I Coinmotions Ambassador-program kan du hjälpa utveckla tjänsten

Vi öppnar ett nytt Ambassador-program för aktivare användare, som vill påverka tjänstens framtid. Vi vill utveckla ännu bättre tjänster och tror våra kunder kan hjälpa oss med mplet. Om du aktivt följer med kryptovalutabranschen och tror den kommer att växa, kan Coinmotions Ambassador-program passa just för dig.

Ambassadörer gör samarbete med produktutvecklings- och kommunikationsteamen. De har möjlighet att delta i kvartala workshoppar tillsammans med produktutvecklingsteamet, där det testas och utvecklas nya egenskaper till tjänsten.

Det är fråga om frivillig verksamhet, men vi uppskattar och kommer ihåg alla som hjälpt oss. Ambassadörer har också direkt nytta, eftersom de som först får använda tjänstens nya egenskaper. Vi publicerar nya egenskaper för kunder alltid som beta, alltså åt en begränsad användargrupp. Ambassadörer är alltid bland de första som får använda nya egenskaperna. Nedan har vi ännu listat vad verksamheten inkluderar samt en länk varmed du kan ansöka till programmet.

Som ambassadör kan du:

  • Delta i årskvartala workshoppar tillsammans med produktutvecklingsteamet
  • Använda tjänsternas nya egenskaper bland de första
  • Diskutera med produktutvecklingsteamet om tjänstens utveckling
  • Ge dina egna utvecklingsideér direkt åt produktutvecklingsteamet
  • Få stöd att organisera kryptovalutarelaterade händelser.

Du kan ansöka till programmet här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *