Tag Archives: kryproreglering

Bitcoinin arvo

Euroissa

Dollareissa


EU:s nya regler gynnar kryptoföretag – Veckogranskning 45/2019

Visste ni att den här månaden påbörjade en ny tidsperiod för kryptoregler? Nu vet ni åtminstone. Nämligen har Europeiska unionen utgett ett direktiv som beordrar alla medlemstater att följa direktivet med sin inre reglering. Den här veckan berättar vi vad direktivet betyder för kryptoleverantörer samt kryptobranschens kunder. Direktivet täcker hela unionen, så det kan ha […]