Teknisk analys 1.7.: Kursuppgången mötte korrektion

Som jag skrev förra gången hade bitcoin ännu rejält med kraft kvar och vi stegrade högre. Nu tror jag ändå att vi behöver en korrektion före ny uppgång, och i denna analys berättar jag varför.

Vi börjar med månadsgrafens fibonacci-nivåer och relativa kraftindexen (RSI). När kursen var 61.8% på fibonacci-nivån så var RSI kring 70. Den här månadsgrafens 70-nivå kan vara en betydlig resistans. 61.8% fibonacci-nivån är troligen en betydlig resistans.

I veckografen ser vi en röd “shooting star” på kursbalkens topp. En sådan veckobalk är ett klart tecken på att björnmarknadens 61.8% fibonacci-nivå var en betydligt resistans. Veckan stängdes på söndag, så det här är nu första klara tecknet på veckografen som ger bättre signaler ön kortare intervallers grafer.

I grafen syns också björndivergens (bear divergence) på RSI mellan topparna på $9096 och $13880 dollar.

I dagsgrafen ser vi hur RSI gick över 85-nivån, vilket innebär att bitcoin var överköpt (overbought) och gick igen upp för snabbt. Efter toppen såg vi sedan en stor röd “engulfing” balk, varefter gröna balken var mindre och vi började igen se röda balker.

Månads, vecko och dagsgrafens RSI med fibonacci-nivåer och simpel balkanalys är ett simpelt och fungerande sätt att läsa marknaderna, om man kan fokusera på rätta saker.

Trendlinjer ritade från dagsgrafens ljus.

Samma trendlinjer i 4 timmars grafen. Dessa kan hjälpa men också distrahera fokuset från viktigare saker. I trading är det viktigt att fokusera på enkla rätta saker och filtrera onödigt oljud bort. Nybörjare har ofta graferna fulla med indikatorer och man vet aldrig vad man kan lita på när det blir dags att handla.

När dessa trendlinjer stämmer med viktigare analys kan de ge värdefull hjälp. Första nedgången stannade vid andra trendlinjen från toppen och “bounce” gick sedan tillbaka till första och stannade där. Sedan såg vi ny nedång och bröt andra trendlinjen, som vi nu har testat nedifrån.

Låt oss se vart vi kan vara på väg, ifall det här verkligen är en större korrektion som det ser ut. Här är veckografen med ljusröda EMA8, violetta EMA20 och gula SMA50. I förra analysen upprepade jag varför jag använder dessa medelvärdeskurvor.

Förra lilla korrektionen (röda balken från 3. juni) i veckografen stannade vid EMA8 som grafen visar. Nu har vi en negativ röd “shooting star” från björnmarknadens viktiga 61.8% fibonacci-nivå, så jag lutar mot att vi ännu går neråt den här gången.

Nästa medelvärdeskurvans support är violetta EMA20. Denna EMA20 kunde stiga till $8501 50% fibonacci-nivån före vidare rörelser. En mindre spik till $7231 61.8% nivån är också möjligt, men mindre sannolikt eftersom EMA20 redan är ovanför den.

Gula SMA50 är en skiljare mellan björn- och tjurmarknader. Ifall vi stängs nedanför den, så tvivlar jag ifall det här var början på en tjurmarknad efter allt. Just nu finns det dock ingen orsak att tvivla om det. Uppgången från bottnet på 300 dollar har varit kraftig och troligen finns det ännu mycket bränsle för vidare raketering på längre sikt.

$80k – $100k är min första target för en längre tidsperiod. Vi kan också nå mycket högre, men jag skriver om det en annan gång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *