Teknisk analys 18.6: Hur stark är tjurmarknaden?

Vi börjar med en längre tidsintervall och kollar sedan vartåt vi möjligen är på väg i nära framtiden.

Här är veckografen från årets 2013 slut till idag med medelvärdeskurvorna SMA50 (gul), EMA20 (violett) ja EMA8 (ljusröd). Grafen har också standarda RSI14 (grå) och 6 månaders RSI26 (gul).

50 veckors medelvärdesgrafen som indikator mellan björn- och tjurmarknader

Jag använder enkla 50 veckors medelvärdesgrafen (SMA50) för att definiera om vi är i björn- eller tjurmarknad. I tjurmarknader har exponentiella medelvärdesgraferna från 8:nde och 20:nde veckorna (EMA8 ja EMA20) visat sig vara bra stödpunkter för rallyn.

Som vi ser så har nuvarande rallyn fått en kraftig spark efter att veckografen stängdes ovanför SMA50 och nu har första korrektionen efter det (röda balken) stannat vid EMA8 och studsat uppåt därifrån.


En sådan reaktion är en signal på kraft. Förra uppgångsperioden hade bara en liknande korrektion, som syns på grafen ovan.

Dagsgrafen med björnmarknadens fibonacci, gula linjerna visar lokala topparna under nedgångsperioden.

Standarda RSI och 60 dagars RSI samt trendlinjer som speglar uppgångens branthet.

Vi har nu björndivergenser i RSI och är också vid 38.2% fibonacci. Trendlinjen just nu lutar uppåt, men veckografens reaktion från EMA8 var så kraftig att jag tvivlar om det räcker till nästa resistansområde. Nästa resistansområdet är vid 50% fibonacci och området kring 11780 dollar.

Vi behöver alltså troligen mer uppgång före en större korrektion. En långsammare 60 dagars RSI kunde överskrida 70 och möjigen där göra ännu en björndivergens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *