I Älyraha 2019 händelsen diskuteras pengarnas framtid och utveckling

Händelser som fokuserar på virtualvalutor och blockkedjor i Finland har börjat bli allmännare. För det kan man tacka privatpersoner och organisationer som satsar på att utveckla branschen. Älyraha 2019 händelsen organiseras 29. dagen i maj av Blockchain Forum i samarbete med blockkedjekonsultföretagen Konsensus Network och Binotic Ab.

I Älyraha talar finans- och kryptovalutavärldens experter

På händelsens sidor har hittills publicerats sex talare. I gruppen finns kryptovalutabranschens företagare samt finans- och marknadsföringsbranschens experter. Kändaste talaren lär vara Statens utvecklingsbolag Vakes vd Taneli Tikka som tidigare varit bl.a. utvecklingschef på Tieto.

Vid sidan om Tikka har talargardet Inbots grundare och Konsensus rf:s nya ordförande Mikko Alasaarela samt föreningens tidigare ordförande Niko Laamanen. Alasaarela har jobbat aktivt för bättre kryptovalutaregulation och lobbat myndigheter med goda resultat. Alasaarela kan också ses som ansvarig för att termen “älyraha” (smartpengar) blivit mer allmän i samband med virtualvalutor.

I sin blogg beskriver Alasaarela smartpengar på följande sätt:

“Smartpengar är programmerade valutor som rör sig i värdets internet och kan representera vad som helst med värde. Smartpengars värde kan formas via resurser som produceras åt värdets internet genom t.ex. smartkontrakt (smartvalutor), mervärde som människor eller maskiner skapar åt samhället (tokens) samt värdet på värdepappren de representerar (smartvärdepapper).

Smartpengar är bränsle för värdets internet och möjliggör en helt ny ekonomi där artificiell intelligens, maskiner och människor kan smidigt och pålitligt handla och erbjuda tjänster globalt.”

Niko Laamanen däremot har varit aktiv som organiserare av kryptovaluta-temade händelser och diskussionsgrupper. Under hans mandatperiod har Konsensus rf grundat flera telegram-grupper med hundratals medlemmar och aktiv diskussion. Laamanen upphåller också estniska Konsensus Network-företaget, som erbjuder kryptovaluta- och blockkedjerelaterade konsulteringstjänster

På händelsens sidor nämns följande teman i seminaren:

  • Smartpengar: en väg till universala offentliga tjänster
  • Smartpengar och kontraktens framtid
  • Bitcoin – en ny standard för pengar
  • Vad borde en ledare förstå om smartpengar?
  • Vad kan vi lära oss om spelbranschens framgång och bygga samhällen med smartpengar?
  • Utvecklingen av smartpengar och decentraliserade organisationsstrukturer
  • Framtidens samhälle hör till millenialer, vad betyder pengar för dem?

Tikka, Alasaarela och Laamanen har alla tagit ställning för bättre behandling av kryptovaluta- och blockkedjebranschen.

Händelsen leds av KryptoGranny Anita Kalergis

Rollen av händelsen programledare har getts åt Anita Kalergis som är känd för pseudonymen KryptoGranny. Enligt beskrivningen har Kalergis över 20 års erfarenhet med att utveckla affärsverksamhet och har jobbat senaste åren bland blockkedjor och smartpengar samt byggt internationella projekt och nätverk.

Sista två publicerade talarna är Aave Incs vd och grundare Stani Kulechov samt marknadsföringens expert Mari Luukkainen. Kulechov är en av utvecklarna bakom lånetjänsten EthLend och har lång erfarenhet bland fintech-tjänsters utveckling. Luukkainen däremot har haft en nyckelroll i att utveckla startup-företag till nya storleksklasser och varit rådgivare i internationella projekt gällande smartpengar.

Också Kalergis, Kulechov och Luukkainen är erfarna aktörer bland blockkedjor och kryptovalutor.

Biljetter kan köpas på Konsensus Networks sidor

Händelsen biljetter är nu tillgängliga via Konsensus Networks biljettförsäljning. Du kan skaffa din biljett här. Mer information om händelsen hittar du på hemsidan alyraha.fi samt händelsens Facebook-sidor. Välkommen med!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *