Ändringar i Prasos Ab:s ledning

Prasos Ab:s nya verkställande direktör blir Heidi Hurskainen med en stark bakgrund i bank- och finansteknologibranschen. Nuvarande chefen Henry Brade blir vice verkställande direktör och fokuserar på sin verksamhet som styrelsens ordförande.  

Företagets grundarmedlem Henry Brade har varit Prasos Ab:s vd sedan företaget grundades 2012. Företagets tillväxtstrategi har utvecklats genom åren, och styrelsen upplevde att det nu är rätt tid att göra ändringar till företagets översta operativa ledning. Hurskainen som valts till vd har stark bankbakgrund och har varit företagets handelschef sedan 2016 och medlem i Prasos’ styrelse sedan 2018.

“Jag har varit företagets vd och styrelsens ordförande från första början och satsat allt på Prasos’ utveckling under senaste 7 åren. Förra finansåret nådde vi ett rekord på 4,7 miljoner euro som omsättning och ett rätt så positivt resultat. Senaste perioden har pga branschens cykliska natur varit utmanande, men vi tror på branschens positiva utveckling och vår utvecklingsstrategi är bättre än någonsin förr. Det är bra för företaget att skilja rollerna av styrelsens ordförande och verkställande direktör, och Hurskainen är rätt person för vd. I och med detta kan jag fokusera mer på mitt arbete i styrelsen,” berättar Brade.

Kryptovaluta-  och banksektorn närmar sig varandra

I Finland träder EU:s femte direktiv mot penningtvätt (AMLD 5) i kraft senast i januari 2020 och kommer också att omfatta europeiska kryptovalutatjänstleverantörer. Nya regulationen kräver att branschens tjänster implementerar strängare KYC och AML –processer samt registrerar sig till lokala myndigheter. I Finland kommer övervakande myndigheten väldigt sannolikt att vara Finansinspektionen. Prasos har uppdaterat sin KYC och AML –praktik aktivt under senaste året för att fylla nya regulationens krav.

Prasos strävar att kraftigt utveckla och utvidga sina tjänster och söker just nu licens för betalinstitut. Som ett betalinstitut kunde Prasos erbjuda helt nya betaltjänster, som antagligen förbättar företagets tävlingsposition i framtiden.

“Tävlingspositionen utvecklas väldigt snabbt och samtidigt ger det oss mycket nya möjligheter. Vi kan redan nu erbjuda vår Coinmotion-plattform som tjänst för andra finansbranschens aktörer, och i framtiden kommer vi att satsa ännu mer på att utveckla övriga tjänster åt investerare,” berättar Hurskainen.

Hela finanssektorn är i en vändpunkt, där finansteknologiföretagen tränger sig in på traditionella bankers verksamhetsområde. Tack vare sin innovationsvilja har dessa företag också ett öga på kryptovalutor, och redan nu har Europa flera finanssektorns aktörer som vill erbjuda möjligheten till kryptovalutaväxling.

“Jag har varit med och utvecklat Prasos’ verksamhet nästan tre år och följande åren kommer att kräva stora steg med tanke på affärsverksamhetens utveckling, skalning och nya marknadserövringar. Jag tror att min erfarenhet och omfattande förståelse om kryptovalutasektorn samt fintech- och bankvärlden kommer att ge nytta för framtiden,” tillägger Hurskainen.

Heidi Hurskainen

  • Handelschef på Prasos Ab sedan april 2016. Hon är också medlem i strategi- och ledningsgruppen samt företagets styrelse.
  • Viceordförande för Kryptovalutaföreningen Konsensus rf.
  • Rådgivare på Fin-tech.es plattformen.
  • Över 10 års erfarenhet i Banco Sabadell samt Caja Mediterraneo  -bankerna med uppgifter relaterade till investeringsplanering.
  • Vidare information:  https://www.linkedin.com/in/hhurskainen/

Kort om Prasos

Prasos Ab:s affärsverksamhet fokuserar på kryptovalutaväxling och fondskötsel. Via Prasos har det växlats över 250 miljoner euro värt kryptovalutor. Företaget grundades i Jyväskylä 2012 och nuvarande teamet består av 20 branschens experter. I Europa har Prasos över 80 000 kunder och huvudtjänsterna är: Coinmotion.comBittiraha.fi och Denarium.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *