EU:s lagförslag betonar Bitcoins betydelse – Veckogranskning 45/2020

Bitcoins kurs stegrar explosivt och ifall riktningen fortsätter kommer vi före årsslutet att se ett nytt prisrekord. Bitcoins kus har under hela sin historia aldrig varit så hög förutom några dagar. Det börjar kraftigt verka som att vi i nära framtiden övergår en gräns varefter vi inte längre ser pris med fyra siffror.

I den här veckogranskningen fokuserar vi ändå inte på prisuppgång, eftersom ni kan kolla det direkt från vår sida. I stället diskuterar vi blockkedja och alla dess möjligheter.

Framtiden kan ibland verka dyster. Internet övervakas och kontrolleras i ökande mängder och ibland känns det som att vi lever i en orwellisk dystopi. Samtidigt hotar klimatförändring vår hela planet – och dessutom har vi ännu coronapandemin.

Blockkedja kan ändå hjälp alla dessa problem. En blockkedjabaserad digivaluta kunde skydda människors privathet och frihet oavsett hurdana begränsande lagar stater stadgar. Enligt världens finansorganisation OECD kan blockkedja också fungera som en väg till miljövänlig och hållbar digiekonomi. Också coronaviruset bekämpas med olika blockkedjebaserade appar.

Bitcoin är på väg mot Månen och nu ser även det ut som ett konservativt mål.

Bitcoin kan stoppa EU:s övervakningsplaner

Europeiska rådet har utgett ett nytt lagförslag med syftet att skapa en grund för kommande lagförändringar gällande krypterad teknologi. I lagförslaget föreslår rådet att företag som utvecklar krypterad kommunikation kunde förpliktas att installera bakdörrar så myndigheter kan bryta krypteringen.

Rådets förslag kräver inte direkt bakdörrer, men skulle ge EU:s medlemsstater rätten att stadga sådana krav nationellt. Parter oroade av informationsäkerhet och privathet har mött nyheten med rädsla.

Människorättsorganisationen Human Rights Foundations huvudstrategist Alex Gladstein anser att EU:s kommande reglering betonar behovet för system såsom Bitcoin. Även om lagen skulle stadga bakdörrar, kan teknologier likt Bitcoin fortfarande skydda medborgares privathet och integritet.

”Jag tycker vi bör vara väldigt oroade över sådana saker, men samtidigt lita på att teknologi kan hindra en stor del av övervakningen. Bitcoin ger oss ett otroligt verktyg, varmed vi kan kämpa emot och få en säker digivaluta som vi förr bara drömt om. Och det kan effektivt stoppa växande övervakningsstater,” förklarade Gladstein.

EU har motiverat sin övervakning med bekämpning av kriminalitet och terrorism.

En miljard värt BTC från Silk Road konfiskerades

Tjänstemän för Förenta staternas justitieministerium konfiskerade förra veckan över en miljard dollar värt bitcoins, som antagligen är anknytna till mörka webbhandelplatsen Silk Road som stängdes 2013. Konfiskeringen är största kryptovalutakonfikseringen någonsin under USA:s historia.

Enligt konfiskeringsdokumenten hörde ifrågavarande bitcoins till Silk Roads grundare Ross Ulbricht. Dokumenten berättar att en hackare stal dessa bitcoins under året 2013 och överlämnade de sedan frivilligt åt myndigheterna.

Ross Ulbricht dömdes år 2018 till livstidsfängelse. Domen har blivit kritiserad av både kryptovalutasamhället och människorättsaktivister.

Ross Ulbricht har dömts till livstidsfängelse, men hans advokat försöker ännu ändra domen.  (BILD: Ross Ulbricht)

PayPals kryptotjänst publicerades

PayPals kryptovalutatjänster har officielt öppnats för företagets kunder i USA. Det betyder att miljoner användare nu kan lättare köpa och använda bitcoin samt vissa andra kryptovalutor.

För tillfället stöder tjänsten Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash och Litecoin. PayPal planerar också att utvidga både urvalet av kryptovalutor och sina tjänster på internationella marknaderna under början av nästa år.

PayPal har tidigare förhållit sig negativt till kryptovalutor och Bitcoin. Exempelvis PayPals tidigare vd påståd att Bitcoin är bara en bluff. Nu har företaget ändå vänt kus radikalt och tror kryptovalutor kommer att vara en viktig del av framtidens finansteknologi.

PayPals kryptointegration är en stor fördel för kryptovalutornas utveckling.

Blockkedja vägleder hållbar digiekonomi

Världens finansforum har karaktiserat blockkedja som en nyckelteknologi för en ny digital ekonomi. Finansforumet utgav en färsk rapport, som hävdar att blockkedjeteknologi kan främja utvecklingen av en ny slags miljövänlig digital ekonomi.

”Vi tror att digital ekonomi kommer att ha en väsentlig roll i att styra kapital till innovationer, tillväxt och skapande av arbetsplatser, vartill det stöder en ekonomi med mindre kolspår,” berättar rapporten.

Också OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, tror på blockkedjans kraft. I en tidigare undersökning kallade OECD blockkedja för en möjliggörare av hållbar digital ekonomi.

”Grundegenskaperna av decentraliserad bokföring och blockkedjeteknologi möjliggör en djupare digital integration, standardisering och födelsen av nya affärsmodeller,” konstaterar OECD:s undersökning.

Blockkedja kan i framtiden visa sig vara en ännu viktigare teknologi än man trott.

Oförväntad had fork i Ethereum

Ethereums blockkedja förgenades i misstag till två olika blockkedjor föra onsdag. Händelsen var ett resultat av en tidigare koduppdatering som utvecklare gjort och skapade i praktiken två olika Ethereum-nätverk.

Vanligen meddelas och diskuteras sådana hard fork -uppdateringar en god tid före själva händelsen. Förgreningen som nu skedde var ändå ett misstag, varmed flera aktörer inte kunde förbereda sig och hamnade mot sin vilja i olika blockkedjor.

”Tekniskt taget var det en oannonserad hard fork. Jag tycker vi inte borde underskatta ett sådant misslyckande, utan se det som största problemet Ethereum mött sedan DAO-katastrofen fyra år sedan. Det bör undersökas,” kommenterade Blockchairs huvudutvecklare Nikita Zhavoronkov.

Enligt Bitcoin Magazine visar fallet hur annorlunda infrastruktur Ethereum har jämfört med Bitcoin. Bitcoin litar på omfattande konsensusm varmed dess utveckling är långsamt. Detta leder till att alla förändringar granskas noggrant och kräver stor acceptans före de tas i bruk, vilket har hållt Bitcoins blockkedja säker och pålitlig.

Det är lättare att ändra Ethereums blockkedja än Bitcoins, varmed den också är mindre pålitlig.

New Yorks flygfält bekämpar corona med blockkedja

Albanys flygfält i delstaten New York håller på att ta i bruk ett nytt blockkedjeexperiment, vars avsikt är att övervaka renheten av ytor och omgviningen i realtid. Appen förväntas öka säkerheten av resande under coronaviruspandemin och också efteråt.

Resenärer erbjuds en möjlighet att ladda ner en app varmed de kan scanna QR-koder som fästs på ytor. Efter det berättar telefonen dem information i realtid om ytans renhet. Appen ger också möjligheten att uttrycka sina egna åsikter om renheten.

Enligt Albanys flygfält kommer första testet att ta tre månader. Under perioden använder flygfältets arbetare appen för att följa med att korrekt renhetsprotokoll följs på flygfältet och dess omgivning.

Corona har märkbart minskat globalt resande och flygfält runt världen försöker finna sätt att förbättra situationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *