Prasos är första företaget i Europa som fått betalinstitutslicens och registrerats som kryptovalutaleverantör

Finansinspektionen i Finland har utgett en lista på registrerade leverantörer av kryptovalutor som fyller Europeiska unionens standarder mot penningtvätt. Från och med 1 november 2019 kan endast leverantörer av virtuella valutor som fyller lagstadgade kraven bedriva verksamhet i Finland. I framtiden måste alla kryptovalutaoperatörer som vill erbjuda tjänster åt europeiska kunder registrera sig under lokala finansmyndigheter. 

Finland är första landet som implementerat registration som möter alla 5AMLD direktivets krav. Tidsgränsen för direktivets implementering är i januari 2020, så andra medlemstater kommer att slutföra sina nationella registreringsprocesser snart. På bas av tidigare förslag av motsvarande finansregulatorer såsom Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien och DNB i Nederländerna kommer standarderna att vara liknande som implementerats i Finland.

Nya direktivet förbättrar industrins kundsäkerhet eftersom det krävs att företag fyller vissa krav för hantering av kundfonder, åtgärder mot penningtvätt och pålitlig styrelse. I Finland har fem operatörer mött kraven och blivit registrerade. Nordens ledande kryptovalutaleverantör Prasos är enda operatören som också fått betalinstitutslicens.

Direktivet mot penningtvätt och finansiering av terrorism har utvidgats till att gälla alla kryptovalutaleverantörer i EU. Företag i sektorn har allmänt reagerat positivt till nya regulationen, eftersom det pressar leverantörer utanför EU som tjänar europeiska kunder utan KYC/AML standarder.

Chief Compliance Officer på Prasos Jukka Karhapää ser det som en positiv förändring:

“För slutanvändare ger registreringen transparens i användningen av kryptovalutatjänster. Kraven om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gynnar industrins konsumenter och företag. Det hjälper också att förbättra allmänna tilliten och ryktet av växande kryptovalutasektorn” konstaterar Karhapää. 

Du kan läsa Finansinspektionens meddelande här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *