XRP on pankkien käyttämä virtuaalivaluutta

Ripple on samaan aikaan sekä virtuaalivaluutta että maksujärjestelmä. Sitä ylläpitää yritys nimeltään Ripple Labs, joka  perustettiin vuonna 2012 alunperin nimellä Opencoin. Ripple Labs nimen yritys omaksui vuonna 2015, jolloin myös Ripple-järjestelmä ja ripple-raha julkaistiin. Myöhemmin virtuaalivaluutasta alettiin käyttää nimitystä XRP ja Ripple-nimellä viitataan yleensä maksujärjestelmään. Kuitenkin usein esimerkiksi mediajulkaisuissa Ripple-nimellä viitataan itse virtuaalivaluuttaan.

Mittaustavasta riippuen XRP on maailman kolmanneksi suurin virtuaalivaluutta. Sen markkina-arvo on noin 12 miljardia, eli noin viidennes bitcoinin markkina-arvosta. XRP:n arvo on myös ollut viime vuosina suhteellisen kovassa kasvussa verrattuna muihin virtuaalivaluuttoihin ja se on ylittänyt muun muassa Ethereum-lohkoketjualustan sekä Litecoin-kryptoveteraanin.

Kuten kryptovaluutat, myös Ripple perustuu avoimen koodin järjestelmään. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa voi halutessaan käydä läpi Ripplen koodin ja varmistua siitä, että järjestelmä toimii juuri, kuten se väittääkin. XRP-virtuaalivaluuttaa voidaan myös siirtää käyttäjältä toiselle kuin mitä tahansa muuta kryptovaluuttaa. Tähän XRP:n ja kryptovaluuttojen samankaltaisuudet jäävätkin. XRP:tä voidaan kuvailla virtuaalivaluutaksi, mutta sen asema varsinaisena kryptovaluuttana onkin sitten kokonaan toisenlainen.

XRP-virtuaalivaluutta on nyt saatavilla Coinmotion-palvelussa.

Ripple on Bitcoinia ja muita lohkoketjukryptoja keskitetympi järjestelmä

Ripple-maksuverkosto on useiden institutionaalisten maksunvälittäjien, pankkien ja muiden finanssialan toimijoiden käyttöön tarkoitettu verkko, jonka avulla ne voivat käyttää Ripplen päälle rakennettuja sovelluksia tekemään ja varmistamaan rahanarvoisia siirtoja ja maksuja. Ripple pyrkii toimimaan eräänlaisena välitysrahana ja -järjestelmänä, jonka kautta kuka tahansa voi vaihtaa mitä tahansa rahanarvoista mihin tahansa toiseen rahanarvoiseen.

Ripple, XRP, valuuttana toimii siis eräänlaisena ässänä hihassa. Kun vaihdat dollareita euroihin, XRP valuuttana toimii välikätenä vaihdossa, käyttäytyen euroja kohtaan kuin eurot ja dollareita kohtaan kuin dollarit. Yksinkertaistamalla vaihtoketjut järjestelmä pyrkii minimoimaan kaikki erilaisten valuuttojen ja hyödykkeiden vaihtamisesta aiheutuvat kulut.

Oletetaan, että on kolme ihmistä; suomalainen Jarkko, saudiarabialainen Abdullah ja amerikkalainen John. Jarkko haluaa myydä vanhan arvokkaan jääkiekkokortin ja ostaa öljyä. Abdullah haluaa myydä öljyä ja ostaa McDonaldsin osakkeita. John haluaa ostaa arvokkaan jääkiekkokortin ja myydä McDonaldsin osakkeita. Kun kaikki nämä käyttäjät ilmoittavat Ripple-verkolle, mitä he haluavat ostaa ja mitä myydä, verkko pyrkii automaattisesti yhdistämään ostajat ja myyjät. Jarkko voi vaihtaa jääkiekkokortin suoraan öljyyn, Abdullah öljyn suoraan Mäkkärin osakkeisiin ja John Mäkkärin osakkeet suoraan jääkiekkokorttiin. Ripple muodostaa kaikki tarvittavat myynti- ja ostokäytävät asiakkaiden välille.

Tämä siis ideaalitilanteessa. Se, millaisia asioita Ripplen kautta voidaan vaihtaa, riippuu todellisuudessa Ripplen käyttäjistä ja ennen kaikkea verkossa toimivista instituutiosta. Ripple mahdollistaa jo nyt useiden asioiden vaihtamisen toisiinsa suhteellisen kitkatta, esimerkiksi kryptovaluutat fiateihin, fiatit toisiin fiateihin ja niin edelleen, mutta jääkiekkokorttiesimerkki on vielä kaukaa haettu. Tulevaisuudessa se saattaa kuitenkin olla mahdollista, mikäli verkko jatkaa kehittymistä ja saa entistä enemmän käyttäjiä sekä etenkin siitä kiinnostuneita instituutioita.

Ripplellä on ollut keskusteluja satojen erilaisten instituutioiden kanssa järjestelmän käytöstä, yrityksen oman ilmoituksen mukaan joukkoon kuuluvat niinkin merkittävät toimijat kuin American Express ja Santander-pankki. Monet yritykset ovat myös kiinnostuneita Ripplestä ja ovat jo ryhtyneet tutkimaan, millä tavoin ne voisivat hyötyä Ripplen käyttämisestä. Yrityksille ja instituutioille Ripple voi olla erityisen hyödyllinen, koska sen avulla yritykset voivat automatisoida suuren osan keskinäisestä kaupankäynnistään ja maksunvarmennuksesta.

XRP on viimeisin lisäys Coinmotionin kasvavaan valikoimaan.

Ripple ei ole kryptovaluutta, vaan virtuaalivaluutta ja järjestelmä

Teknisesti Ripple eroaa muista virtuaalivaluutoista siten, että sana tiukassa määritelmässä se ei ole varsinainen kryptovaluutta. Tiukasti määriteltynä kryptovaluutalla tarkoitetaan hajautetusti hallittua lohkoketjupohjaista ja kryptografisesti varmennettua rahaa. Vaikka Ripplellä on monia yhteneväisyyksiä varsinaisiin kryptovaluuttoihin, on se myös monella merkittävällä tavalla hyvin toisenlainen.

Ripple ei käytä lohkoketjua siinä merkityksessä, miten lohkoketju yleensä mielletään. Lohkoketjun sijasta Ripple-siirrot vahvistetaan niin sanotun HashTree-järjestelmän kautta, jonka Ripple Labs on patentoinut. Ripplen järjestelmässä siirrot, summat ja vastaavat tiedot yhdistetään yhdeksi yksittäiseksi luvuksi, jota serverit vertailevat toisiinsa ja jonka avulla ne muodostavat yhteisen konsensuksen. Tällainen järjestelmä on samaan aikaan sekä keskitetympi että nopeampi kuin perinteinen lohkoketju.

Ripple eroaa muista virtuaalivaluutoista myös rahan liikkeellelaskussa. Kaikki XRP:t on jo “louhittu”. Tarkemmin ottaen niitä ei ole koskaan louhittu yhtäkään, vaan Ripple Labs itse päätti, kuinka paljon XRP:tä on olemassa. Luotu virtuaalivaluuttamäärä on 100 miljardia kappaletta. Ripple Labsin tarkoituksena on laskea noin puolet markkinoille ja samaan aikaan pitää vastaava määrä yrityksen hallussa. Tällä hetkellä noin 39% on jo laskettu markkinoille.

XRP:tä ei siis synny koskaan lisää. Sen sijaan valuutan määrä vähenee jatkuvasti. Jokaisen XRP-siirron tekeminen maksaa noin 0,000001 dollaria. Toisin kuin Bitcoinissa tai muissa kryptovaluutoissa, tämä siirtomaksu ei mene louhijoille, vaan se katoaa kokonaan järjestelmästä. Tämän mekanismin tarkoituksena on estää maksujärjestelmän spämmääminen turhilla siirroilla sekä varmistaa, että ripplestä ei tule inflatoituvaa valuuttaa. XRP:t eivät kuitenkaan katoa koskaan lopullisesti, sillä jokaisen siirron myötä olemassaolevien ripplejen määrä on vähäisempi ja siten niiden arvo on korkeampi. Se, mitä siirto maksaa rippleissä, laskee siis sitä mukaa, mitä vähemmän XRP:tä on olemassa.

Ripple on samaan aikaan sekä raha, että oma järjestelmänsä.

Ripple ei pyri korvaamaan Bitcoinia, vaan tukemaan sitä

Teknisten ominaisuuksiensa lisäksi Ripple eroaa Bitcoinista filosofialtaan. Ripple ei ole missään vaiheessa pyrkinyt olemaan itsenäinen, hajautettu kryptovaluutta, vaan se on halunnut jo alusta asti tuoda kehittynyttä finanssiteknologiaa myös vakiintuneiden instituutioiden käyttöön. Tämä tekee XRP:stä käyttötarkoituksiltaan hyvin erilaisen kuin muista kryptoista.

XRP:tä käytetään ensisijaisesti suurten instituutioiden välisissä rahansiirroissa, ei yksityisten kaupassa. Luonnollisesti sitä käytetään myös yksityishenkilöiden kesken, mutta tämä on huomattavasti vähäisempää kuin instituutioiden kanssa, eikä se ole koskaan ollut ripplen pääasiallinen tarkoitus. Koska Ripple Labsilla on yksinoikeus päättää XRP:n liikkeellelaskusta, voidaankin valuutan hankkimista verrata siihen, että sijoittaja ostaisi Ripple Labsin osakkeita. XRP:hen sijoittaminen on sijoittamista Ripple-verkkoon ja siihen, että instituutiot jatkaisivat ripplen käyttämistä myös tulevaisuudessa.

Ripple-maksujärjestelmä ja XRP-virtuaalivaluutta on siis hyvin erilainen kokonaisuus kuin kryptovaluutat yleensä. Ripple ei kalastele samoilla apajilla kuin Bitcoin, joka on nimenomaan valuutta, tai Ethereum, jonka tarkoituksena on olla hajautettu supertietokone. Päinvastoin: Ripple Labs on jopa itse aktiivisesti kannustanut Bitcoinin käyttöön. Bitcoin, kuten myös suuri osa muista kryptovaluutoista, ovat yhteensopivia Ripplen maksuverkon kanssa. Ripple ei siis niinkään ole uhka Bitcoinille tai muille kryptovaluutoille, vaan niitä tukeva institutionaalinen ja keskitetty järjestelmä.

Jos Ripple kehittyy nykyisestä, saattaa sen verkko osoittautua erinomaiseksi pohjaksi myös kryptovaluuttojen vaihtamiselle hyödykkeisiin, fiat-valuuttoihin tai toisiin kryptovaluuttoihin.

Ripplen verkkojen avulla myös kryptovaluuttojen kauppa voi sujua tulevaisuudessa tehokkaammin.

Onko keskittyneisyys ongelma?

Rippleä kritisoidaan kryptovaluuttakäyttäjien keskuudessa etenkin sen keskittyneisyyden vuoksi. Bitcoin ja muut kryptovaluutat luotiin vastaamaan nimenomaan siihen ongelmaan, että valta taloudesta on muutamien keskitettyjen instituutioiden käsissä. Ripple taas lähtee suoraan keskitetystä ratkaisusta ja toimii sulassa sovussa pankkien kanssa. On ymmärrettävää, että etenkin vapausfilosofisesti suuntautuneet ihmiset saattavat tämän vuoksi kaihtaa rippleä.

Toisaalta taas keskittyneisyys on antanut Ripplelle aivan erilaisen aseman kuin muille virtuaalivaluutoille tai maksujärjestelmille. Sadat pankit ja muut yritykset luottavat Rippleen. Tämä institutionaalinen tuki on monella tavalla hyödyllistä. Pankit eivät esimerkiksi suhtaudu rippleen vihamielisesti, mikä helpottaa Rippleä käyttävien yrityksien toimintaa. Institutionalisoitunut tuki saattaa myös olla merkittävä tekijä sijoittajien kannalta, sillä perinteiset sijoittajat luottavat huomattavasti helpommin pankkien hyväksymiin järjestelmiin kuin anonyymin kryptoanarkistin luomaan vallankumoukseen.

Keskittyneisyys voi olla myös suuri ongelma. Keskittyneisyys tarkoittaa, että Ripple Labs voi estää siirtojen tapahtumisen tai lähes yksipuolisesti muuttaa tapaa, jolla järjestelmä toimii. Ripple Labs myös omistaa valtavan enemmistön kaikista rippleistä, mikä antaa sille teoriassa mahdollisuuden esimerkiksi manipuloida ripple-markkinoita, mikäli yritys kokisi hyötyvänsä siitä.

Keskittyneisyys on siis kaksiteräinen miekka. Toisaalta se ei ole yhtä turvallista kuin hajauttaminen, mutta toisaalta se saattaa antaa poikkeuksellisen aseman markkinoilla ja tuoda aikaisille sijoittajille merkittävät voitot. Ripplellä voi olla tiedossa hyvä tulevaisuus, etenkin Bitcoinia tukevana järjestelmänä.

Sijoittaminen XRP-virtuaalivaluuttaan bitcoinin ohella on hyvä keino hajauttaa virtuaalivaluuttasijoituksia erilaisiin kohteisiin.

 

2 thoughts on “XRP on pankkien käyttämä virtuaalivaluutta

 1. Zarniwooper says:

  “Keskittyneisyys tarkoittaa, että Ripple Labs voi estää siirtojen tapahtumisen tai lähes yksipuolisesti muuttaa tapaa, jolla järjestelmä toimii.”
  Ei pidä paikkaansa. Lähteesi on ilmeisesti tähän ollut se kuuluisa Bitmex:in artikkeli. Kukaan ei pysty jäädyttämään siirtoja. Ripplellä on tällä hetkellä hallussaan 7 prosenttia nodeista. Superkonsensukseen tarvitaan 80%.
  Kannattaa oikeasti käydä lukemassa miten se konsensus toimii, eikä vain kopioida virheellistä tietoa. Lähdekoodi ja dokumentaatio on avointa. https://developers.ripple.com/consensus.html

  “Ripple Labs myös omistaa valtavan enemmistön kaikista rippleistä, mikä antaa sille teoriassa mahdollisuuden esimerkiksi manipuloida ripple-markkinoita, mikäli yritys kokisi hyötyvänsä siitä.”
  Ripplen omistamat varat ovat kryptokrafisesti lukittuja jotka vapautuvat hallitusti 1 miljardi/kk. Tuskin tarvitsee alkaa selittämään kuinka “helppoa” tällainen lukitus olisi purkaa?
  Tähän liittyy oleellisesti myös superkonsensus. Jos nodet havaitsisivat että jossain on joku epäluotettava toimija, he voisivat sulkea sen pois UNL:stä. Tämän jälkeen Ripple voisi ihan vapaasti riehua omassa pikku arvottomassa forkissaan.

 2. Rehtori says:

  Olipas paljon asiavirheitä, joita en lähde nyt yksitellen korjaamaan. Konsensus on ylivertainen, vaikka bitcoinyhteisö saisikin aikaiseksi energiatehokkaan PoW-mallin. Olisikohan artikkelissa pitänyt mainita SBI tai R3 yhteyksistä?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *