EU kommer att få nya kryptoregler – Veckogranskning 37/2020

Hejsan, kryptomakare. Den här veckan talar vi om penningtvätt och olika åtgärder mot det. Nämligen håller Europeiska unionen på att formulera nya kryptoregler som gäller alla medlemsstater. Reglerna verkar följa instruktionerna av internationella organisationen FATF, som berättat att stater borde även profilera kryptoanvändare för att utreda suspekta transaktioner.

Däremot berättar en färsk undersökning att redan nuvarande KYC – Know Your Customer – regler verkar reäcka utmärkt för att hindra penningtvätt. En annan rapport påstår i sin tur att anonyma kryptovalutor formar en mindre risk för penningtvätt an man förr trott. Dessutom är mörka kryptomarknader tydligen ett större problem i Östra Europa än i Väst.

Vi måste ännu vänta till slutet av september innan vi vet vad Europa håller på med den här gången. Medan kryptovalutor sannolikt för en klarare laglig ställning, är det också möjligt att kommande regleringen gör kryptoanvändning svårare än det är.

Förra veckogranskningen kan du öga igenom här.

Kryptovalutor kan effektivera ekonomin med miljarder och förbättra individers frihet.

EU:s nya kryptoregler har läckts

En lagskiss gällande Europeiska unionens nya digivalutaregler har läckts, berättar Coindesk. Enligt skissen verkar det som att EU vill behandla kryptovalutor på samma sätt som andra finansinstrument.

Lagskissen gäller alla kryptonyttigheter, vare sig de är traditionella kryptovalutor, decentraliserade finansnyttigheter, blockkedjebaserade aktier eller stabilmynt bundna till fiat-valutor. På bas av läckta skissen kommer EU att följa rekommendationer och definitioner av Financial Action Task Force.

Läckta skissen är ännu rätt så oklar och det är också osäkert ifall förändringen kommer att underlätta eller försvåra livet av europeiska kryptoaktörer. Å ena sidan ser det ut som att kryptovalutor kommer att få en säkrare laglig ställning i Europa. Å andra sidan kan en för strikt tolkning av FATF:s rekommendationer ställa ännu strängare krav för kryptoaktörer.

Färdiga reglerna är utsedda att publiceras senare under månaden och de antas träda i kraft någon tid senare. Enligt vissa estimat kan det även ta flera år förrän reglerna implementeras.

EU:s nya kryptoregler är ännu oklara, men torde åtminstone ge klarhet åt industrin.

FATF: Kryptoanvändare borde profileras

Internationella Financial Action Task Force organisationen har föreslagit att världens stater börjar profilera kryptoanvändare som en åtgärd mot penningtvätt. FATF har publicerat en rapport där de berättar om olika användardrag som borde orsaka misstankar om möjliga penningtvättsbrott.

Åtgärderna som FATF föreslår ärbland annat att jämföra användarens finanshistoria med transaktioner hen skickat eller mottagit. Ifall exempelvis en ung person utan tidigare affärserfarenhet får stora kryptosummor, kunde det enligt FATF tyda på penningtvätt, bluffar eller annat skumt.

Dessutom ser FATF det som en alarmerande faktor ifall profilerade personen är mycket äldre än en genomsnittlig kryptoanvändare eller om hen varit aktiv på webbsidor eller forum som anknyts med kriminalitet.

Enligt FATF är också användning av anonyma mynt såsom Monero eller Zcash i börser med bristande KYC-praktik en sak som regulatörer borde uppmärksamma.

FATF föreslår mera övervakning och profilering av kryptoanvändare.

Anonyma mynt är inte penningtvättsrisk

Amerikanska lagfirman Perkins Cole har publicerat en nyt undersökning gällande användning av anonyma kryptovalutor för penningtvätt. Enligt rapporten orsakar anonyma mynt en mycket mindre risk för penningtvätt än man hittills uppskattat.

Med anonyma mynt menas sådana kryptovalutor som starkt fokuserar på privathet. Största delen av krypto använder öppen blockkedja, varmed transaktioner och balanser är synliga för alla. Anonyma mynt däremot använder olika mekanismer som gör spårningen av transaktioner betydligt svårare. Mest kända anonym mynt inkluderar Monero, Dash och Zcash.

Enligt undersökningen visar alla existerande bevis att annyma mynt används väldigt marginellt för penningtvätt. Dessutom konstaterar rapporten att fördelarna med anonyma mynt övergår deras risker.

”Anonyma mynt ger inte bara allmännyttiga förmåner som är större än deras risker, utan dessutom är nuvarande reglering mot penningtvätt tillräckligt att radera dessa risker,” berättar undersökningen.

Anonyma mynt används mindre för penningtvätt än man trott.

Mest skum kryptoanvändning i Östra Europa

Enligt blockkedjeanalysföretaget Chainalysis sker det mest mörk handel och utpressningsprogram i Östa Europa än annarstans i världen. 21% av hela världens märka näthandel händer i Östra Europa.

Näst mest mörk näthandel sker det i Västra Europa, där Chainalysis uppskattar att det sker 19% av all mörk näthandel. Andra områden följer efter med lägre siffror.

Chainalysis konstaterar också att Östa Europas sjätte största kryptovalutatjänst är mörka näthandelsplatsen Hydra. Enligt Chainalysis har Hydra mellan åren 2019-2020 producerat även $1,2 miljarder dollar värt kryptoinkomster.

Chainalysis anmärker dock att fastän olaglig kryptoaktivitet i Östra Europa är på hög nivå, håller också laglig kryptotraffik på att växa. Enligt Chainalysis leder Ryssland och Ukraina i världens kryptoadaption.

Enligt Chainalysis sker det mest mörk kryptohandel i Östra Europa.

Bahamas tänker utge centralbanksdigivaluta

Samväldet Bahamas har deltagit i tävlingen om vilket land som först lyckas få till stånd en statlig kryptovaluta. Bahamas har meddelat att de utger sin egen centralbanks officiella digivaluta redan under oktober i år.

Till en början skapas det bara $48 000 dollar värt dessa centralbankens digivalutor, men ifall projektet lyckas kommer mängden troligen att höjas. Digivalutans avsikt är att förbättra bahamesers möjligheter att delta i ekonomin och använda normala finanstjänster.

”Invånare som bor på de mest avlägsna öarna har inte tillgång till traditionella bank- och betalnignsjänster,” berättade centralbankens Chaozhen Chen.

Vid sidan av Bahamas tävlar åtminstone Kina, Jamaica och Barbados om vem som lyckas lansera första verkliga statliga digivalutan. Också Venezuelas petro-valuta kan anses vara en statlig digivaluta, fastän detta projekt har väckt mycket misstankar och kritik på grund av landets regering.

Flera centralbanker utvecklar sina egna kryptoprojekt

Upphovsrätter har flyttats med blockkedja

Ryska popostjärnan Oleg Kenzov har utfört världens första förflyttning av sångupphovsrätt genom att använda en blockkedja stödd av Rysslands stat, berättar nyhetstjänsten VC.ru. Kenzov flyttade rättigheterna till sin låt ”Po Kaifu” till musiktjänsten FONMIX.

Förflyttningen av låtens upphovsrätt betraktas som historiskt i musikindustrins ögon. Händelsen vittnades också av flera stora branschens företag, såsom Warner Music, Sony Music och Universal Music.

Musikindustrins företag tror att blockkedja kan i framtiden underlätta distribution av musik, särskilt när det gäller mindre artister. Dessutom förväntas blockkedjan kunna försnabba och underlätta förflyttningen och övervakningen av upphovsrätt för låtar.

Blockkedja kan revolutionisera många saker – och musikindustrin är inte ett undantag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *