Svag kryptosäkerhet kan kosta en förmögenhet – Veckogranskning 3/2021

Trots kurssvingar går det fortfarande mycket bättre för Bitcoin än under tidigare år. Snabba prisuppgången har också skapat flera nya rika och superrika investerare. Men berikning har också skuggsida, eftersom ökande förmögenhet också leder till risken att förlora mera.

Tyvärr har dessa risker också materialiserats för många Bitcoin- och kryptoanvändare. Särskilt tidiga adopterare kan redan ha förlorat sina privatnycklar eller plånboker på flera olika sätt. Under förra veckan har flera sådana tragiska berättelser hörts.

Därför ägnar vi den här veckan till att påminna varför det är så viktigt att ta bra hand om sina egna kryptofonder. Varje kryptoanvändare som tar sig seriöst bör bekanta sig med datasäkerhet och trygg förvaring noggrant. Flera har inte gjort det och gräver nu igenom avstjälpningsplatser för att hitta förlorade hårddisker och skärvör av brustna drömmar.

I andra nyheter berättar vi om Capitol Hill upproret, vars nyckespelare tydligen finansierades av en nu avliden fransman. Dessutom behandlar vi Goldman Sachs och JPMorgan, som är senaste institutionella parterna som tagit sig på kryptomarknaderna.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Även fyra miljoner BTC uppskattas ha försvunnit för evigt. Det gynnar valutans deflation och värde, men tröstar inte dem som tappat sina pengar.

25% av kryptoanvändare har svagare säkerhet än de tror

Hårdvaruplånboksproducenten Ngrave har utgett preliminära resultat från sin undersökning som gäller kryptovalutaanvändares dataskyddsmetoder. Enligt undersökningen har ungefär en fjärdedel kryptoanvändare svagare säkerhet än de själv antar.

Enligt undersökningen håller ungefär 62% användare åtminstone en del av sina valutor i någon börs. Inom gruppen används tvåfaktorsautentisering av även 96% användare, men en fjärdedel gör inte säkerhetskopior på sina 2FA-koder.

Nästan hälften av användare sparar sina inloggninsuppgifter antingen på internet eller annars inkonsekvent. Däremot har upp till 44% av börsanvändare inte en lista på pålitliga adresser dit börslagrade kryptomynt kunde överföras.

87% av hårdvaruplånboksanvändare förstår att göra testtransaktioner före överföring av större summor, medan 67% förvarar säkerhetskopior på papper. Över hälften av svararnas kryptofonder skulle alltså riskeras ifall någon får tag på deras säkerhetskopior.

Ju högre kryptovalutornas värde stiger, desto viktigare är det att ha koll på sitt eget dataskydd. Det är rekommderat för alla användare att ta i bruk tvåfaktorsautentisering i tjänster. Egna säkerhetskopior är däremot bra att lagra så att de inte automatiskt ger tillgång till kryptovalutornas. Inga väsentliga inloggninsuppgifter brde förvaras på nätet.

Datasäkerhet blir allt värdefullare ju högre kryptovalutakurser stiger.

Programmerare har en femtemiljard krypto bakom glömt lösenord

Amerikanska programmeraren Stefan Thomas har fått internet-uppmärskamhet efter att han berättat sig ha ungefär $217 miljoner euro värt bitcoins. Enda problemet är att han tappat sitt lösenord.

Thomas fick flera år sedan 7 200 BTC efter att ha gjort en video som förklarar Bitcoins användning. Då rörde sig bitcoins pris bara i enstaka dollar. Thomas glömde därefter sina bitcoins, tills han märkte att deras värde stegrat oerhört högt.

IronKey-lösningen som Thomas använder är egendomlig eftersom den endast tillåter 10 försök att gissa lösenordet. Ifall användaren misslyckas alla dessa gånger, försvinner alla bitcoins till digitala rymdens mörker.

Thomas har redan försökt öppna plånboken åtta gånger, vilket betyder att han bara har två försök kvar att få tag på sin femtemiljards egendom.

Internet har försökt hitta på olika lösningar för Thomas, men tills vidare är mannens bitcoins fortfarande låsta bakom digitala galler.

Ett bra lösenord är nödvändigt för att förvara krypto, men det bär sig att komma ihåg det.

Tusentals BTC begravna på walesisk avstjälpningsplats

Bitcoins prisuppgång har också framkallat en annan tragisk berättelse om förlorade rikedomar. Walesiska IT-arbetaren James Howells hade brutit bitcoins kring året 2010 och samlat cirka 7 500 stycken. Howells kastade ändå oavsiktligt bort sin hårddisk som innehåll privatnycklarna till Bitcoin-plånboken.

Howells gjorde sitt bästa för att söka hårddisken från avstjälpningsplatsen, men lyckades inte. Att hitta en enstaka hårddisk från ett sopberg är som att leta efter en nål i en höstack utan magnet.

Nu har Howells erbjudit staden Newsport en fjärdedel av sina bitcoins, ifall statskanslin även tillåter honom att grundligt granska avstjälpningsplatsen. Newsports stad har tills vidare ändå vägrat diskutera saken.

Howells’ hårddisk kan i framtiden bli en legendarisk begraven skatt jämförbar med gamla pirathistorier. Redan nu har lycksökare troligen redan gräv tplatsen och i framtiden kan bitcoins kursuppgång bara uppmuntra liknande äventyrare.

(Photo by Cezary p - CC BY-SA 4.0)
Flera avstjälpningsplatser kan gömma små egendomar värt tappade kryptovalutor. (BILD: Cezary p – CC BY-SA 4.0)

Avliden fransman finansierade Capitol Hill upproret

Blockkedjeanalysföretaget Chainalysis har publicerat information som hävdar att en okänd fransman finansierat flera nyckelspelare före deras deltagande i Capitol Hill upproret.

Enligt Chainalysis skickade franska donatoren 28 150 BTC till 22 olika plånboksadresser, varav flera tillhörde extremistaktivister eller så kallade alt-right personligheter med webbsynlighet. Tillsammans var donationerna under dagen värda cirka $522 000 dollar.

Donationerna skickades 8.12. Allra största donationen av 13,5 BTC fick nätpersonen Nick Fuentes, som vägrat kommentera saken. Andra framstående mottagare inkluderade webbsidan VDARE samt Ethan Ralph som är känd från GamerGate-fallet.

Donatorens exakta identitet är tills vidare okänd. Chainanalysis har ändå utrett att personen är en fransk programmarare som varit aktiv i Bitcoin åtminstone sedan året 2013.

Chainalysis spårade en blogg som antogs tillhöra donatoren. Bloggen hade varit inaktiv sedan året 2014, tills den igen aktiverades 9.12. Sista meddelandet som skickats till bloggen verkar ha varit ett självmordsbrev. Senare har franska källor bekräftat att donatoren är död.

(Photo by Tyler Merbler - CC BY 2.0)
Åtminstone en del protesterare antas ha planerat upproret i förhand. (BILD: Tyler Merbler – CC BY 2.0)

Goldman Sachs vill administrera krypto

Goldman Sachs som hör till världens största affärsbanker har skickat en begäran om upplysningar för att utreda möjligheter att börja förvalta sina kunders kryptotillgångar. Informationen kommer från en anonym källa innanför Goldman Sachs.

“Liksom JPMorgan har vi också skickat en begäran för att undersöka möjligheterna för administration av digitala tillgångar. Vi granskar vidsträckt olika möjligheter och kommer snart att bestämma vad vårt nästa steg är,” avslöjade anonyma informationskällan.

JPMorgans och Goldman Sachs’ planer har att göra med en regulatorisk förändring i USA som ger mer möjligheter för finansinstitut som vill syssla med digitala nyttigheter. Förra veckan fick banken Anchorage i San Francisco första gången officiellt licens att administrera kryptovalutor från USA:s finansövervakningsmyndighet.

Goldman Sachs är en av de största amerikanska bankinstituten. (BILD: BigMac – CC BY-SA 3.0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *