Nordens ledande kryptovalutaförmedlare Prasos Ab är nu ett licensierat betalinstitut

Nordens ledande kryptovalutaförmedlare Prasos Ab har utfärdats en licens av Finansinspektionen i Finland, varmed företaget nu är ett licensierat betalinstitut.

Via licensen blev Prasos tredje företaget på kryptovalutasektorn i Europa som fått licens att operera som ett betalinstitut. Operationslicensen gör det möjligt att erbjuda nya betaltjänster för kunder i företagets Coinmotion-plattform och betaltjänster via notifieringsprocess i andra EES länder.

“Ansökningsprocessen har tagit nästan 1,5 år, och under tiden har lagstiftningen också på EU-nivån blivit klarare. Vi har utvecklat vår affärsverksamhet och processer starkt. Jag är väldigt lycklig att vi nått det här läget och fått operationslicensen,” berättar Prasos Ab:s verkställande direktör Heidi Hurskainen.

Som betalinstitut förstärker Prasos Ab sin position som en av sektorns mest betydande operatörer i Europa. Med operationslicensen kan Prasos förverkliga nya egenskaper som ger mer omfattande användningsmöjligheter i företagets huvudtjänst Coinmotion. Operationslicensen möjliggör också en bättre bas för samarbete med traditionella aktörer såsom banker. Vid sidan om betalinstitutslicensen kommer Prasos att ansöka om registrering till virtualvalutaleverantör enligt lagstiftningen som trätt i kraft 1.5.2019.

“Under Bitcoins uppgångsperiod år 2017 växte våra transaktionsvolymer betydligt och banker började fästa uppmärksamhet på vårt företag. Vi förlorade flera bankkonton på grund av sektorns oklara regulation, vilket försvårade betydligt vår affärsverksamhet. Med betalinstitutslicensen har vi som världens första kryptovalutaföretag fått ett kundfondkonto från ett finskt kreditinstitut. Som betalinstitut tror vi att en djupare integration med banktjänster är möjligt i framtiden,” berättar Henry Brade, styrelsens ordförande i Prasos Ab.

Målet är en ledande marknadsposition i Europa

Prasos’ syn på kryptovalutasektorns framtid har trots marknadsfluktuationer bevarats positiv, och företaget har satsat på utvecklingsarbete och forskning av nya marknader.

“Kryptovalutamarkadens cykliska natur har påverkat bytesvolymer, men teknologin och marknadsinfrastrukturen i bakgrunden har utvecklats enormt, trots att medierna inte nämnt mycket om det. Marknaderna visar nu tecken på återupplivnad och också traditionella investerares intresse för sektorn växer igen,” konstaterar Hurskainen.

“Vi tror att sektorn går starkt mot mainstream under kommande åren, och operationslicensen just nu är en strategiskt viktig milstolpe. Det är första steget i att utveckla nya produkter för investerare, det förbättrar vår tävlingsposition i Europa och stöder vidare samarbete med finanssektorns operatörer. Dessutom kommer licensrelaterade övervakningen att förstärka vår verksamhet och ge kunder ytterligare säkerhet att använda våra tjänster,” tillägger Hurskainen.

Prasos kort:

Prasos Ab:s affärsverksamhet fokuserar på växling och förvaring av kryptovalutor. Företaget grundades i Jyväskylä år 2012 och dess omsättning förra finansåret var 4,7 miljoner euro. Prasos har över 80 000 kunder och dess huvudtjänster är: Coinmotion.com, Bittiraha.fi och Denarium.com. Mer information hittar du i adressen Prasos.fi.

Ytterligare information och intervjubegäran:

Heidi Hurskainen

Verkställande direektör, Prasos Ab

[email protected]

 

Henry Brade

Styrelsens ordförande, grundare och vice verkställande direktör, Prasos Ab

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *