Tag Archives: beskattning

Bitcoinin arvo

Euroissa

Dollareissa


Konsensus rf:s kryptoskattekväll 25.4.2019

Finlands kryptovalutaförening Konsensus rf som grundats 2018 organiserar en kväll som fokuserar på beskattningsfrågor 25.4.2019 i Helsingfors. Händelsen och diskussionstillfället är öppet för Konsensus’ medlemmar och alla andra som är intresserade av temat. Inlämningsdagen för skatteförslag närmar sig i maj och skattmasen väntar också på kryptovalutainvesterares deklarationer. I slutet av mars gav högsta förvaltningsdomstolen ett […]

Veckogranskning 14/2019: Beskattningen förändras, Bitcoin raketerar

Finlands kryptovalutahobbyister har fått njuta av en verklig festvecka. Beskattningen håller äntligen på att bli rättvisare och dessutom ger rusande Bitcoin-raketen starka tecken på att kryptokärnvintern vänder sig mot vår. Kauppalehti har också noterat Bitcoins återkomst från dödsdalen, dit besvikna kryptonekrofiler hoppades den skulle ha blivit och ruttna. Det är förstås möjligt att en snabb […]

Bitcoin-beskattningen förändras, förluster blir avdragbara

Högsta förvaltningsdomstolen har idag utgett ett beslut, varmed bitcoins och andra virtualvalutors beskattning kommer att ändras. Högsta förvaltningsrätten behandlade ett fall angående beskattningen av ether-virtualvalutans överlåtelsevinster. På grund av beslutet blir det möjligt att använda antagande av anskaffningsvärde, som ger nytta särskilt i fall där vinstprocenten varit hög. Som en annan seger blir överlåtelseförluster antagligen […]

Kulturutskottet föreslår ändringar till konkurrensskadande kryptovalutabeskattning

Skattereformerna gällande beskattningen av virtualvalutor i Finland som trädde i kraft sommaren 2018 har slagit hårt mot virtualvalutaanvändare och investerare. Situationen har skapat lidande åt både privatpersoner och företag som utvecklar blockkedjebaserad veksamhet. Nu har riksdagens kulturutskott vaknat och förstått hur mycket beskattningen skadar Finlands konkurrenskraft och utvecklingen av nya affärsmodeller. Nuvarande beskattningspraktiken tvingar branschens […]

Veckogranskning 5/2019: Bittiraha.fi har förnyats – mera tjänster på kommande!

Som äldre läsare kanske redan märkt har Bittiraha.fi förnyats med färsk design. Nya imagen är en del av Bittirahas vidare uppdatering, vars avsikt är att förbättra systemet och våra tjänster på alla fronter. Via uppdateringen har vi möjlighet att erbjuda helt nya tjänster som inte skulle ha kunnat förverkligas vettigt i tidigare systemet. Medan svenska […]