuus ja kysyntä

Osakemarkkinoilla sijoituskohteen harvinaisuudella ei ole samanlaista merkitystä, koska esimerkiksi pörssiyhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Näin ollen kuka tahansa voi ostaa ja myydä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden saatavuutta ei siten ole rajattu, joten pörssiosakkeet itsenäisinä yksiköinä eivät ole harvinaisia.

Osakemarkkinoilla sijoituskohteen harvinaisuus ei niinkään määrittele sijoituskohteen arvoa. Sen sijaan esimerkiksi pörssiyhtiön tuottamalla liikevoitolla, kassavirralla, pääoman tuottoprosentilla ja osingonmaksukyvyllä on erittäin ratkaiseva merkitys. Relevantit ja tilanteeseen sopivat tunnusluvut toki vaihtelevat toimialasta riippuen.

Keräilykohteiden osalta tilanne on toinen. Harvinaisuudella on ratkaiseva merkitys arvonmäärityksessä. Jos tietynlaisia postimerkkejä on vain muutamia kappaleita maailmassa, on selvää, että tällainen kohde on harvinainen.

Bitcoin ei ole yhtä harvinainen. Kuitenkin bitcoinien määrä on rajattu 21 miljoonaan, joten Bitcoin on siten harvinaisempi kuin moni muu sen kanssa nyt tai tulevaisuudessa kilpaileva FIAT-valuutta kuten euro tai dollari. Näin ollen Bitcoinia voidaan pitää harvinaisena verrattuna sen kilpailijoihin.

Tässä tulee myös muistaa, että keräilykohde ei voi olla ainoastaan harvinainen vaan tällaiselle harvinaiselle keräilykohteelle tulee olla myös markkinat eli kysyntää. 

Postimerkkien osalta kyse on yleensä ammattimaisista asiantuntijaostajista. Postimerkkien ostajat yleensä rajoittuvat keräilijöihin, koska postimerkit ovat ennen kaikkea keräilykohde. Tämä johtuu pitkälti siitä, että yksittäisten postimerkkien historia, laatukriteerit, aitouden ja kunnon arviointi tulee osata, jotta arvokkaat merkit voidaan erottaa vähemmän arvokkaista. 

Bitcoinin osalta kysynnän voi helposti havaita useamman maailmalla toimivan suuren pörssin toiminnasta. Kaupankäynti bitcoineilla on erittäin aktiivista. Bitcoinin kysynnän voi hyvin helposti vielä havaita siitä, että joka kerta kun Bitcoinin hinta putoaa merkittävästi, näille nyt halvemmille bitcoineille löytyy aina ostaja. 

Eli toisin sanoen myytävänä oleville bitcoineille löytyy aina paljon ostajia, kun hinta putoaa riittävän alas teknisen analyysin puolelta tutulle niin sanotulle tukitasolle (buyers of last resort). Tästä voidaan hyvin päätellä, että Bitcoinilla on paljon kysyntää.

Kohteen laatu ja kunto

Jos tuote ostetaan uutena, yleensä voidaan olettaa, että tällöin kohde on hyvässä kunnossa. Postimerkkien kohdalla ainoastaan kohteen harvinaisuus ei tarkoita, että kohde olisi arvokas. Jos postimerkistä esimerkiksi puuttuu hampaita tai sen leima on suttuinen ja epäselvä, silloin kohde ei ole yhtä arvokas kuin virheetön kappale.

Tämä kohteen laadun- ja kunnon varmistus tietenkin vaatii asiantuntemusta, sillä jos tarvittavia ominaisuuksia ei voida varmistaa, silloin kohteen laatua ja kuntoa ei voida luotettavasti todentaa. Tässä tietenkin auttaa jos ostaa postimerkit tunnetulta välittäjältä, joka minimoi näitä kohteen laatuun ja kuntoon liittyviä riskejä.

Bitcoinin osalta kohteen kunto on aina uutta vastaava, koska Bitcoinin kohdalla on kyse aineettomasta omaisuudesta. Tällaisen kulumattoman omaisuuden arvo ei siis siten alene tai kulu sitä käytettäessä. Näin ollen ostettaessa tai myytäessä bitcoinin saadaan aina uuden veroisia bitcoinin satosheja (Bitcoinin vaihdantayksikkö) takaisin. 

Laadun osalta tulee huomioida, että Bitcoinin vertaisverkko varmistaa bitcoinien laadun. Koska Bitcoin on aineetonta omaisuutta, se tarkoittaa, että kaikki bitcoinit ovat fyysiseltä laadultaan yhtä laadukkaita. Bitcoinin ostajalta ei siten tarvita erityisiä asiantuntijoita varmistamaan kohteen laatua ja kuntoa kuten postimerkkien kohdalla. Bitcoinin osalta kohteen laadun ja kunnon varmistus tapahtuu automaattisesti verkon sisällä.

Sijoituskohteen aitouden varmistaminen

Postimerkkien kohdalla kohteen aitouden varmistamiseen voidaan tarvita alan asiantuntija. Postimerkin aitous voidaan varmistaa aitoustodistuksella, joka takaa kohteen arvon.

Ammattilaisen tekemälle aitouden varmistamisella on myös merkitystä mahdollisissa riitatilanteissa esimerkiksi kohteen verotusarvon määrityksessä. Alan ammattilaisen tekemälle kohteen arvostukselle annetaan esimerkiksi enemmän painoarvoa kuin siviilin tekemälle kohteen arvonmääritykselle. Vaikka tämä ammattilaisen arvonmääritys ei  sido viranomaista, sille kuitenkin annetaan enemmän painoarvoa arvonmäärityksen osalta.

Bitcoinin kohdalla tämän aitouden varmistamisen suorittaa Bitcoinin vertaisverkko, joka suorittaa aitouden varmistamisen automaattisesti. Tämän vuoksi Bitcoinista puhutaan verkkona, jossa osapuolten ei tarvitse luottaa toisiinsa. Jos esimerkiksi ostaa bitcoineja pörssistä, yritykseltä tai vaikka joltain kaverilta sekä tämän jälkeen siirtää ostetut bitcoinit omaan lompakkoonsa ja Bitcoin-verkko hyväksyy siirron, silloin bitcoinien aitous on varmistettu. Näin ollen sijoittaja voi tähän aitouden varmistamisverkostoon erittäin suurella todennäköisyydellä luottaa.

Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että kolmatta osapuolta kuten pankkia, viranomaista tai esimerkiksi erityistä asiantuntijaa ei tarvita varmistamaan bitcoinien aitoutta. Verkon (joka koostuu mm. louhijoista ja solmuista) hyväksyntä riittää.

Likviditeetti

Likviditeetillä tarkoitetaan sitä, että sijoituskohteella on toimivat jälkimarkkinat. Eli kun sijoituskohteen ostaa, sijoituskohteesta pitää myös pystyä luopumaan riittävän nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos sijoittaja joutuu yllättäen negatiivisen verotuspäätöksen johdosta maksamaankin aikaisempaa enemmän veroja, silloin sijoituskohteen tulisi olla myytävissä eli likvidoitavissa riittävän nopeasti, jotta kyseiset verot pystytään maksamaan. 

Harvinaisten keräilypostimerkkien myynnille on olemassa markkinat. Mutta nämä markkinat koostuvat yleensä alan ammattilaisista, joilla on yleensä hyvä käsitys kohteen hinnasta. Myyjän kannalta tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että myytävästä jo nopeasti likvidoitavasta tuotteesta silloin saisi hyvän hinnan. Keräilyyn erikoistuneet ammattilaiset kun eivät välttämättä suostu ostamaan tuotetta, jos he eivät itse halua tuotetta omiin kokoelmiinsa. 

Tilanne voi olla myös sellainen, että välittäjälle myytäessä, välittäjä ei välttämättä pysty hankkimaan riittävän nopeasti ostajia tuotteelle. Näin ollen postimerkkien markkinat eivät välttämättä ole yhtä likvidit tavallisen sijoittajan kannalta kuin tavallinen sijoittaja haluaisi.

Likviditeetti tarkoittaa puolestaan bitcoinien kohdalla sitä, että myytävänä oleville bitcoineille löytyy nopeasti ostaja. Tottakai ostaja kohteelle löytyy kun hinta on sopiva, mutta sen lisäksi ostajan tulee myös maksaa kohteesta riittävän nopeasti, jotta sijoituskohteesta pääsisi tarvittaessa riittävän nopeasti eroon.

Jos sijoituskohteen myyntiajat alkavat olla yli 12 kuukautta, silloin ei voi puhua kovinkaan likvidistä markkinasta. Näin voi olla esimerkiksi asuntojen kohdalla etenkin muuttotappiokunnissa, joissa esimerkiksi pari suurta paikallista työllistäjää ovat joutuneet yllättäen lopettamaan toimintansa.

Bitcoinin kohdalla puolestaan voidaan puhua hyvin likvidistä markkinasta. Bitcoineja pystyy ostamaan ja myymään hyvinkin helposti eli niistä pääsee tarvittaessa nopeasti eroon. 

Kuitenkin varsinkin tuotteiden ja palveluiden maksamisen suhteen Bitcoin ei välttämättä ole vielä ihan se kaikkein likvidein väline. Tämä johtuu pitkälti siitä, että monet yritykset eivät vielä omaa tarvittavaa infrastruktuuria tukemaan bitcoineilla maksamista. 

Nykyään maksettaessa monesti joutuu vaihtamaan satoshit (Bitcoinin vaihdantayksikkö) euroiksi, joilla maksaminen sitten vasta onnistuu. Kaikesta tästä syntyy vaihtokuluja, joka voi vähentää kiinnostusta maksaa ostoksia bitcoineilla.

Toinen asia on vielä volatiteetti eli Bitcoinin välillä hyvinkin suuri euromääräinen hintavaihtelu, joka myös vaikeuttaa etenkin euromääräisten tuotteiden ja palveluiden maksamista. Tämä johtuu siitä, että jos esimerkiksi tuotteelle on annettu maksuaikaa kaksi viikkoa ja Bitcoinin hinta tänä aikana vaihtuu ostajan kannalta epäedulliseen suuntaan, silloin ostaja joutuu ostamaan tuotteen euromääräisesti kalliimmalla kuin oli alunperin suunnitellut. Tämä tietysti suosii tuotteen myyjää. 

Tulevaisuuden osalta maksamisen osalta tilanne saattaa kuitenkin muuttua. Bitcoinilla tehtävät maksut voidaan tehdä salamaverkon (Lightning network) avulla muutamissa sekunneissa. Jos tämän teknologia onnistutaan skaalaamaan osaksi nykyistä maksamisen infrastruktuuria ja bitcoinilla maksaminen yleistyy, silloin Bitcoin voi saavuttaa paremman jalansijan myös maksamisen välineenä.

Paras hinta

Kuten likviditeetinkin osalta niin myös parhaan hinnan varmistamiseksi tuotteella tulee olla toimivat markkinat. Se tarkoittaa sitä, että kohdetta ostettaessa tai myytäessä markkinoilta tästä kohteesta tulee pystyä saamaan paras hinta. Parhaalla hinnalla voidaan tarkoittaa kohteen käypää arvoa, jolla tarkoitetaan lähinnä tuotteen sen hetkistä markkina-arvoa.

Joillakin markkinoilla parasta hintaa ei voida saavuttaa. Esimerkiksi postimerkkien kohdalla osa keräilijöistä voi olla haluttomampia ostamaan tiettyä kohdetta sen käypään arvoon, koska he eivät välttämättä halua kyseistä kohdetta omiin kokoelmiinsa. Toisaalta taas joidenkin postimerkkien kohdalla ostajia voi löytyä enemmän kuin tarpeeksi, jolloin postimerkistä voi saada väliaikaisesti käypää arvoa paremman hinnan. 

Toki käyvän arvon määrittäminen ilman pörssiä voi olla postimerkeille hyvin haastavaa. Keräilijöiden keskuudessa julkiset huutokaupat saattavatkin olla ostajan kaikkien paras vaihtoehto, jos keräilijä haluaa saavuttaa parhaan mahdollisen hinnan ostokselleen.

Bitcoinin osalta kryptovaluuttapörssit määrittävät ajantasaisen hinnan. Näin ollen ostaja saa aina parhaan hinnan ostaessaan bitcoineja. Bitcoineja ei siten voi oikein verrata keräilyesineistä ainakaan postimerkkeihin etenkään parhaan hinnan tai käyvän arvon määrityksen osalta.

Tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että postimerkkejä ostamalla tai myymällä voi saavuttaa erittäin tuottoisia kauppoja, koska keräilijä voi hyödyntää markkinoita parempaa asiantuntemusta osto- ja myyntipäätöksiä tehtäessä. Kuitenkin riskinä on se, että myyjiä tai ostajia ei välttämättä ole tarpeeksi

Bitcoinin osalta ostajia ja myyjiä on aina tarpeeksi. Mutta tällaisia muita parempaan kohteen arvon asiantuntemukseen perustuvia voittoja ei voida Bitcoinin markkinalla saavuttaa. Bitcoinin markkinoita voidaan pitää siten tehokkaina ainakin sen osalta, että kryptovaluuttapörssit takaavat ajankohtaisesti parhaan hinnan määrityksen Bitcoinille. 

Yhteenveto

Luonnollisesti Bitcoin täyttää nämä kannattavan sijoituskohteen 5 kultaista sääntöä. Sijoituskohteena Bitcoin on puolestaan harvinaisuutensa puolesta verrattavissa ainakin jollain tavalla keräilyesineisiin kuten vaikka juuri postimerkkeihin. Kuitenkin tähän ne yhtäläisyydet sitten pitkälti päättyvätkin. 

Kuten edellä käytiin läpi kohteen laadun ja kunnon sekä aitouden varmistaminen tapahtuvat Bitcoinilla ja postimerkeillä täysin eri tavoin. Samalla tavalla myös markkinoiden likviditeetin ja parhaan hinnan osalta Bitcoin ei siten ole sijoituskohteena verrattavissa postimerkkeihin.

Bitcoin on siten hyvinkin erityinen sijoituskohde verrattuna perinteisiin omaisuusluokkiin kuten vaikka postimerkkeihin nähden. Vaikka Bitcoin täyttääkin 5 kultaista sääntöä kuten arvokkaat postimerkitkin, Bitcoin ei ole kuitenkaan postimerkin kaltainen keräilyesine. 

Bitcoin on sen sijaan ennemminkin harvinainen ja toimivuudeltaan yllättävän turvallinen teknologia, joka verkostovaikutuksen ja rajoitetun kokonaismääränsä ansiosta muodostaa hyvin potentiaalisen jos nyt ei suoraan sijoituskohteen niin ainakin silmällä pidettävän kohteen, jonka tulevaa kehitystä jäämme toiveikkaina seuraamaan.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli apua ja onnea markkinoille!

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Kirjoittaja on Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen ja hänellä on vuosien kokemus sijoittamisesta eri sijoituslajeihin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *