Konsensus rf:s kryptoskattekväll 25.4.2019

Finlands kryptovalutaförening Konsensus rf som grundats 2018 organiserar en kväll som fokuserar på beskattningsfrågor 25.4.2019 i Helsingfors. Händelsen och diskussionstillfället är öppet för Konsensus’ medlemmar och alla andra som är intresserade av temat.

Inlämningsdagen för skatteförslag närmar sig i maj och skattmasen väntar också på kryptovalutainvesterares deklarationer. I slutet av mars gav högsta förvaltningsdomstolen ett förhandsbeslut gällande kryptovalutabeskattning, varmed kryptovalutor betraktas som egendom enligt lagen om inkomstbeskattning.

Ändringen har väckt mycket tankar i kryptovalutasamhället. Vad betyder HFD:s beslut? Kan antagande av anskaffningsvärde användas eller förluster avdras? Hur fyller man skattedeklarationen för kryptovalutor? Kan man korrigera tidigare års beskattning? Hur beskattas krypto-krypto-händelser? Dessa och flera andra frågor svaras i Konsensus’ kryptoskattekväll.

Händelsen leds av Konsensus’ nya vice ordförande Martin Wichmann som valdes i senaste årsmötet. Kryptobeskattnngens expert och Tax Fenix Ab:s vd Miika Härkönen däremot kommer att hålla en presentation om kryptovalutornas beskattning och svarar på aktuella frågor om temat.

Välkommen med! Kryptoskattekvällen organiseras på torsdag 25.4. klo 18-20 i Helsingfors’ Apollos Karaoke Bar i adressen Mannerheimsvägen 16. Det finns begränsat med platser, så var god och bekräfta ditt deltagande genom att trycka på ”jag deltar” knappen på händelsens sida. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *