Veckogranskning 9/2019: Första finska blockkedjeboken har publicerats

Hej på er och glad mars, ärade läsare! Riksdagsvalen är på kommande och Finland bestämmer snart hurdana beslutsfattare härskar över landet följande 4 åren. Det kommer oundvikligt också att påverka blockkedjornas och kryptovalutornas användning. Ifall beslutsfattarna inte vet vad de fattar beslut om kan de göra något väldigt idiotiskt. Ifall beslutsfattarna däremot förstår blockkedjor och deras möjligheter är det mer sannolikt att de stiftar lagar som främjar kryptofolket.

Och vad skulle vara ett bättre sätt att bli allmänbildad än att läsa böcker! En grupp finska författare har nämligen publicerat första inhemska boken om kryptovalutor. Boken är riktad särskilt åt beslutsfattare och dess syfte är att lära dem vad blockkedjan är och kan erbjuda.

I andra nyheter bekantar vi oss med Facebooks egna kryptovaluta samt Ethereums uppdateringar som lyckades utan problem.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Teknologin kan ge oss en utopistisk framtid – men endast om vi förstår den.


Första finska blockkedjeboken publicerades

En grupp finska blockkedjeaktiver har skrivit Finlands första blockkedjebok. Mikko Eerola, Juha Viitala, Antti Innanen och Patrik Elias Johansson publicerade sitt verk med namnet Lohkoketju – Tiekartta päättäjille (Blockkedjan – En vägkarta för beslutsfattare) 28.2. Händelsen presenterades av författaren Antti Merilehto som specialiserat sig på artificiell intelligens.

Som namnet berättar är boken framför allt riktad åt besutsfattare. I Europa och annarstans i världen har man börjat utnyttja blockkedjan allt mer of effektivare, men Finland håller på att bli efter utvecklingen. Författarnas meddelande åt beslutsfattarna är att de måste börja skapa blockkedjepositiv lagstiftning och politik om Finland i fortsättningen vill vara en teknologiskt utvecklad stat.

Boken är också en bra källa för vem som helst som vill bättre förstå blockkedjor och deras möjligheter i samhället. I boken har bitcoin och andra smartpengar en mindre roll, men också de presenteras lättläst. Boken innehåller också en delvis översatt version av bitcoins white paper, som enligt vår information är den första finska versionen som offentligt publicerats. 

”Finland kan helt enkelt inte sabba en så viktig teknologi som blockkedjan,” uttalade blockkedjeaktivisten Mikko Alasaarela i publikationstillfället. Alasaarela har gett myndigheter aktiv hjälp för att utveckla en bättre reglering och hans förslag har äntligen fått lyssnande öron. Alasaarelas och författarnas inlägg kan du se från videon nedan.

Enligt bokens författare kan blockkedjan erbjuda Finland flera förmåner, såsom en effektiverad byrokrati, automatiserade kontrakt, oförfalskbara register och så vidare. Det förutsätter dock att beslutsfattarna bekantar sig med vad blockkedjan överhuvudtaget är.

Lohkoketju – Tiekartta päättäjille (Blockkedjan – En vägkarta för beslutsfattare) berättar på finska hur Finland kunde bli en teknologisk stormakt genom att bättre förstå blockkedjan.


Bitcoin-transaktionernas mängd har vuxit och balanserats

Mängden transaktioner som utförs i Bitcoin-nätverket har vuxit till samma nivå som i januari 2018.I januari 2018 skedde det i genomsnitt 300 000 stycken transaktioner varje dag. Nuförtiden sker det ungefär lika mycket transaktioner dagligen. 

Dessutom har transaktionmängdernas variation sjunkit och blivit mer stadig. År 2018 skedde det som lägst ca 190 000 och högst 425 000 transaktioner per dag. Nu sker det som lägst ca 235 000 och högst ca 350 000 transaktioner varje dag.

Verkliga transaktionsmängderna är troligen ännu större, eftersom siffrorna inte visar t.ex. transaktioner via Blixtnätverket (Lightning Network). LN-transaktionernas mängd är väldigt svår att uppskatta, eftersom de inte syns direkt i blockkedjan. Det verkar dock självklart att deras mängd också vuxit.


Större och mer balanserade transaktionsmängder tyder på ökande användning och adaption.

Allvarligt dataskyddsproblem hittad i Coinomi-plånboken

Det har hittats en kritiskt sårbarhet i populära Coinomi-plånboken, varmed hackare har lyckats stjäla tiotals tusen dollar värt kryptovalutor från användare. Sårbarheten hittades av Twitter-användaren Warith2020, som förlorade ca 70 000 dollar värt kryptovalutor från sin plånbok.

Coinomi-plånboken använder likt andra plånböcker olika seed-fraser, alltså en grupp ord varmed plånboken kan återföras ifall apparaten förstörs eller skadas. Coinomi-plånboken skickar dessa ord som öppen text åt Google för att försäkra deras rättstavning. Ifall hackaren lyckades i detta skede få tag på informationen kan hen kapa plånboken åt sig och stjäla fonderna.

”Om du använders Coinomis plånbok, bör du direkt flytta fonderna till någon annan plånbok som du skapat med helt ny information. Annars kan dina pengar vara i fara förr eller senare,” skriver Warith2020.

Ifall Coinomis sårbarheter är lika allvarliga som det påstås, kan hela plånbokens användning vara en säkerhetsrisk.

Hälften chefer och företagare tror på blockkedjans revolution

Auditeringsföretaget KPMG har utgett en ny frågeundersökning, som visar att ungefär häften av företagare och chefnivåns arbetare tror att blockkedjan kommer att förändra flera branschers operations- och affärsmodeller. I undersökningen intervjuades 740 företagare från 12 olika länder.

48% svarare berättade att de tror blockkedjan kommer att ändra på företagens affärsmodeller under följande tre åren. 27% svarare påstod att blockkedjan inte kommer att påverka deras affärsliv på något sätt. 24% svarare däremot förhöll sig neutralt till saken.

Frågeundersökningen tog också reda på hur företagen tror blockkedjan kommer att påverka deras verksamhet. 27% svarare trodde att sk. Sakernas Internet kommer att vara den mest betydande blockkedjeappen som reformerar deras verksamhet. 22% svarare trodde att största förändringen kommer att ske i växling, 20% däremot i dataskydd och 18% i sättet som företag gör kontrakt.

41% svarare berättade att de skulle implementera blockkedjeappar i sin företagsverksamhet ifall de hade möjligheter till det. 31% hade ingen åsikt om saken. Bara 28% svarare berättade att de inte troligen inte skulle ta blockkedjeappar i bruk.

Allt fler företag och chefer tror att blockkedjan kommer att omvälva deras businessmodeller.

Ethereums uppdateringar lyckades utan problem

Världens näst största kryptovaluta, Ethereum, har fått två mycket förväntade uppdateringar. Uppdateringarna med namnen St. Petersburg och Constantinople aktiverades i Ethereums blockkedja förra torsdag utan problem.

Constantinople består av fem skilda uppdateringar, som förbättrar Ethereums verksamhet. För en vanlig användare har det ingen märkbar skillnad, men under ytan gör de Ethereum effektivare, pålitligare och bättre skalbar.

Dessutom fördröjer Constantinople-uppdateringen aktiveringen av så kallade ”svårighetsbomben”. Svårighetsbomben är en förslagen förändring till Ethereum, som skulle betydligt försvåra brytning och göra det slutligen omöjligt. Svårighetsbombens syfte är att vara steg i Ethereums senare skifte från brytningsbaserad bekräftelse till proof-of-stake-bekräftelse.

St. Petersburg däremot korrigerar vissa problem som hittades i Constantinople och som skulle ha kunnat ifrågasätta hela Ethereums säkerhet.

Uppdateringarna var ”hard fork”-uppdateringar, alltså bakåt okompatibla med gamla Ethereums versioner.

Facebooks krypto blir en ”stablecoin”

Facebook håller på att skapa kontakter med kryptobörser för att få sin egen Facebook Coin –kryptovaluta på marknaderna, berättar New York Times –tidningens källor. Enligt tidningens källor är Facebooks avsikt att skapan en kryptovaluta som ”lyckas där var Bitcoin misslyckades”.

 Enigt New York Times’ källor tanker Facebook förena tre skilda tjänster för snabbmeddelanden, WhatsApp, Messenger och Instagram, för att skapa en allmän tjänst. Efter det tänker Facebook integrera ett eget kryptomynt, som tjänstens användare kan växla sinsemellan.

 Nya myntet kommer att vara en sk. stablecoin, alltså en krypto vars kurs hr bundits till någon fiat-valuta. Facebooks krypto syftar att i stället för en använda tre olika valutor, som troligen kommer att vara bland världens mest betydande fiat-valutor.

Artikelns källor kunde inte säga när Facebook tänker lansera sin egen krypto, men det kommer troligen att ske under detta eller nästa år.

Facebook tror att deras marknadsdominans också ger automatiskt kryptodominans.

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller artiklar samt säljare som godkänner bitcoin kan du skicka som e-post till adressen [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *