Även Bitcoin drabbas av coronaviruset – Veckogranskning 6/2020

Coronaviruset verkar kunna bli ett av vår tids största epidemier. Sjukdomen har redan smittat tusentals människor runt världen och skapat osäkra tider för världsekonomin. Kina är en global ledare, och när det händer något märkbart där påverkar det oundvikligt hela världens finanser.

Och Bitcoin är inget undantag. Bitcoin är visst väldigt tålig mot olika former av politisk manipulation och hackattacker, men i slutändan är det bara fråga om ett verktyg. Och verktyg används av människor som inte är lika immuna.

I den här veckogranskningen kollar vi bland annat hur coronaviruset har påverkat kryptovalutamiljön i Kina och Asien. Därtill har vi en rapport om kryptokriminalitet och hur marginellt fenomenet är. Dessutom har Bitcoin lyckats skala sig betydligt bättre än tidigare, vilket lett till lägre transaktionsavgifter.

Förra veckans nyheter hittar du här.

Kina är en stor spelare i kryptoindustrin, varmed händelser där påverkar hela kryptovärlden.

Coronaviruset påverkar Bitcoin-nätverkets beräkningskapacitet

Coronaviruset har orsakat stormar i Kina och på globala marknaderna. Nu har epidemin också börjat påverka Bitcoin. Kinesiska Bitcoin-brytare har varit tvungna att stoppa eller uppskjuta anskaffning av nya brytningsapparater efter att landet ställt karantenåtgärder som bland annat begränsar import.

Detta däremot har direkt påverkat Bitcoin-brytning. Tillväxten av Bitcoin-brytningens svårighetsgrad har saktat ner betydligt då brytarna inte kunnat ta i bruk nya apparater.

Bitcoins svårighetsgrad justerar sig själv automatiskt enligt hur mycket nätverket har brytningskapacitet. Avsikten är att det skulle ta i genomsnitt 10 minuter att bryta varje nytt block oberoende av brytningskapacitetens mängd. När det finns mer brytningskapacitet växer brytningens svårighetsgrad.

Svårighetsgraden ändrades senaste gången 11. dagen i februari, då den bara växte 0,52%. Det är ett betydligt ras jämfört med tidigare. 28. dagen i januari växte svårighetsgraden 4,67%, medan siffran två veckor tidigare var 7,08%. 

Trots att beräkningskapacitetens tillväxt har saktat ner, är det troligen inget problem för Bitcoin-nätverket. Det kan även vara nyttigt för brytare, eftersom det ger dem en andningspaus från kapprustningen av brytningsapparater.

Kina har haft problem att importera nya brytningsapparater, vilket har påverkat Bitcoin-nätverkets beräkningskapacitet.

Kryptohändelser annullerade på grund av coronaviruset

Coronavirusepidemin skadar inte bara Kina, utan hela Asien drabbas av hotet. Nu har en grupp kryptovalutarelaterade händelser och konferenser blivit annullerade runt Asien. Vissa kryptoföretag har även hamnat stänga ner sina tjänster på grund av sjukdomen och politiska kaoset.

T.ex. årliga kryptohändelsen TOKEN2049 i Hongkong var avsedd att ske i mitten av mars. På grund av virusepidemin har händelsen ändå flyttats till nästa oktober.

Också Binance Blockchain Week Vietnam och Hong Kong Blockchain Week 2020 är tills vidare frusna. Båda händelserna var planerade för våren, men nu har de flyttats till fjärran framtiden utan exakta datum.

Åtminstone ett framstående blockkedjeföretag har också hamnat stänga sina dörrar. Hongkongiska blockkedjeföretaget Bitspark berättade tidigare den här veckan att de avslutar sin verksamhet. Nämnda orsakerna är bland annat coronaviruset och Hongkongs politiska situation.

Vid sidan av coronaepidemin har också Hongkongs politiska situation försvårat asiatisk kryptoverksamhet.

Bara en bråkdel av kryptotransaktioner anknutna till kriminalitet

Blockkedjeanalysföretaget Chainalysis har publicerat en rapport som behandlar kryptovalutarelaterad kriminalitet. Enligt rapporten fördubblades kriminella användningen av kryptovalutor förra året.

Trots tillväxten är kriminella användningen av kryptovalutor fortsättningsvis väldigt marginellt. Enligt Chainalysis’ rapport var ungefär 0,04% kyptovalutatransaktioner anknutna till kriminalitet. Året 2019 var samma siffran 0,08%.

Fastän medierna ofta förknippar kryptovalutor med kriminalitet, är största delen av kryptovalutor i verkligheten extremt dåliga för olaglig användning. Blockkedjan förvarar transaktionsdatan evigt och oföränderligt, varmed kryptovalutaanvändning lämnar ett stort elektroniskt spår.

Fiat-valutor såsom dollar och euro är fortfarande överlägset mest använda bland kriminella. Det verkar också som att det inte kommer att förändras i nära framtiden.

Kriminell kryptoanvändning existerar men är ett väldigt marginellt fenomen.

Prasos Ab listad på Privanets huvudlista

Prasos Ab som bland annat uppehåller Bittiraha, Coinmotion och Denarium har flyttats till Privanets huvudlista. Privanet är en inhemsk investeringstjänst som förmedlar olistade värdepapper och vars plattform används för handling av flera olistade företags aktier.

“Prasos Ab är en av kryptobranschens ledande tillväxtföretag och våra aktier har intresserat många investerare, varmed vi nu har över 1 500 ägare. Som ett olistat företag har aktiehandelns låga likviditet ändå varit en utmaning för köpare och säljare. Genom att flytta oss till Privanets huvudlista vill vi lyfta företagets synlighet, så aktiehandeln får mer volym och likviditet,” kommenterar Henry Brade, styrelseordförande för Prasos Ab.

Tidigare har Prasos Ab:s aktie varit listad på Privanets tillväxtlista, men nu har den lyfts på huvudlistan. Investerare får allmänt mer information och uppdateringar om huvudlistans företag än tillväxtlistans.

”Intresset för handel med Prasos aktie växte förra året, och vi ville erbjuda företaget en plats på huvudlistan. Huvudlistans företag förväntas erbjuda bättre kommunikation än andra och deras likviditet är allmänt också bättre,” berättar Joni Niemeläinen från Privanet.

Prasos är bland de ledande kryptovalutaföretagen i Norden.

Bitcoin kan nå nytt prisrekord i år

Bitcoins ofantliga kursuppgång har diskuterats av kryptovalutafokuserade medier under hela året. Nu har också traditionella medierna blivit intresserade av temat. Finska finanspublikationen Kauppalehti har skrivit en artikel om bitcoin och möjliga orsaker bakom uppgången.

Klaraste orsaken verkar vara bitcoins närmande halvering. Bitcoins blockbelöningar kommer att halveras nästa maj, varmed födelsetakten av nya bitcoins sjunker. Enligt lagarna om efterfrågan och utbud kommer ett sjunkande utbud att höja priset ifall efterfrågan växer eller hålls på samma nivå.

Tidigare har blockbelöningarnas halvering höjt bitcoins kurs betydligt och det är möjligt att trenden också nu följer historiska mönster. Enligt Fundstrats analytiker Thomas Lee kan bitcoins värde även stegra ovanför $27 000 dollar.

”Månne Bitcoin inte återvänder till tidigare rekord och högre under året,” kommenterade Lee.

Bitcoins kurs kan slå nya rekord ifall uppgången fortsätter.

Bitcoins transaktionsavgifter har rasat

Bitcoins transaktionsavgifter är nuförtiden betydligt lägre än några år sedan. I december 2017 var transaktionsavgifterna som högst någonsin då en transaktion kunde kosta upp till 20 dollar.

Nuförtiden är genomsnittliga transaktionspriset ungefär 0,5 dollar. Det är anmärkningsvärt att det utförs ungefär lika mycket transaktioner nu som i december 2017, men kostnaderna har sjunkit till en bråkdel från tidigare.

Rejäla nedgången av transaktionsavgifter visar att Bitcoins teknologi har lyckats skala sig från tidigare. En orsak bakom detta är SegWit-uppdateringen, som börjar vara en basegenskap i alla Bitcoin-klientprogram. Tack vare SegWit är det effektivare att lagra information i blocken, varmed nätverket kan behandla allt större transaktionsmängder.

Bitcoins transaktionsavgifter har senaste åren sjunkit till en väldigt måttlig nivå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *