Bitcoins andel av kryptovalutamarknadernas värde knappt över 50 procent

Genom hela kryptovalutornas existens har Bitcoin varit överlägsen jämfört med andra kryptovalutor. Då altcoins stegrade mer än bitcoin under årets 2017 rally var bitcoins relativa ställning svagast och Ethereum verkade tillfälligt gå förbi med sitt helhetsmarknadsvärde. Positionen blev dock tillfällig då Ethereums uppgång lugnade sig och bitcoins stegring fortsatte. Ethereums andel av marknadernas värde var som bäst 31 procent medan bitcoins andel var 38 procent. Med undantag av detta har bitcoin varit rätt så överlägsen.

Före årets 2017 uppgångsperiod var bitcoins andel av marknadsvärdet allmänt över 80 procent. Sedan balanserades situationen och bitcoins andel sjönk nedanför 50 procent för nästan hela året. Jämnaste var situationen i januari 2018, då bitcoins marknadsvärde sjönk som lägst till 33 procent. Efter det dök altcoin-marknaderna mer än bitcoin och bitcoin har igen nått en överlägsen marknadsposition.

Under året 2019 har altcoins marknadsvärde stigit mer än bitcoins.  

Bitcoins marknadsandel har sjunkit år 2019

Under året 2019 har altcoins igen börjat förstärka sin ställning. Ännu i december 2018 var bitcoins marknadsandel cirka 55 procent, men har därefter sjunkit närmare gränsen på 50 procent. Just nu visar coinmarketcap-tjänsten att bitcoins marknadsandel är 50,9 procent.

Återhämtningen av altcoins i relation till bitcoin kan för sin del tyda på investerares ökande intresse för hela kryptovalutamarknaderna. Volatiliteten av altcoins är större och det är betydligt mer riskabelt att investera i dem än i bitcoin. En högre risknivå innebär dock också högre vinstpotential.

Kryptovalutor med mindre marknadsvärde behöver inte lika mycket nya pengar för att stegra i värde som redan färdigt högt uppskattade bitcoin. För att bitcoins värde skulle dubblas borde dess marknadsvärde stiga med 70 miljarder dollar. T.ex. coinmarketcaps TOP-10 listans sista medlem tron (TRX) skulle behöva bara 1,5 miljarder dollar för att dubbla sitt marknadsvärde. Allt fler investerare har börjat söka lovande projekt bland altcoins, som skulle kunna stegra hundratals eller tusentals procent under nästa större uppgångsperioden.

Bitcoins dominans på kryptovalutamarknaderna har haft nedgångstrend sedan uppgången mellan årets 2018 januari och september.

Bitcoin har också största bytesvolymen

Bitcoins bytesvolym är klart största av alla kryptovalutor. Närmast kommer tether som följer dollarns värde och används inom börser till kryptovalutaväxling. Näst största typiska kryptovalutan är Ethereum med en bytesvolym som motsvarar lite under hälften av bitcoin.

Bitcoins bytesvolym har senaste veckorna rört sig mellan 9-10 miljarder dollar. Om tether lämnas bort så är andra kryptovalutornas sammanlagda bytesvolym bara lite mer än bitcoins. Deras sammanlagda bytesvolym har på sistone rört sig lite ovanför 10 miljarder dollar.

Bitcoin har också en stark ställning i Prasos’ tjänster. Bittiraha erbjuder tills vidare bara bitcoin-bytestjänster, men Bittimaatti erbjuder också litecoin (LTC) och Coinmotion litecoin (LTC), ethereum (ETH) och Ripple (XRP). Bitcoin är alltså det mest intressanta investeringsmålet också bland våra kunder. Vi håller ändå på att tillägga mer kryptovalutor till våra tjänster, eftersom flera altcoins har mycket potential och vi vill erbjuda våra kunder möjligheten att också investera i dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *